Nedeljni izveštaj

2022 #2 (17.01.-21.01.)

Rast cena kukuruza i soje i stabilan cenovni nivo pšenice karakterišu aktuelnosti na tržišnoj sceni primarnih poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na novosadskoj “Produktnoj berzi”. Ukupan promet je iznosio 4.725 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 232.127.750,00 dinara.

Kukuruz je tokom protekle nedelje zabeležio uzlazni trend. Usled suzdržanosti prodavaca, izostale su ponude većih količina. Ova žitarica je tokom nedelje imala konstantan rast, te se cena kretala od 26,10  do 26,30 din/kg na paritetu FCA. Krajem nedelje, tražnja na višem cenovnom nivou od realizovanih nije rezultirala zaključenjem berzanskog ugovora. Na paritetu CPT trgovano je u rasponu od 26,60 do 26,90 din/kg bez PDV-a. Kukuruz sa povećanim procentom vlage realizovan je po ceni od 25,50 din/kg bez PDV-a. Osim na domaćem tržištu, ovakav cenovni trend je prisutan i na stranim tržištima. Ponderisana cena je iznosila 26,22 din/kg bez PDV-a, što predstavlja rast od 2,48%.

Soja je bila najtraženija roba na berzanskom tržištu. Pojačana tražnja od strane domaćih prerađivača i trgovaca, koja je bila prisutna još od sredine prošle nedelje, dovela je do uzlaznog trenda od 2,50%. Posle dužeg vremena, ponuđene su veće količine ove uljarice. Kupoprodajni ugovori su zaključeni od 74,00 do 74,70 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Ponderisana cena je iznosila 74,46 din/kg bez PDV-a. U odnosu na prethodni upoređujući podatak, soja je poskupela za 2,56%.

Na tržištu pšenice registrujemo cenovnu stabilnost. Početkom nedelje, trgovanje je bilo na cenovnom nivou od 31,50 din/kg bez PDV-a, da bi krajem nedelje svi berzanski ugovori bili zaključeni po ceni od 31,00 din/kg bez PDV-a. Cenovne promene, u odnosu na prethodnu nedelju, kretale su se u okviru svega +0,27%. Strukturu kupaca su činili trgovci, dok s druge strane interes izvoznika i domaćih prerađivača nije bio naglašen za kupovinom. Na robno-berzanskom tržištu, ponuda ove žitarice je bila veća u odnosu na tražnju. Ponderisana cena je iznosila 31,18 din/kg bez PDV-a.

 

Verica Popov, broker Produktne berze

2022 #1 (10.01.-14.01.)

Posle praznika zabeležena je povećana aktivnost robno-berzanskih učesnika, ali i rast cena primarnih poljoprivrednih proizvoda. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 4.284 tona, čija je finansijska vrednost iznosila 150.322.450,00 dinara.

Za razliku od prethodnog perioda, gde je bilo zabeleženo odsustvo tražnje za kukuruzom od strane izvoznika i domaćih prerađivača, protekla nedelja donosi promene u vidu veće zainteresovanosti za kupovinom ove žitarice. Na strani ponude nije bilo većih količina, što je rezultiralo rastom cene. Berzanski ugovori su, na paritetu FCA, realizovani u cenovnom rasponu od 25,50 do 25,90 din/kg bez PDV-a, odnosno po 26,60 din/kg bez PDV-a na CPT. Kukuruzom, sa povećanim procentom vlage, trgovalo se od 25,00 do 25,20 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 25,59 din/kg bez PDV-a, što predstavlja rast od 2,52% u odnosu na prethodni upoređujući podatak.

