Nedeljni izveštaj

#16 (15. 04 – 19. 04. 2024)

Tokom ove sedmice preko Produktne berze je prometovano 4.525,00 tona robe finansijske vrednosti 109.140.500,00 dinara. Za razliku od prethodne dve nedelje, kada je najtrgovanija kultura bila pšenica, ove sedmice je kukuruz zauzeo primarno mesto u trgovanju. Cena kukuruza i pšenice i dalje je u porastu, dok je cena soje zabeležila manji pad u odnosu na prethodnu nedelju.

Prošlonedeljna slaba ponuda kukuruza bila je primetna i prvog radnog dana ove sedmice, nakon čega je došlo do povećanja aktivnosti učesnika na tržištu kako na strani ponude, tako i na strani tražnje, ali je ona pretežno bila usmerena na paritet luke. Kukuruzom se u toku nedelje trgovalo u cenovnom rasponu od 17,00 do 17,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 17,31 din/kg bez PDV-a (19,04 din/kg sa PDV-om), te je cena u odnosu na prethodnu sedmicu zabeležila rast od 0,91%. Trgovalo se i kukuruzom na paritetu CPT luka po ceni od 17,90 do 18,50 din/kg bez PDV-a. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za kukuruz rod 2022. godine na paritetu CPT kupac po ceni od 18,20 din/kg bez PDV-a. S obzirom na povećanu aktivnost učesnika, kukuruz je tokom ove nedelje bio najtrgovanija žitarica, čineći 71% ukupnog nedeljnog prometa.

Tokom čitave sedmice ponuda je na tržištu pšenice bila slaba, dok je nekim danima gotovo potpuno izostajala. Sa druge strane, primetna je bila pojačana tražnja koja je mahom bila usmerena na pšenicu sa 12% i 13% proteina. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 19,00 do 20,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 19,54 din/kg bez PDV-a (21,49 din/kg sa PDV-om). Iako je tržište bilo mirno, u odnosu na proteklu nedelju primetan je rast cene od 1,53%. Trgovalo se i stočnom pšenicom po ceni od 18,50 din/kg bez PDV-a, ali i pšenicom sa 14% proteina po ceni od 24,00 din/kg bez PDV-a. Pšenica je činila 17% ovonedeljnog prometa.

Na tržištu soje je tokom početka nedelje bila primetna slaba aktivnost učesnika. Sredinom nedelje došlo je do blagog povećanja aktivnosti, pri čemu je tražnja bila nešto veća od ponude. Sojinim zrnom trgovalo se u cenovnom rasponu od 54,00 do 55,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 54,62 din/kg bez PDV-a (60,08 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na sedam dana ranije pad cene od 0,69%. U ukupnom obimu prometa soja je učestvovala sa 10%.

Od ostalih roba trgovalo se još i stočnim ječmom sa hektolitarskom masom 60kg po ceni od 16,20 din/kg bez PDV-a.

Andrea Kostić, Produktna berza

#15 (08. 04 – 12. 04. 2024)

U nedelji za nama zaključen je prvi terminski ugovor za kukuruz rod 2024. godine. Pored toga, zaključen je i jedan berzanski ugovor za uljanu repicu rod 2024. godine. U odnosu na prethodnu nedelju obim prometa Produktne berze povećan je za čak 122,46%, a prometovano je ukupno 5.784,00 tone robe. Finansijska vrednost prometa iznosila je 137.557.650,00 dinara. Kao i prethodne dve nedelje, ponovo se najviše trgovalo pšenicom. Cene pšenice i soje nastavile su prošlonedeljni rast, dok je cena kukuruza bila nešto niža u odnosu na prethodnu sedmicu.

Tokom ove sedmice zaključen je prvi terminski ugovor za kukuruz rod 2024. godine po ceni od 16,52 din/kg (141 €/t) bez PDV-a. Početkom nedelje tržište je bilo veoma mirno, dok je tokom druge polovine nedelje tražnja bila veća od ponude. Kupci su pretežno bili zainteresovani za kukuruz sa analizom na aflatoksin. U toku nedelje trgovalo se kukuruzom u cenovnom rasponu od 17,00 do 17,20 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 17,16 din/kg bez PDV-a (18,87 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na sedam dana ranije primetan pad cene od 0,59%. Zaključena su i dva berzanska ugovora na paritetu CPT luka po ceni od 17,70 do 17,80 din/kg bez PDV-a. Kukuruz je ove sedmice činio 20% ukupnog obima prometa.

