Nedeljni izveštaj

#3 (23.-27.01.2023.)

Nastavlja se ponuda većih količina na tržištu žitarica i tokom ove nedelje. Pad prometa i negativan cenovni trend primetan je na robno-berzanskom tržištu. Ukupno je trgovano 2.075 tona robe. Finansijska vrednost takođe je manja nego prethodne nedelje za 28,2% i dostiže 99.337.500,00 dinara.

Veća ponuda kukuruza u odnosu na tražnju primetna je bila od početka nedelje. Interesovanje kupaca bilo je izrazito malo tokom nedelje i na nižim cenovnim nivoima u odnosu na cene ponude. Cenovni spred između kupaca i prodavaca, ali i manja tražnja, uticali su na smanjeni obim trgovanja. Ugovori su realizovani početkom nedelje po ceni od 31,80 din/kg bez PDV-a, da bi usled negativnog cenovnog trenda, krajem nedelje ova žitarica bila trgovana po ceni od 31,20 din/kg bez PDV-a. Ponuda kukuruza krajem nedelje je bila manja, a tražnja je bila na nižim cenovnim nivoima od realizovanih. Nedeljni ponder iznosi 31,56 din/kg bez PDV-a (34,72 din/kg sa PDV-om), što predstavlja pad od 3,65% u odnosu na samo nedelju dana ranije.

Negativan cenovni trend prisutan je i na tržištu pšenice. Ponuda većih količina ove žitarice nastavila se i tokom ove nedelje, a u trgovanju je najviše bila zastupljena pšenica sa minimum 12% proteina. Smanjeno interesovanje kupaca dovelo je do odsustva veće dinamike na ovom tržištu. Ugovori su zaključeni u cenovnom rasponu od 33,00 do 34,50 din/kg bez PDV-a. Ponuda pšenice sa višim sadržajem proteina nije naišla na adekvatan odgovor tražnje. Cena je zabeležila pad od 4,75% u odnosu na prethodnu nedelju, a nedeljna ponder cena iznosi 33,21 din/kg bez PDV-a (36,54 din/kg sa PDV-om).

Tržište uljarica takođe beleži negativan trend, ali u manjem obimu nego tržište žitarica. Sojino zrno, uz obračun kvaliteta, trgovalo se po jedinstvenoj ceni od 67,00 din/kg bez PDV-a, što ujedno predstavlja i ponder cenu. Interesovanje kupaca za kupovinom uvozne soje iz Hrvatske bilo je primetno tokom cele nedelje. Ugovori za uvoznu soju, na paritetu CPT kupac, zaključeni su početkom nedelje na nivou cene od 68,50 din/kg bez PDV-a, da bi usled negativnog trenda cena ove berzanske robe iznosila 67,30 din/kg bez PDV-a. U odnosu na prethodnu nedelju, soja beleži silazni cenovni trend od 0,7%.

Suncokretova sačma je količinski bila više zastupljena u trgovanju u odnosu na prethodnu nedelju. Ova berzanska roba beleži rast cene od 8,8%. Ugovori su početkom nedelje zaključeni po ceni od 35,50 din/kg bez PDV-a, da bi usled pojačane aktivnosti i na strani tražnje i na strani ponude cena dostigla nivo od 36,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 35,64 din/kg bez PDV-a (42,77 din/kg sa PDV-om). Ponuda krajem nedelje bila je na cenovnom nivou od 37,00 din/kg bez PDV-a.

Kraj nedelje doneo je ponudu đubriva na nižem cenovnom nivou u odnosu na prethodni period. AN je u ponudi u cenovnom rasponu od 676,00 do 700,00 €/t. KAN se nudi od 626,00 do 660,00 €/t, dok NPK, 16:16:16, se nudi po ceni od 701,00 €/t. Ruska UREA, prilovana, pakovanje 500/1, zaključena je na cenovnom nivou od 76,29 din/kg bez PDV-a (650,00 €/t), što je u odnosu na decembarske cene ovog đubriva niže za 11,9%. Dalje ponude ovog đubriva bile su po cenama do 670,00 €/t.

 

Anja Jakšić, Produktna berza

#2 (16.-20.01.2023.)