Početkom nedelje, pšenica je imala uzlazni trend. Kao i kod kukuruza, odsustvo ponude je bilo primetno. Kupoprodajni ugovori su zaključeni od 31,40 do 31,50 din/kg bez PDV-a. Stočnom pšenicom se trgovalo po ceni od 30,50 din/kg bez PDV-a. Sredinom nedelje, posle izveštaja USDA, na evropskom tržištu je zabeležen negativan trend. I dok su mnogi elementi već integrisani u tržišta,  na silazni trend, u suštini je povećanje površina u SAD imalo najviše uticaja. Krajem nedelje, realizacija ove žitarice je bila na cenovnom nivou od 31,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 31,09 din/kg bez PDV-a, što predstavlja blagi rast od 0,31% u odnosu na prethodni upoređujući podatak.

Na tržištu soje, intenzivna tražnja je dovela do rasta cene. Kao i u prethodnom periodu, primetna je suzdržanost prodavaca. Kupoprodajni ugovori, zaključeni su u cenovnom opsegu od 72,50 do 72,70 din/kg bez PDV-a. Trgovalo se isključivo uz obračun kvaliteta. Strukturu kupaca su uglavnom činili domaći prerađivači i trgovci. Krajem nedelje, tražnja na višem nivou od realizovanih nije rezultirala zaključenjem ugovora. Manji uvoz ove uljarice, koji je nastavljen i tokom decembra, nije uticao na formiranje i pad domaće cene.  Ponder za ovu nedelju je iznosio 72,60 din/kg bez PDV-a, što predstavlja rast od 1,54%.

Ruska UREA, pakovanje 500/1, prometovana je po ceni od 107,00 din/kg bez PDV-a, dok se AN-om trgovalo po jedinstvenoj ceni od 84,07 din/kg bez PDV-a.

 

Verica Popov, broker Produktne berze

2021 #51 (27.12.-31.12.)

Pred predstojeće praznike, došlo je do smanjene aktivnosti učesnika u trgovanju. Pored smanjene aktivnosti, zabeležen je stabilan cenovni nivo svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Promet od svega 700 tona spada u red ekstremno niskih nedeljnih prometa koji je zabeležen na Produktnoj berzi. Finansijska vrednost je iznosila 27.264.750,00 dinara.

Kukuruz je zadržao stabilan cenovni nivo. Berzanski ugovori su zaključeni u veoma uskom cenovnom rasponu od 24,90 do 25,00 din/kg bez PDV-a. Veće interesovanje je bilo za kupovinom ove žitarice sa klauzulom “gratis lager” do 31. januara, nego za promptnu isporuku. Strukturu kupaca su uglavnom činili trgovci, dok s druge strane interes izvoznika i domaćih prerađivača nije bio naglašen za kupovinom. Ponderisana cena za ovu nedelju iznosi 24,96 din/kg  bez PDV-a. U odnosu na isti period prethodne godine (18,80 din/kg bez PDV-a), cena je viša za 32,98%.

Na tržištu pšenice, primetna  je pasivnost  u odnosu na prethodni period kada je ova žitarica bila jedna od najtraženijih berzanskih roba. Odsustvo tražnje, manifestovalo se kroz jedan kupoprodajni ugovor za pšenicu sa minimum 12% proteina, koji je zaključen na cenovnom nivou od 31,00 din/kg bez PDV-a. Ovo ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cenu, a statistički je zabeležen blagi rast od 1,07% u odnosu na prethodni upoređujući podatak. Kada uporedimo cenu ovu žitarice sa istim periodom prethodne godine (20,90 din/kg bez PDV-a), zabeležen je rast od 48,33%.

Nakon nedavnog negativnog trenda, soja u protekloj nedelji nije zabeležela značajnije cenovne oscilacije. Realizacija je bila na cenovnom nivou od 71,50 din/kg bez PDV-a, sa preuzimanjem robe tokom januara. Bez obzira što domaći prerađivači i trgovci nisu pokazali potrebu za kupovom, ponuda većih količina i dalje izostaje usled odlaganja prodavaca. Za godinu dana, ova uljarica je poskupela za 37,50 %.

Ruska UREA, granulisana, pakovanje 500/1, prometovana je po ceni od 106,39 din/kg bez PDV-a. U odnosu na isti period prethodne godine i registrovane cene od 31,98 din/kg bez PDV-a, cena je viša za 232,68%. AN, 25/1, na paritetu CPT, zaključen je po 83,96 din/kg bez PDV-a.