Na tržištu pšenice početkom ove nedelje primetna je bila povećana aktivnost učesnika, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Struktura kupaca bila je raznolika, pri čemu su pšenicu najčešće potraživali mlinari i izvoznici. Tokom druge polovine nedelje primetna je bila slabija ponuda, a tražnja je mahom bila usmerena na pšenicu sa višim parametrima kvaliteta. Kupci su, takođe, pokazali interesovanje i za pšenicu za stočnu ishranu. Tokom sedmice pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 19,00 do 19,30 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 19,24 din/kg bez PDV-a (21,17 din/kg sa PDV-om), te se rast cene nastavio i ove nedelje. Cena je u odnosu na prošlonedeljnu povećana za 1,6%. Zaključena su i dva berzanska ugovora za pšenicu za stočnu ishranu po ceni od 17,70 din/kg bez PDV-a. I ove sedmice pšenica je bila primarna kultura u trgovanju, te je činila 62% ukupnog obima prometa.

Kada je u pitanju tržište soje, na njemu je primetno bilo blago povećanje aktivnosti, a slaba ponuda uslovila je rast cene sojinog zrna. Berzanski ugovori za sojino zrno zaključeni su na jedinstvenom cenovnom nivou od 55,00 din/kg bez PDV-a (60,50 din/kg sa PDV-om), te je to ujedno bila i ponder cena. U odnosu na prethodnu sedmicu, primetan je rast cene od 2,8%.

U toku nedelje zaključen je i jedan berzanski ugovor za uljanu repicu rod 2024. po ceni od 43,57 din/kg (372 €/t) bez PDV-a.

Kada je u pitanju stočni ječam zaključen je jedan berzanski ugovor za ječam sa hektolitrom ponder 60kg  po ceni od 16,30 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu mineralnih đubriva prometovan je AN, mađarski, u pakovanju 25/1 po ceni od 39,94 din/kg bez PDV-a.

Od ostalih roba, trgovalo se suncokretovom sačmom sa 33% proteina po ceni od 27,50 din/kg bez PDV-a, a prometovano je i sojino ulje u manjim količinama po ceni od 90,55 din/kg bez PDV-a.

Andrea Kostić, Produktna berza

#14 (01. 04 – 05. 04. 2024)

Tokom prve nedelje aprila preko Produktne berze je prometovano 2.600 tona robe ukupne finansijske vrednosti 54.730.500,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu, promet je bio manji za 38,99%. Kao i prethodne nedelje, ponovo je najviše interesovanja na tržištu pokazano za pšenicu, te je ona bila dominantna kultura u trgovanju. Cene primarnih poljoprivrednih proizvoda nastavile su rast i ove sedmice.

Uskršnji praznici i neradni dani na svetskim berzama imali su uticaj i na naše tržište, te početkom nedelje na tržištu kukuruza nije bilo puno aktivnosti, budući da su učesnici iščekivali informacije i cene sa svetskih tržišta. Do povećanja aktivnosti došlo je tek sredinom nedelje, a krajem nedelje tražnja je bila nešto veća od ponude. Primetno je bilo i interesovanje za vlažnijim kukuruzom do 16% vlage. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 17,20 do 17,30 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 17,26 din/kg bez PDV-a (18,98 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu sedmicu, primetan je rast cene kukuruza od 0,5%. Kukuruzom se trgovalo i na paritetu CPT luka po ceni od 17,80 din/kg bez PDV-a. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za kukuruz rod 2022. godine na paritetu CPT kupac po ceni od 17,50 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa ove nedelje kukuruz je učestvovao sa 33%.

Kao i kod kukuruza, i tržište pšenice je početkom nedelje bilo mirno uz primetnu slabiju tražnju. Drugog dana u nedelji došlo je do njenog povećanja, da bi već u sredu ponuda bila veća od tražnje. Ipak, tokom ostatka nedelje, primetna je bila povećana tražnja u odnosu na ponudu. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 18,90 do 19,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 18,94 din/kg bez PDV-a (20,84 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na sedam dana ranije cena pšenice bila viša za 1,47%. Pšenica je bila primarna kultura u trgovanju ove nedelje i činila je 65% ukupnog  nedeljnog prometa.