Proteklu nedelju na Produktnoj berzi obeležio je povratak ponude većih količina na tržište. Usled praznika ponuda je bila manja od početka godine. Žitarice su, statistički, zabeležile rast cene, dok je soja zadržala stabilan cenovni nivo. Iako je na tržištu bila prisutna veća aktivnost i na strani ponude i na strani tražnje, krajem nedelje dolazi do smirivanja tržišta. Ukupan promet je manji u odnosu na sedam dana ranije. Prometovano je 3.600 tona robe čija finansijska vrednosti dostiže 138.272.750,00 dinara, što je pad od 3,50%.

Sam početak nedelje doneo je uzdržanost učesnika na tržištu kukuruza. Cenovni nivoi ponude bili su viši u odnosu na tražnju. Kako je nedelja odmicala, interesovanje prodavaca da prodaju robu bivalo je veće. Ugovori su zaključeni u cenovnom rasponu od 32,50 do 33,50 din/kg bez PDV-a, a u strukturi kupaca bili su domaći prerađivači i regionalni izvoznici. U odnosu na prethodnu nedelju, trgovanje se odvijalo na višem cenovnom nivou, te je cena viša za 1,06%. Nedeljni ponder iznosi 32,76 din/kg bez PDV-a (36,03 din/kg sa PDV-om). Kukuruz sa povišenim procentom vlage trgovao se po ceni od 30,70 din/kg bez PDV-a.

Poput tržišta kukuruza, na tržištu pšenice beleži se takođe ponuda većih količina. Krajem nedelje primetna je mnogo veća ponuda u odnosu na tražnju. Iako je interesovanje kupaca bilo nešto manje, cena ove žitarice beleži blagi rast od 0,40% u odnosu na prethodnu nedelju. Količinski se pšenicom najviše trgovalo. Ugovori su realizovani od 34,70 do 35,30 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od parametara kvaliteta. Najviše upita na strani tražnje bilo je za pšenicu sa 11,5-12% proteina. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 34,87 din/kg bez PDV-a (38,36 din/kg sa PDV-om).

Kod soje nema bitnijih promena u odnosu na nedelju dana ranije. Cenovno je soja zadržala stabilan nivo, te je trgovana po jedinstvenoj ceni od 67,50 din/kg bez PDV-a, što je ujedno i ponder cena. Od početka nedelje beleži se veća tražnja u odnosu na ponudu. Interesovanje kupaca bilo je konstantno na nižem cenovnom nivou u odnosu na ponudu. Sam kraj nedelje doneo je gotovo odsustvo ponude na ovom tržištu.

Od ostalih roba, beleži se trgovanje stočnim ječmom sa hektolitarskom masom od 60kg, po ceni od 34,00 din/kg bez PDV-a (37,40 din/kg sa PDV-om).

 

Anja Jakšić, Produktna berza

#1 (09.-13.01.2023.)

Nakon praznika, na robno-berzanskom tržištu veća je aktivnost učesnika na strani tražnje. Kao i na kraju 2022. godine, ponuda većih količina i dalje izostaje sa tržišta. Cene svih primarnih poljoprivrednih proizvoda zabeležile su rast cena. Ukupno je prometovano 3.725 tona robe, finansijske vrednosti 143.293.656,00 dinara. U odnosu na poslednju nedelju decembra, promet je veći za 8,7%.

Na tržištu kukuruza nastavljen je uzlazni cenovni trend sa kraja 2022. godine. Veća tražnja za ovom žitaricom uticala je na rast cene. Aktivnost prodavaca bila je izrazito mala na robno-berzanskom tržištu kada je kukuruz u pitanju. S druge strane, najviše interesovanja za kupovinom kukuruza izrazili su domaći trgovci i regionalni izvoznici. Nudio se i kukuruz sa povišenom vlagom do 16% ali usled nedovoljne tražnje nije došlo do zaključenja ugovora. U zavisnosti od toga da li je roba sa ili bez analize na aflatoksin, ugovori za kukuruz zaključeni su u cenovnom rasponu od 32,00 do 32,50 din/kg bez PDV-a. Nedeljni ponder iznosi 32,41 din/kg bez PDV-a (35,65 din/kg sa PDV-om), što je rast od 3,39%.