Možemo konstatovati da je ova godina bila veoma turbulentna sa aspekta cenovnih dešavanja, što podrazumeva da smo imali velikih cenovnih oscilacija, koje su bile praćene čak i na dnevnom nivou, i neočekivane. Ovakva okolnost, još jednom je pokazatelj koliko je tržište postalo nepredvidivo.

 

 

Verica Popov, broker Produktne berze

2021 #50 (20.12. – 23.12.)

Kako se približava kraj godine, smanjuje se aktivnost robno-berzanskih učesnika. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 3.380 tona, čija je finansijska vrednost iznosila 126.934.00,00 dinara.

U strukturi prometa dominantno mesto zauzima kukuruz sa ukupno prometovanom količinom od 2.350 tona. Bez obzira na ovakvu okolnost, primetna je smanjena aktivnost robno-berzanskih učesnika za kupovinom ove žitarice. Berzanski ugovori na paritetu CPT luka sa isporukom robe do 28. februara, zaključeni su po ceni od 25,50 don/kg bez PDV-a, dok su na FCA realizovani u cenovnom rasponu od 25,20 din/kg do 25,50 din/kg bez PDV-a sa klauzulom “gratis lager” do 30. maja 2022. godine. Krajem nedelje, ponude na nižem cenovnom nivou od realizovanih nisu naišle na adekvatan odgovor tražnje.

Negativan trend sojinog zrna nastavljen je tokom protekle nedelje. Kupoprodajni ugovori su zaključeni po jedinstvenoj ceni od 71,50 din/kg bez PDV-a, što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cenu. Trgovalo se isključivo uz obračun kvaliteta. Cenovne promene, u odnosu na prethodnu nedelju, kretale su se u proseku -1,87%. Na kraju nedelje, pojačalo se interesovanje za kupovinom ove uljarice od strane domaćih prerađivača i trgovaca. Tražnja na cenovnom nivou od 72,00 do 72,20 din/kg bez PDV-a, nije rezultirala zaključenjem berzanskog ugovora usled izostanka ponude.

Nakon snažnog pada cene u proteklom periodu, pšenica beleži korekciju. Realizacija ugovora se kretala od 30,50 do 30,80 din/kg bez PDV-a, sa preuzimanjem robe tokom januara/februara. Primetna je smanjena ponuda ove žitarice. Osim na domaćem, rast cena je zabeležen na evropskom i američkom tržištu zbog nepovoljnih vremenskih prilika u Južnoj Americi. Ovakav trend zabeležen je i u basenu Crnog mora, prateći ostala tržišta, dok se izvozna aktivnost pomalo usporava na kraju godine. U Rusiji, neizvesnost oko izvoznih kvota i dalje postoji. Mlinari u Ukrajini traže ograničenje izvoza u drugom delu sezone, dok je udruženje proizvođača žitarica protiv.

Ruska UREA, granulisana, pakovanje 500/1, prometovana je po ceni od 103,48 din/kg, dok je UREA, pakovanje 25/1 prometovana po ceni od 104,96 din/kg bez PDV-a.

 

 

Verica Popov, broker berze

2021 #49 (13.12.-17.12.)

Pasivno tržište i pad cena svih primarnih poljoprivrednih proizvoda obeležili su proteklu nedelju na novosadskoj Produktnoj berzi. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 1.375 tona. Došlo je do smanjene aktivnosti robno-berzanskih učesnika kako se približava kraj godine. Finansijska vrednost prometovane robe je iznosila 72.604.500,00 dinara.