Na tržištu soje ove sedmice je bilo primetno povećanje aktivnosti, pri čemu je ponuda bila slabija od tražnje. Zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 53,50 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta (58,85 din/kg sa PDV-om), što je ujedno bila i ponder cena. U odnosu na prethodnu nedelju, primetan je rast cene sojinog zrna od 2,49%.

Andrea Kostić, Produktna berza

#13 (25. 03 – 29. 03. 2024)

U nedelji za nama preko Produktne berze prometovano je 4.261,00 tona robe, za 54,35% više nego prethodne sedmice. Ukupna finansijska vrednost prometa iznosila je 91.316.460,00 dinara. Nakon pet nedelja za redom u kojima je kukuruz bio dominantna kultura u trgovanju, ove sedmice primarno mesto zauzela je pšenica. Usled povećane tražnje na tržištu, cene gotovo svih primarnih poljoprivrednih proizvoda nastavile su rast.

Povećana tražnja na tržištu kukuruza nastavila se i ove nedelje, dok je ponuda bila slabija u odnosu na tražnju. Početkom sedmice nudio se i vlažniji kukuruz do 16% vlage, a krajem nedelje u ponudi se našao i kukuruz roda 2022. godine. U toku nedelje kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 16,80 do 17,40 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 17,17 din/kg bez PDV-a (18,89 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na sedam dana ranije rast cene od 2,24%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za vlažniji kukuruz do 15% vlage po ceni od 16,50 din/kg bez PDV-a, a trgovalo se i kukuruzom na paritetu CPT kupac po ceni od 17,60 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa ove nedelje kukuruz je učestvovao sa 37%.

Nakon dužeg perioda slabije aktivnosti na tržištu pšenice, ove nedelje je ona bila dominantna kultura u trgovanju, čineći 59% ukupnog obima prometa. Nedelja je započela sa povećanom ponudom pšenice u odnosu na prethodni period, ali je primetan bio i cenovni raskorak između ponude i tražnje. Već sredinom nedelje je došlo do promene dinamike, te je povećana tražnja uz slabu ponudu doprinela rastu cene. Pšenicom se trgovalo u cenovnom opsegu od 18,50 do 19,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 18,67 din/kg bez PDV-a (20,53 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na prethodnu sedmicu primetan rast cene od 1,88%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za pšenicu sa proteinom 11,5% sa preuzimanjem od 8.4. do 18.4.2024. po ceni od 18,00 din/kg bez PDV-a, a trgovalo se i pšenicom sa 14% proteina po ceni od 22,50 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu soje ove sedmice bila je primetna povećana tražnja, dok je ponuda sojinog zrna bila slaba ili je potpuno izostajala. Zaključen je jedan berzanski ugovor za sojino zrno po ceni od 52,20 din/kg bez PDV-a (57,42 din/kg sa PDV-om) uz obračun kvaliteta, što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju, cena je porasla za 0,38%. Krajem nedelje ponuda sojinog zrna bila je na cenovnom nivou od 54,50 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta.

Kada su u pitanju mineralna đubriva, ove nedelje je zaključen jedan berzanski ugovor i to za AN, ruski, u pakovanju 25/1, na paritetu CPT kupac, po ceni od 41,02 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu suncokretove sačme nije bilo većih aktivnosti. Zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 27,50 din/kg bez PDV-a.

Andrea Kostić, Produktna berza

#12 (18. 03 – 22. 03. 2024)

Nedelju za nama obeležilo je zaključenje prvog berzanskog ugovora za uljanu repicu rod 2024. godine. Preko Produktne berze prometovano je 2.761 tona robe, ukupne finansijske vrednosti 67.562.160,00 dinara. Kukuruz je i ove sedmice bio dominanta kultura u trgovanju, a cene primarnih poljoprivrednih proizvoda su zabeležile pozitivan trend.