Od početka nedelje, primetna je slaba ponuda pšenice. Najviše interesovanja za kupovinom pšenice izrazili su domaći prerađivači, koji su tražili pšenicu sa 11,5 do 12% proteina. Kako je nedelja odmicala, ponuđene količine bivale su veće. Ugovori za pšenicu zaključeni su u cenovnom rasponu od 34,40 do 35,50 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od parametara kvaliteta. Nedeljni ponder iznosi 34,74 din/kg bez PDV-a (38,21 din/kg sa PDV-om) što je rast od 2,17%.

Na tržištu soje beleži se veća tražnja u odnosu na ponudu. U ponudi je bila soja sa boljim parametrima kvaliteta, te su prodavci bili na višem cenovnom nivou u odnosu na tražnju. Ipak, izostala je ponuda većih količina ove uljarice. Ugovori su zaključeni po jedinstvenoj ceni od 67,50 din/kg bez PDV-a, što je ujedno i ponder cena. Iako se beleži cenovni spred između kupaca i prodavaca, cena ove uljarice imala je uzlazni cenovni trend od početka nedelje. U odnosu na kraj 2022. godine, trenutna cena je viša za 3,85%.

Od ostalih roba trgovalo se đubrivom NPK, 16:16:16, pakovanje 600/1, prometovan je po ceni od 85,94 din/kg bez PDV-a (94,53 din/kg sa PDV-om).

 

Anja Jakšić, Produktna berza

2022 #51 (26.12.-30.12.)

Kraj godine, kao što to uglavnom biva, doneo je manju aktivnost na robno-berzanskom tržištu. Cenovno kretanje kukuruza i soje bilo je pozitivno, dok pšenica statistički beleži pad cene. Ukupno je tokom poslednje nedelje decembra trgovano 3.096 tona robe, čija je finansijska vrednost dostigla 131.852.500,00 dinara, što je za 9% više nego nedelju dana ranije.

Poslednja nedelja u 2022. godini donela je uzlazno cenovno kretanje kukuruza. Veća tražnja u odnosu na ponudu pomerala je cenu na više nivoe. Ova žitarica trgovana je u cenovnom rasponu od 31,30 do 31,50 din/kg bez PDV-a. Zabeležene su i trgovine kukuruzom sa produženim lagerom tokom januara/februara, koji je trgovan od 31,50 do 31,80 din/kg bez PDV-a. Nedeljni ponder iznosi 31,35 din/kg bez PDV-a (34,48 din/kg sa PDV-om), što je rast od 1,08%.

Na tržištu pšenice kupci su najviše bili zainteresovani za pšenicu sa 11,5 do 12% proteina, dok ponuda pšenice sa većim sadržajem proteina nije naišla na odgovor kupaca. Za razliku od prethodnih nedelja kada je pšenicom količinski najviše trgovano na robno-berzanskom tržištu, ove nedelje beleži se manje učešće ove žitarice u ukupnom prometu. Pšenica sa promptnom isporukom trgovana je po ceni od 34,00 din/kg bez PDV-a, dok je ugovor za pšenicu sa minimum 11,5% proteina i preuzimanjem u januaru, zaključen po ceni od 34,20 din/kg bez PDV-a. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 34,00 din/kg bez PDV-a, što statistički predstavlja pad od 0,61%.

Na tržištu soje i dalje je mirno. Za razliku od prethodne nedelje kada je ova uljarica izostala iz trgovanja, primetna je blago veća aktivnost učesnika. Početak nedelje doneo je izostanak ponude i niži cenovni nivo tražnje. Interesovanje kupaca po višim cenama u odnosu na početak nedelje doneo je zaključenje ugovora za soju uz obračun kvaliteta, koji je realizovan po ceni od 65,00 din/kg bez PDV-a, što je ujedno i ponder cena. U odnosu na prethodnu nedelju to je rast od 1,17%. I krajem nedelje tražnja je bila izražena na ovom cenovnom nivou, međutim ponuda je izostala.

Pad cene primetan je kod suncokretove sačme. Ovom sačmom, sa 33% proteina, trgovalo se u cenovnom rasponu od 32,70 do 32,80 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 32,76 din/kg bez PDV-a (39,32 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, cena je niža za 2,78%.