Usled smanjene tražnje izvoznika i domaćih prerađivača, kukuruz je zadržao silazni trend. Osim na domaćem, ovakav trend je bio u potpunosti korelativan i na međunarodnom tržištu. Ono što je karakterisalo cenu, jeste, konstantna promena iz dana u dan, koja je u osnovi pratila trendove svetskih kretanja. Dobra ponuda i pad cene je bio uzrok smanjene aktivnosti za kupovinom ove žitarice. Prvog dana nedelje, ponuda kukuruza se kretala na nivou cena od 26,00 din/kg bez PDV-a. Berzanski ugovor je zaključen po 25,40 din/kg bez PDV-a, što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cenu. U odnosu na prethodni upoređujući podatak, zabeležen je pad od 2,07%. Ono što daje za pravo početnoj konstataciji, jeste, okolnost da su ponude na samom kraju nedelje bile daleko niže (25,00 din/kg bez PDV-a sa klauzulom “gratis lager” januar/februar), ali čak ni takve nisu imale odgovarajući odgovor na strani tražnje. Na ovoj cenovnoj promeni, tržište kukuruza i dalje ima silazni trend, a upravo to i jeste osnovni razlog povlačenja kupaca. Cene na FOB-u su i dalje neprihvatljive i još su u zoni neisplativosti izvozne kalkulacije.

Da pšenica gubi na svojoj tržišnoj poziciji, najbolje govori podatak da je u odnosu na prethodnu nedelju pojeftinila za 3,32%, a samim tim smanjen je promet u trgovanju hlebnim zrnom. Vrlo oštar pad cena ove žitarice je zabeležen i u Čikagu zbog nedostatka konkurentnosti američke robe, kao i prodaje od strane fondova. Kupoprodajni ugovori u zavisnosti od kvaliteta, zaključeni su u cenovnom rasponu od 30,50 do 31,30 din/kg bez PDV-a, sa jasnom tendencijom pada cene. Strukturu kupaca su uglavnom činili trgovci i mlinari. Dok s druge strane, interes izvoznika nije bio naglašen za kupovinom. Ponderisana cena je iznosila 30,94 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu soje, protekla nedelja samo je potvrdila da je već duže vremena prisutan negativan trend. Slaba tražnja i manji uvoz ove uljarice prethodnog meseca, uticao je na formiranje domaće cene. Početkom nedelje, trgovalo se po ceni od 73,00 din/kg bez PDV-a sa preuzimanjem robe tokom decembra/janura, da bi krajem nedelje bila prometovana na nivou od 72,60 din/kg bez PDV-a. Trgovalo se isključivo bez obračuna kvaliteta. Prosečna cena je iznosila 72,85 din/kg bez PDV-a, što predstavlja pad od 0,34% na prethodni upoređujući podatak. I bez obzira na ovakve okolnosti, soja i dalje ima najbolju tržišnu poziciju na sceni primarnih poljoprivrednih proizvoda.

Ono što zabrinjava poljoprivredne proizvođače, jesu cene i snabdevanje azotnim đubrivima. Ruska UREA, granulisana, pakovanje 500/1, prometovana je po ceni od 102,89 din/kg bez PDV-a.

 

Verica Popov, broker Produktne berze

2021 #48 (06.12.-10.12.)

Smanjena aktivnost robno-berzanskih učesnika i pad cena su dešavanja koja su aktuelna na tržišnoj sceni primarnih poljoprivrednih proizvoda na “Produktnoj berzi”. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 4.131 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 158.272.380,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period, količinski obim prometa je manji za 15,69%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 13,44%.

Odsustvo izvoza i slaba tražnja domaćih prerađivača rezultirali su izostankom intenzivnije tražnje za kukuruzom. Berzanski ugovori su zaključeni u cenovnom opsegu od 25,00 do 26,00 din/kg bez PDV-a, odnosno 26,30 din/kg bez PDV-a na paritetu CPT. Tokom čitave nedelje zabeležen je silazni trend ove žitarice. Ponderisana cena je iznosila 25,94 din/kg bez PDV-a, što predstavlja pad od 1,38%.