Slaba prošlonedeljna ponuda na tržištu kukuruza nastavila se i početkom ove sedmice, da bi od drugog dana u nedelji došlo do promene dinamike, te je ponuda bila nešto veća nego u prethodnom periodu. Ipak, krajem nedelje ponovo je došlo do pada aktivnosti na strani ponude, a razlika u paritetima ponude i tražnje je dodatno otežavala zaključenje berzanskih ugovora. Kukuruzom se u toku sedmice trgovalo po ceni od 16,50 do 17,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin i pariteta. Ponder cena iznosila je 16,80 din/kg bez PDV-a (18,48 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu sedmicu, cena kukuruza zabeležila je rast od 3,65%. Zaključeni su i berzanski ugovori za vlažniji kukuruz do 16% vlage po ceni od 16,40 do 16,50 din/kg bez PDV-a, a trgovalo se i kukuruzom rod 2022. godine po ceni od 16,60 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu trgovanja kukuruz je ove sedmice učestvovao sa 56% udela.

Tokom čitave sedmice ponuda pšenice je bila nešto slabija od tražnje, koja je bila povećana i izražena i na paritetu CPT luka. Pšenicom se u toku nedelje trgovalo u cenovnom rasponu od 17,80 do 19,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 18,32 din/kg bez PDV-a (20,16 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na prethodnu nedelju rast cene od 0,48%. Pšenica je ove sedmice činila 24% ukupnog prometa.

Na tržištu soje ove nedelje je bilo nešto više aktivnosti u odnosu na prethodni period, a sojinim zrnom se trgovalo na cenovnom nivou od 52,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta (57,20 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prošlonedeljnu cenu, primetan je rast od 1,46%.

Na tržištu mineralnih đubriva, ove sedmice je prometovano đubrivo u formulaciji NPK 16:16:16 na paritetu CPT kupac po ceni od 51,72 din/kg bez PDV-a i UREA po ceni od 45,26 din/kg bez PDV-a.

Kada je u pitanju tržište uljane repice, ove sedmice je zaključen prvi berzanski ugovor za uljanu repicu rod 2024. godine  sa preuzimanjem od 1. do 31.7.2024. i plaćanjem po utovaru po ceni od 43,95 din/kg bez PDV-a.

Od ostalih roba trgovalo se još i suncokretovom sačmom sa 33% proteina po ceni od 27,80 din/kg bez PDV-a, ali i sojinim uljem u manjim količinama po ceni od 89,45 din/kg bez PDV-a.

Andrea Kostić, Produktna berza

#11 (11. 03 – 15. 03. 2024)

Ovu nedelju na robno – berzanskom tržištu obeležio je rast cena gotovo svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Četvrtu nedelju za redom kukuruz je bio dominantna kultura u trgovanju, učestvujući u ukupnom obimu prometa sa 75%. U toku sedmice prometovano je 3.699,00 tona robe, a ukupna finansijska vrednost prometa iznosila je 77.984.540,00 dinara.

Kao i tokom protekle tri nedelje, povećana tražnja u odnosu na ponudu nastavila se i ove sedmice na tržištu kukuruza, te je on ponovo bio primarna kultura u trgovanju. Potraživao se kukuruz i sa analizom na aflatoksin i bez analize, a tražnja je bila iskazana i za vlažnijim kukuruzom do 16% vlage. Strukturu kupaca činili su domaći prerađivači, trgovci i izvoznici, a berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 15,80 do 16,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 16,20 din/kg bez PDV-a (17,82 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na sedam dana ranije rast cene od 3,83%. Zaključeni su i berzanski ugovori na paritetu CPT kupac po ceni od 16,70 do 16,80 din/kg bez PDV-a, a trgovalo se i vlažnijim kukuruzom do 15% vlage sa analizom na aflatoksin do 15 ppb po ceni od 16,60 din/kg bez PDV-a.

U odnosu na prethodni period, tokom ove nedelje je na tržištu pšenice došlo do povećanja aktivnosti na strani ponude. Tražnja je mahom bila izražena na paritetu CPT luka, a razlika u kvalitetu i paritetu nuđene i potraživane robe otežavala je zaključenje berzanskih ugovora. Pšenicom se u nedelji za nama trgovalo u cenovnom opsegu od 18,20 do 19,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 18,24 din/kg bez PDV-a (20,06 din/kg sa PDV-om). Statistički posmatrano, cena pšenice je u odnosu na poslednji upoređujući podatak zabeležila rast od 0,65%. Pšenica je tokom ove nedelje činila 15% ukupnog nedeljnog prometa.

I na tržištu soje je ove sedmice primetan bio rast cene. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 51,00 do 52,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 51,25 din/kg bez PDV-a (56,38 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na prethodnu sedmicu rast cene od 2,5%.