Od početka nedelje primetan je veći broj upita za mineralnim đubrivima. Trgovalo se ureom, ruskom i egipatskom, u cenovnom rasponu od 85,62 do 86,59 din/kg bez PDV-a, na paritetu franko utovareno. Urea, isporučena kupcu, prometovana je po ceni od 86,13 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 86,39 din/kg bez PDV-a (95,03 din/kg sa PDV-om). U odnosu na poslednju nedelju u 2021. godini, kada je ugovor za ureu zaključen po ceni od 116,39 din/kg bez PDV-a, trenutna cena je niža za 25,8%. An je trgovan po jedinstvenoj ceni od 84,93 din/kg bez PDV-a.

 

Anja Jakšić, Produktna berza

2022 #50 (19.12.-23.12.)

Na tržištu žitarica beleži se manja ponuda u odnosu na tražnju, dok soja izostaje iz berzanskog trgovanja. Cena pšenice beleži rast nakon perioda konstantnog silaznog trenda. U odnosu na prethodnu nedelju, trenutno se beleži manji obim trgovanja za 19,3%. Ukupno je prometovano 3.293 tone, sa ukupnom finansijskom vrednošću od 120.686.819,00 dinara.

Nastavlja se negativan cenovni trend na tržištu kukuruza. Primetna je blaga odsutnost interesovanja  prodavaca što utiče na obim trgovanja ovom žitaricom. Manja ponuda u odnosu na tražnju, beleži se od početka nedelje, što je uticalo na dalji pad cene u odnosu na prošlu nedelju. Kukuruzom se trgovalo od 30,60 do 31,40 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti da li roba ima analizu na aflatoksin. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 31,01 din/kg bez PDV-a (34,12 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na prethodnu nedelju pad od 1,02%.

Nakon konstantnog pada cene od početka meseca, na tržištu pšenice zabeležen je pozitivan cenovni trend. Ponuda je od početka nedelje izrazito slaba, dok je interesovanje kupaca najviše bilo za pšenicu sa proteinom od 11,5 do 12%. U ukupnom nedeljnom trgovanju, količinski se pšenicom i dalje najviše trguje. Ugovori su zaključeni u cenovnom rasponu od 32,70 do 34,50 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosi 34,21 din/kg bez PDV-a (37,63 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na prethodnu nedelju rast od 1,63%.

Soja ove nedelje izostaje iz trgovanja. Interesovanje kupaca bilo je nešto veće u odnosu na ponudu, koja gotovo da izostaje sa tržišta. Tražnja je konstantno bila na nižem cenovnom nivou u odnosu na cenovni nivo prodavaca, te usled cenovnog spreda i manje zainteresovanosti prodavaca za prodaju ove uljarice, na robno-berzanskom tržištu nije došlo do zaključenja ugovora.

Suncokretova sačma sa 33% proteina prometovana je u cenovnom rasponu od 33,50 do 33,80 din/kg bez PDV-a. Ponuda ove sačme do kraja nedelje bila je na nižem cenovnom nivou od zaključenih, na 33,00 din/kg bez PDV-a, što ukazuje na pad cene.

Ugovor za stočni ječam, sa hektolitarskom masom od 60kg i isporukom do kupca, realizovan je po ceni od 34,50 din/kg bez PDV-a.

Krajem nedelje, zabeleženo je trgovanje manjom količinom mineralnog đubriva AN, po ceni od 84,74 din/kg bez PDV-a.

 

Anja Jakšić, Produktna berza

2022 #49 (12.12.-16.12.)

Dve nedelje pred kraj kalendarske godine na robno berzanskom tržištu beleži se povećan obim prometa. Svi primarni poljoprivredni proizvodi nastavili su negativan cenovni trend iz prethodne nedelje. Ukupno je trgovano 4.080 tona robe, čija finansijska vrednost dostiže 159.494.500,00 dinara, što je rast od 70,11%. Iako se beleži rast količinskog prometa, na tržištu je prisutna slaba tražnja.

Na tržištu kukuruza, i kupci i prodavci su imali manju aktivnost u odnosu na prethodni period. Od početka nedelje bila je prisutna veća ponuda u odnosu na tražnju. Povlačenje kupaca iz berzanskog trgovanja dovelo je do pada cene ove žitarice na nivoe iz jula ove godine. Ovakva tržišna dinamika uticala je i na manje učešće kukuruza u ukupnom količinskom prometu. Kukuruzom se  početkom nedelje trgovalo po ceni od 32,00 din/kg bez PDV-a, da bi usled negativnog cenovnog kretanja, realizovana cena dostigla nivo od 31,00 din/kg bez PDV-a.  U odnosu na samo sedam dana ranije ovo je pad od 2,72%. Ponder cena iznosi 31,33 din/kg bez PDV-a (34,47 din/kg sa PDV-om). Kada uporedimo sa istim periodom prethodne godine, takođe je bio primetan silazni cenovni trend, ali je trenutna cena viša za 22% u odnosu na prošlogodišnju.