Na tržištu pšenice, nastavljen je pad cene drugu nedelju za redom. Pšenicom sa minimum 12,5% proteina za promptnu isporuku se trgovalo po ceni od 32,00 din/kg bez PDV-a. Ugovor za januarsku isporuku je zaključen po ceni od 31,50 din/kg bez PDV-a. Krajem nedelje, potpuno odsustvo tražnje i ponude na nižem cenovnom nivou od realizovanih nisu rezultirale zaključenjem kupoprodajnog ugovora. U odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je pojeftinila za 1,31%. Osim na domaćem, silazni trend je zabeležen i na međunarodnom tržištu.

Soja, i u periodu pasivnosti, pronalazi svoje mesto na berzanskom tržištu koje je u poslednjem periodu bilo volatilno. Mala tražnja, uticala je da ova uljarica zabeleži negativan cenovni trend od 1,88%. Realizacija se kretala u cenovnom opsegu od 73,00 do 73,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena trgovanja je iznosila 73,10 din/kg bez PDV-a.

Stočnim ječmom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 28,20 din/kg bez PDV-a.

Ruska urea, 25/1, prometovana je na cenovnom nivou od 880,00 €/t, dok su ugovori za pakovanje 500/1 zaključeni od 860,00 do 875,00 €/t u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Primetna je veća zainteresovanost za kupovinom azotnih đubriva.

Ruski AN, pakovanje 25/1, realizovan je po ceni od 670 €/t u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

 

Verica Popov, broker Produktne berze

2021 #47 (29.11.-03.12.)

Na novosadskoj Produktnoj berzi, u prvoj nedelji decembra, zabeležen je pad cena žitarica – kukuruza i pšenice. Ukupan promet je iznosio 4.900 tona (+72,29%), čija je finansijska vrednost iznosila 182.855.500,00 dinara (+44,49%).

Pšenica nakon kontinuirnog rasta u prethodnom periodu, beleži korekciju cene na niže. Bez obzira na ovakvu okolnost, ova žitarica je uzela najveći količinski primat u trgovanju sa ukupno prometovanom količinom od 4.050 tona. Realizacija berzanskih ugovora se kretala u cenovnom rasponu od 32,00 do 33,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 32,48 din/kg bez PDV-a, što predstavlja pad od 1,25% u odnosu na prethodnu nedelju. Osim na domaćem, ovakav cenovni trend je bio korelativan sa dešavanjima i na ino tržištu.

Na tržištu kukuruza, zabeležena je smanjena aktivnost robno-berzanskih učesnika. Cena na domaćem tržištu, još uvek nije prihvatljiva za kupce na FOB-u, što utiče na tražnju. Ponude u zavisnosti od brzine preuzimanja, kretale su se u cenovnom rasponu od 26,00 do 27,00 din/kg bez PDV-a, što ukazuje na mogući pad cene. Kukuruzom sa povećanim procentom vlage na paritetu CPT, trgovalo se na cenovnom nivou od 26,30 din/kg bez PDV-a.

Početkom nedelje, izostanak ponude sojinog zrna je bio primetan. Intenzivnija tražnja, uticala je na uzlazni trend ove uljarice. Berzanski ugovori su zaključeni po jedinstvenoj ceni od 74,50 din/kg bez PDV-a, što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cenu. Strukturu kupaca su uglavnom činili domaći prerađivači i trgovci. Međutim, krajem nedelje, došlo je do smirivanja tržišta. Ponude na nižem cenovnom nivou od realizovanih nisu rezultirale zaključenjem ugovora. Statistički, u odnosu na prethodni upoređujući podatak, cena je viša za 1,02%.

Stočni ječam je prometovan po ceni od 28,30 din/kg bez PDV-a.

 

Verica Popov, broker

2021 #46 (22.11.-26.11.)