Kada su u pitanju mineralna đubriva, tokom nedelje je zaključen jedan berzanski ugovor za AN, ruski, u pakovanju 600/1, po ceni od 39,96 din/kg bez PDV-a (340 €/t) bez PDV-a.

Od ostalih roba, prometovana je i suncokretova sačma sa 33% proteina po ceni od 27,50 din/kg bez PDV-a, ali i sojina sačma sa 44% proteina po ceni od 56,30 din/kg bez PDV-a.

Andrea Kostić, Produktna berza

#10 (04. 03 – 08. 03. 2024)

Tokom ove nedelje preko Produktne berze prometovano je 3.675,00 tona roba, ukupne finansijske vrednosti 66.893.750,00 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju, prometovano je za 23,65% više robe. Ubedljivo primarno mesto u trgovanju imao je kukuruz, koji je činio čak 93% ukupnog nedeljnog prometa. Negativan trend cena nastavio se i ove sedmice.

Kao i u prethodnom periodu i ove nedelje je na tržištu kukuruza primetna bila povećana tražnja u odnosu na ponudu. Kupci su najčešće potraživali kukuruz sa analizom na aflatoksin, a tražnja je bila izražena i na paritetu CPT luka/kupac. Berzanski ugovori zaključeni su u toku nedelje u cenovnom rasponu od 15,30 do 15,80 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 15,61 din/kg bez PDV-a (17,17 din/kg sa PDV-om), pa je u odnosu na sedam dana ranije primetan pad cene od 0,14%. Zaključen je i jedan robno – berzanski ugovor na paritetu CPT kupac po ceni od 16,10 din/kg bez PDV-a.

Prošlonedeljna povećana tražnja na tržištu pšenice nastavila se i ove sedmice, pri čemu su strukturu kupaca pretežno činili izvoznici. U ponudi se najčešće nalazila pšenica sa višim parametrima kvaliteta u odnosu na tražnju, što je uz cenovni raskorak između nuđene i potraživane robe dovelo do izostanka zaključenja berzanskih ugovora. Početkom nedelje izražena je i prva tražnja za pšenicom rod 2024. godine sa proteinom 11% sa terminskom cenom od 17,30 din/kg bez PDV-a. U toku nedelje zaključen je jedan berzanski ugovor za pšenicu na paritetu CPT kupac po ceni od 18,50 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu soje ni ove sedmice nije bilo većih aktivnosti učesnika, a zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 50,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta (55,00 din/kg sa PDV-om uz obračun kvaliteta), što je ujedno bila i ponderisana cena. U odnosu na poslednji upoređujući podatak cena je bila niža za 0,52%.

Kada su u pitanju mineralna đubriva, tokom nedelje prometovano je đubrivo u formulaciji NPK 15:15:15 na paritetu CPT kupac po ceni od 52,30 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu sačmi ove sedmice se u ponudi našla suncokretova sačma sa 33% proteina po ceni od 29,00 din/kg bez PDV-a, kao i sojina sačma sa 44% proteina po ceni od 57,00 din/kg bez PDV-a.

Od ostalih roba nudio se još i stočni ječam po ceni od 16,00 din/kg bez PDV-a.

 

Andrea Kostić, Produktna berza

#9 (26. 02 – 01. 03. 2024)

U nedelji za nama preko Produktne berze prometovano je 2.972,00 tone robe, 27,94% više nego prethodne nedelje. Ukupni finansijski promet iznosio je 59.423.770,00 dinara. Cene svih primarnih poljoprivrednih proizvoda i ove sedmice su imale negativan trend, dok je dominantna kultura u trgovanju bio kukuruz.

Prošlonedeljna povećana tražnja na tržištu kukuruza nastavila se i ove sedmice. Tražnja je u toku nedelje najčešće bila usmerena na kukuruz sa analizom na aflatoksin, a izražena je bila i tražnja na CPT paritetu. Ponuda je tokom sedmice bila slabija od tražnje, a nudio se i vlažniji kukuruz sa 16% vlage. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 15,50 do 16,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin, pri čemu je ponder cena iznosila 15,63 din/kg bez PDV-a (17,19 din/kg sa PDV-om). U odnosu na sedam dana ranije, cena kukuruza je zabeležila pad od 1,49%. Zaključeni su i robno – berzanski ugovori za kukuruz na paritetu CPT luka na jedinstvenom cenovnom nivou od 16,10 din/kg bez PDV-a. Kukuruz je ove sedmice bio primarna kultura u trgovanju, čineći 64% ukupnog obima prometa.