Pšenica je zadržala primat u trgovanju i tokom ove nedelje. Najviše interesovanja na tržištu bilo je izraženo za pšenicu sa većim sadržajem proteina od 13%. U zavisnosti od parametara kvaliteta, pšenicom se trgovalo u širokom cenovnom rasponu, od 32,50 do 34,00 din/kg bez PDV-a. Ugovori za pšenicu sa minimum 11,5% proteina i preuzimanjem januar/februar zaključeni su po jedinstvenoj ceni od 32,50 din/kg bez PDV-a. Nedeljni ponder iznosi 33,63 din/kg bez PDV-a (36,99 din/kg sa PDV-om). U odnosu na nedelju dana ranije, cena je niža za 2,2%.

Nešto veća aktivnost u odnosu na prethodnu nedelju beleži se na tržištu soje. Od početka nedelje prisutne su cenovne oscilacije ove uljarice, te je početkom nedelje ugovor zaključen po ceni od 64,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Tokom nedelje, cena je dostigla i prošlo nedeljni nivo od 65,00 din/kg bez PDV-a, ali krajem nedelje ugovori su realizovani po nižim cenama. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 64,25 din/kg bez PDV-a (70,67 din/kg sa PDV-om), što je pad od 1,15% u odnosu na prethodnu nedelju. Ovakav cenovni trend zabeležen je i prethodne godine, kada je usled slabe tražnje, cena ove uljarice beležila pad. Ipak u odnosu na prethodnu godinu, trenutna cena soje je niža za 11,8%.

Ponude stočnog ječma, sa HL 60kg, po ceni od 34,00 din/kg bez PDV-a, nisu naišle na odgovor kupaca tokom ove nedelje.

 

Anja Jakšić, Produktna berza

2022 #48 (05.12.-09.12.)

Na robno-berzanskom tržištu, u odnosu na prethodnu nedelju, beleži se povećan obim trgovanja usled veće aktivnost berzanskih učesnika. Manja tražnja u odnosu na ponudu i dalje utiče na negativan cenovni trend i žitarica i uljarica. Najveći pad cene beleži se kod soje, a na ovom tržištu aktivnost gotovo da izostaje. Tokom ove nedelje trgovano je ukupno 2.448 tona robe, čija finansijska vrednost iznosi 93.760.150,00 dinara. Pad cena beleži se i na stranim tržištima usled nepovoljne ekonomske situacije i prognoza za budući rod žitarica i uljarica.

Od početka nedelje primetna je veća ponuda kukuruza u odnosu na tražnju. Manje interesovanje kupaca dovelo je do konstantnog negativnog trenda, te su krajem nedelje ugovori za kukuruz zaključivani na nižem cenovnom nivou u odnosu na sam početak nedelje. Ovom žitaricom trgovalo se u cenovnom rasponu od 32,00 do 32,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 32,21 din/kg bez PDV-a (35,43 din/kg sa PDV-om), što je pad od 3,13%.

Pšenica je bila najzastupljenija u trgovanju tokom ove nedelje. U zavisnosti od parametara kvaliteta, ovom žitaricom trgovalo se od 33,80 do 37,50 din/kg bez PDV-a. Na ovom tržištu i dalje je prisutna veća ponuda pšenice sa većim sadržajem proteina, dok su kupci svoje interesovanje izrazili za pšenicu sa proteinom 11,5-12%. Nedeljni ponder za pšenicu iznosi 34,42 din/kg bez PDV-a (37,86 din/kg sa PDV-om). Cena je u odnosu na nedelju dana ranije niža za 1,44%.