U nedelji za nama na “Produktnoj berzi”, zabeležen je rast cena primarnih poljoprivrednih proizvoda, pre svega soje i pšenice. Ukupan promet je iznosio 2.844 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 126.556.650,00 dinara

Na samom početku nedelje, pšenica je imala tendenciju rasta cene. Kupoprodajni ugovori su zaključeni u cenovnom rasponu od 32,50 din/kg do 33,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 32,89 din/kg bez PDV-a, što predstavlja rast od 3,03% u odnosu na prethodni upoređujući podatak. Krajem nedelje, došlo je do smirivanja tržišta i odsustva potražnje. Osim na domaćem tržištu, u prvoj polovini nedelje, novi cenovni maksimumi su zabeleženi i na Evronekstu. Pored mnogih faktora, da bi se opravdao ovakav rast, bilo je strahovanje oko kvaliteta australijske pšenice, koja je pogođena kišama u vreme žetve. Takođe, poplave u Kanadi uzrokovale su logističke teškoće, naročito u lukama. Cene pšenice u basenu Crnog mora su napredovale prateći ostala međunarodna tržišta.

Na tržištu kukuruza bez bitnijih cenovnih promena. Učesnici na robno-berzanskom tržištu su bili aktivniji za kupovinom ove žitarice sa klauzulom “gratis lager” decembar/januar. Bez obzira na ovakvu okolnost, cena se nije bitno menjala u odnosu na prethodnu nedelju. Berzanski ugovori su zaključeni po ceni od 27,00 din/kg bez PDV-a, sa preuzimanjem do 31. decembra/januara. Kukuruzom sa povećanim procentnom vlage se trgovalo od 24,50 do 25,20 din/kg bez PDV-a.

Odsustvo intenzivnije ponude sojinog zrna je primetno na domaćem tržištu, što je uticalo da ova uljarica zabeleži rast od 1,16%. Drugu nedelju za redom, tržište je nastavilo da bude aktivno. Na strani tražnje više aktivnosti su pokazali domaći prerađivači i trgovci. Realizovani su ugovori po ceni od 73,00 do 74,50 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena trgovanja je iznosila 73,75 din/kg bez PDV-a.

 

Verica Popov, broker Produktne berze

2021 #45 (15.11.-19.11.)

Cenovni maksimum pšenice i rast cene soje obeležili su proteklu nedelju na Produktnoj berzi. Ukupan promet je iznosio 8.875 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 314.476.250,00 dinara.

Povećana potražnja pšenice, dovela je do rasta i rekordnih cena na robno-berzanskom tržištu. Ovonedeljna sesija na Evronekstu za pšenicu je obeležena značajnim amplitudama i novim maksimumima. Dešavanja na međunarodnom tržištu, uticaj svetskih trendova i cena u svetu, kao i unutrašnji faktori na domaćem tržištu doveli su do toga da ova žitarica bude najtraženija berzanska roba na Produktnoj berzi, sa ukupno prometovanom količinom od 8.200 tona. Berzanski ugovori za promptnu isporuku na paritetu FCA, zaključeni su u cenovnom opsegu od 31,30 do 32,00 din/kg bez PDV-a. Ugovor na paritetu CPT za kvalitetniju pšenicu (protein min 12%, gluten 26, HL 82 kg) je realizovan na cenovnom nivou od 33,20 din/kg bez PDV-a, sa isporukom robe do 15. januara 2022. godine. Ponderisana cena je iznosila 31,93 din/kg bez PDV-a (35,11 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni upoređujući podatak, zabeležen je rast od 2,89%.

Početak nedelje doneo je smanjenu tražnju za kukuruzom, dok je ponuda bila povećana. Kraj nedelje donosi veće interesovanje, te je ova žitarica prometovana na paritetu CPT sa isporukom robe do kraja decembra po 27,00 din/kg bez PDV-a (29,70 din/kg sa PDV-om). Kukuruzom sa povećanim procentom vlage se trgovalo po 24,90 din/kg bez PDV-a.

Trend snižavanja soje uočen u proteklih mesec dana, tokom ove nedelje nije nastavljen. Tržište je aktivnije u odnosu na prethodni period kada je ova uljarica bila slabo tražena berzanska roba. Kupoprodajni ugovori na paritetu FCA su zaključeni po ceni od 72,60 din/kg do 73,50 din/kg bez PDV-a (od 79,86 do 80,85 din/kg sa PDV-om). Prosečna cena trgovanja je iznosila 72,90 din/kg bez PDV-a (80,19 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, cena je viša za 1,12%.