Negativan cenovni trend beleži se i na tržištu uljarica. Nedostatak aktivnosti kada je u pitanju soja doveo je do manjeg udela ove uljarice u nedeljnom prometu, ali i povratak na cenovne nivoe iz marta 2021. godine. Zaključen je samo jedan ugovor po ceni od 65,00 din/kg bez PDV-a, što ujedno predstavlja i ponder za ovu nedelju. Krajem nedelje kupci su bili na nižim cenovnim nivoima od zaključenih, što ukazuje na nastavak negativnog cenovnog trenda. Cena soje beleži pad od 5,80% u odnosu na sedam dana ranije. U odnosu na prethodnu godinu u istom periodu, cena ove uljarice je niža za oko 11%.

Od drugih roba, trgovalo se suncokretovom sačmom u većem obimu u odnosu na raniji period. Početkom nedelje, ugovori su zaključeni po ceni od 34,00 din/kg bez PDV-a, da bi usled silaznog cenovnog trenda, krajem nedelje, ova sačma bila trgovana po 33,80 din/kg bez PDV-a. U odnosu na prošlonedeljni cenovni nivo, ovo je pad od 2,40%.

 

Anja Jakšić, Produktna berza

2022 #47 (28.11.-02.12.)

Izrazito mali promet zabeležen je ove nedelje na robno-berzanskom tržištu. Gotovo odsustvo tražnje ali i manja ponuda na tržištu doveli su do količinski manjeg obima trgovanja. Cene svih primarnih poljoprivrednih proizvoda zabeležile su negativno cenovno kretanje. Preko Produktne berze prometovano je svega 800 tona robe, ukupne finansijske vrednosti 32.324.250,00 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju to je 4,5 puta manji promet.

Početkom nedelje kukuruz se trgovao po ceni od 34,00 din/kg bez PDV-a. Gotovo odsustvo interesovanja kupaca dovelo je do nižih cenovnih nivoa na strani ponude, te se u nastavku nedelje kukuruzom trgovalo po ceni od 32,50 din/kg bez PDV-a. Ponuda kukuruza na 32,00 din/kg bez PDV-a, krajem nedelje, nije naišla na odgovor kupaca. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 33,25 din/kg bez PDV-a (36,58 din/kg sa PDV-om), što je pad od 2,18%.

Statistički najveći pad cene beleži se kod pšenice. Ova žitarica trgovana je u cenovnom rasponu od 34,50 do 37,50 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od parametara kvaliteta. Tokom ove nedelje beleži se veća tražnja za pšenicom sa minimum 10,5% proteina. U ponudi je dominantna bila pšenica sa većim sadržajem proteina od 13%. Nedeljni ponder iznosi 34,92 din/kg bez PDV-a (38,41 din/kg sa PDV-om) što je pad od 5,94%.

Na tržištu soje je bilo veoma mirno od početka nedelje. Ova uljarica trguje se na najnižem cenovnom nivou u poslednja četiri meseca. Odsustvo većeg interesovanja kupaca i slaba ponuda doveli su do toga da cena soje beleži silazni trend. Ugovori za soju, uz obračun kvaliteta, zaključeni su po jedinstvenoj ceni od 69,00 din/kg bez PDV-a, što je ujedno i ponder cena. Ukoliko uporedimo sa prethodnom nedeljom, cena je na nižem nivou za 2,70%.

Od ostalih roba trgovalo se suncokretovom sačmom po ceni od 34,80 din/kg bez PDV-a. Ugovor za stočni ječam, sa HL 58kg zaključen je po ceni od 34,20 din/kg bez PDV-a.

 

Anja Jakšić, Produktna berza

2022 #46 (21.11.-25.11.)

Cene primarnih poljoprivrednih proizvoda i dalje imaju negativan trend. Najveći pad cene beleži se kod pšenice. Količinski je promet veći u odnosu na prethodnu nedelju i dostiže 3.630 tona robe. Finansijska vrednost iznosi 156.082.750,00 dinara i manja je za 5,48%.

Na tržištu kukuruza primetna je manja aktivnost i na strani ponude i na strani tražnje. Kako je nedelja odmicala, cena je bila u padu usled izostanka tražnje. Ugovori za kukuruz zaključeni su u cenovnom rasponu od 33,00 do 34,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 33,99 din/kg bez PDV-a (37,39 din/kg sa PDV-om), što je pad od 1,95% u odnosu na nedelju dana ranije. Beleži se i realizacija ugovora za kukuruz starog roda koji je trgovan u cenovnom rasponu od 33,30 do 33,50 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od dužine lagera i analize na aflatoksin.