Na evropskom tržištu kod uljarica, uprkos slabljenju sirove nafte od početka nedelje, cene ulja su rasle. U Čikagu, cene soje su sada na nivoima sličnim maksimumu sa kraja septembra, potpuno neutrališući sniženje koje je nedavno zabeleženo.

Stočni ječam je prometovan po ceni od 28,50 din/kg bez PDV-a (31,50 din/kg sa PDV-om).

 

Verica Popov, broker Produktne berze

2021 #44 (08.11.-12.11.)

Stabilan cenovni nivo pšenice, pad cena kukuruza i soje su dešavanja koja su aktuelna na tržišnoj sceni primarnih poljoprivrednih proizvoda na “Produktnoj berzi”. Ukupan promet je iznosio 3.566 tona (-24,14%), čija je finansijska vrednost iznosila 130.734.560,00 dinara (-20,15%).

Pšenica je uzela apsolutni količinski primat, sa ukupno prometovanom količinom od 2.800 tona. Početkom nedelje, Vlada Srbije je, na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, donela Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500, čime je maloprodajna cena hleba od brašna tog tipa ograničena na maksimalnih 46 dinara u narednih šest meseci sa mogućnostima produženja.  Planirana je intervencija iz robnih rezervi od 30.000 tona brašna. Ovakva odluka je kratkoročno uticala na smirivanje cene. Berzanski ugovori na paritetu FCA su zaključeni po ceni od 31,00 din/kg bez PDV-a sa klauzulom “gratis lager” do 31. decembra, odnosno 32,10 din/kg na paritetu CPT sa isporukom robe od 15. do 31. januara 2022. godine. Nakon izveštaja USDA, svetske krajnje zalihe ove žitarice su korigovane na niže u odnosu na prošlomesečnu procenu (sa 276,5 mil t na 275,8 mil t). U ovom kontekstu, pšenica na Euronext-u je zabeležila rast, što je uticalo i na cenu na domaćem tržištu. Tražnja je bila intenzivnija, a krajem nedelje ugovor je zaključen na cenovnom nivou od 31,50 din/kg bez PDV-a sa preuzimanjem do 31. decembra. Ponderisana cena je iznosila 31,03 din/kg bez PDV-a (34,13 sa PDV-om).

Za razliku od prethodne nedelje, gde je bila intenzivnija kupovina kukuruza, ove nedelje je  zabeležena smanjena aktivnost robno-berzanskih učesnika. O tome govori podatak da su zaključena samo dva kupoprodajna ugovora za promptnu isporuku na cenovnom nivou od 26,30 din/kg bez PDV-a (28,93 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cenu. Krajem nedelje, ponude na istom cenovno nivou sa klauzulom “gratis lager”, nisu naišle na adekvatan odgovor tražnje, što ukazuje  na pad cene ove žitarice. Kukuruzom sa povećanim procentom vlage (do 18%) se trgovalo po 23,80 din/kg bez PDV-a.

Sojino zrno je nastavilo sa silaznim trendom. Odsustvo potražnje i dalje utiče na pad cene ove uljarice, koji je primetan prethodnih mesec dana. Berzanski ugovori na paritetu FCA, zaključeni su  u cenovnom opsegu od 72,00 do 72,30 din/kg bez PDV-a, dok je ugovor na CPT realizovan po ceni od 72,40 din/kg bez PDV-a. Uglavnom se trgovalo uz obračun kvaliteta. Prosečna cena trgovanja je iznosila 72,09 din/kg bez PDV-a (79,29 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni upoređujući podatak, cena je niža za 3,02%.

 

 

Verica Popov, broker Produktne berze

Block A

Content of the block

Block B

Content of the block

Block C

Content of the block