Pšenica nastavlja da ima primat u trgovanju. Za razliku od prethodnog perioda kada je najviše bilo upita za pšenicu sa proteinom 11,5-12%, ovde nedelje interesovanje je bilo izraženo za pšenicu sa većim sadržajem proteina od 13%. Cenovni spred između kupaca i prodavaca rastao je kako je nedelja odmicala. Ugovori su početkom nedelje zaključeni po ceni od 38,00 din/kg bez PDV-a, da bi usled negativnog cenovnog trenda, krajem nedelje pšenica realizovana po ceni od 36,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 37,13 din/kg bez PDV-a (40,84 din/kg sa PDV-om), što predstavlja pad od 3,03%.

Početak nedelje doneo je veću aktivnost na tržištu soje. Ugovori za soju uz obračun kvaliteta zaključeni su u cenovnom rasponu od 70,50 do 71,00 din/kg bez PDV-a. Odsustvo tražnje dovelo je do ponuda na nižem cenovnom nivou krajem nedelje, međutim interesovanje kupaca ni tad nije bilo izraženo. Nedeljni ponder iznosi 70,92 din/kg bez PDV-a (78,01 din/kg sa PDV-om), što je blagi pad cene od 0,12%.

Od ostalih roba beleži se trgovanje uljanom repicom i stočnim ječmom. Uljanom repicom rod 2022. godine, uz obračun kvaliteta, trgovalo se po ceni od 68,21 din/kg bez PDV-a. Ugovor za stočni ječam, sa hektolitarskom masom od 58kg, zaključen je po ceni od 34,80 din/kg bez PDV-a.

I ponuda suncokretove sačme, 33% proteina, beleži pad cene. Za razliku od prethodne nedelje kada se sačma nudila na 36,00 din/kg bez PDV-a, ovonedeljna ponuda bila je na nižem cenovnom nivou od 35,30 do 36,00 din/kg bez PDV-a.

 

Anja Jakšić, Produktna berza

2022 #45 (14.11.-18.11.)

Tokom protekle nedelje je nastavljen pad cena berzanskih roba. Nivo prometa je niži u odnosu na prošlonedeljni i iznosio je 3.525 tona, što je pad za -11,2%. Finansijska vrednost prometovane robe je iznosila 165.139.750,00 dinara ili za 4,0 manje nego prošle nedelje. Na svetskom tržištu nije bilo značajnijih dešavanja, a s tim u vezi je produžen dogovor oko koridora za izvoz žitarica iz Ukrajine.

Kukuruz je u trgovanju preko Produktne berze imao silazni trend. Cena se kretala u rasponu od 34,00 do 35,00 dinara bez PDV-a. Zastupljenost u trgovanju ovom robom je značajno ispod proseka za ovo doba godine. Ovonedeljni ponder je iznosio 34,67 din/kg bez PDV-a (38,13 din/kg sa PDV-om), što je za 1,92% niža cena u odnosu na prethodnu nedelju.

Najviše se trgovalo pšenicom. Cena se kretala u opsegu od 38,00 do 38,50 dinara, što je zavisilo od kvaliteta i pariteta ugovorene robe. Na nedeljnom nivou cena je niža za 2,71%, a ponder je iznosio 38,29 dinara (42,12 din/kg sa PDV-om).

Svi ugovori za soju novog roda su realizovani po jedinstvenoj ceni. Ova uljarica je nastavila silazni trend sa nedeljnim padom od 4,05%, tako da je ovonedeljna cena iznosila 71,00 dinar (78,10 din/kg sa PDV-om). Iako je suša desetkovala ovogodišnji rod soje, rekordni svetski prinosi, odnosno niža cena soje u regionu, kao i lošiji kvalitet domaćeg zrna, uz retrovegetaciju određenih površina, dodatno su zakomplikovali situaciju na domaćem tržištu i doprinose padu cene ove uljarice. Sve ovo navodi da će sledeće sezone soja pretrpeti najveći pad površina na kojima će biti zasejana.

Stočni ječam sa 60hl je prometovan po 35,30 dinara (38,83 din/kg sa PDV-om).

Block A

Content of the block

Block B

Content of the block

Block C

Content of the block