I na tržištu pšenice je tražnja bila nešto veća od ponude, mada je ona pretežno bila usmerena na paritet CPT luka. Kupci su tokom nedelje pokazali i interesovanje za pšenicu za stočnu ishranu. Pšenicom se trgovalo u cenovnom opsegu od 17,50 do 18,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 18,12 din/kg bez PDV-a (19,93 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na prethodnu nedelju primetan pad cene od 0,99%. U ukupnom obimu prometa pšenica je učestvovala sa 34%.  Zaključen je i jedan berzanski ugovor za pšenicu sa minimum 14% proteina po ceni od 23,30 din/kg bez PDV-a, a trgovalo se i pšenicom na paritetu CPT luka po ceni od 18,80 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu soje ni ove sedmice nije bilo većih aktivnosti. S obzirom na to da je tražnja bila slaba i na nižem cenovnom nivou od ponude, do zaključenja robno – berzanskih ugovora nije došlo.

Kada su u pitanju mineralna đubriva, u toku nedelje zaključeni su berzanski ugovor za UREU, po ceni od 48,78 din/kg bez PDV-a, kao i za  AN, Genezis, po ceni od 38,31 din/kg bez PDV-a. Đubrivo u formulaciji NPK 15:15:15 prometovano je na paritetu CPT kupac po ceni od 52,66 din/kg bez PDV-a.

Od ostalih roba, u toku nedelje se nudilo stočno brašno po ceni od 12,50 din/kg bez PDV-a, ali ova ponuda nije naišla na odgovor kupaca.

 

Andrea Kostić, Produktna berza

#8 (19. 02 – 23. 02. 2024)

Tokom ove sedmice preko Produktne berze prometovano je ukupno 2.323,00 tone robe, finansijske vrednosti 52.460.420,00 dinara. Dominantne kulture u trgovanju ove nedelje bile su kukuruz i pšenica, a cene svih primarnih poljoprivrednih proizvoda zabeležile su negativan trend.

Početak sedmice na tržištu kukuruza obeležila je slaba aktivnost učesnika, kako na strani ponude tako i na strani tražnje. Već drugog dana u nedelji došlo je do povećanja aktivnosti, a od sredine nedelje primetna je bila povećana tražnja u odnosu na ponudu. Kupci su najčešće potraživali kukuruz sa analizom na aflatoksin, dok se u ponudi pretežno nalazila roba bez analize. Tokom cele nedelje bila je primetna i tražnja za kukuruzom na CPT paritetu. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 15,50 do 16,20 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin, pri čemu je primetan bio pad cene kako se nedelja bližila kraju. Ponder cena iznosila je 15,86 din/kg bez PDV-a (17,45 din/kg sa PDV-om), a cena je u odnosu na prošlonedeljnu bila niža za 0,86%. U ukupnom obimu prometa kukuruz je ove sedmice učestvovao sa 43%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT kupac po ceni od 16,50 din/kg bez PDV-a, kao i jedan ugovor za vlažniji kukuruz do 15% vlage po ceni od 15,50 din/kg bez PDV-a.

I na tržištu pšenice je ove nedelje bila primetna povećana aktivnost učesnika, ali je ponuda pšenice bila veća od tražnje. Tražnja za pšenicom na paritetu CPT luka bila je izražena i ove sedmice. Berzanski ugovor za pšenicu sa 12% proteina zaključen je na cenovnom nivou od 18,30 din/kg bez PDV-a (20,13 din/kg sa PDV-om), te je to ujedno bila i ponder cena. U odnosu na prošlu nedelju, došlo je do pada cene od 3,17%. U ukupnom obimu prometa pšenica je ove sedmice imala udeo od 41%. Zaključen je jedan berzanski ugovor za pšenicu sa minimum 14% proteina po ceni od 23,50 din/kg bez PDV-a, kao i za pšenicu sa proteinom minimum 15% uz primese 5,2% po ceni od 23,50 din/kg bez PDV-a. Ugovor za pšenicu sa 11,5% proteina na paritetu CPT luka zaključen je po ceni od 19,00 din/kg bez PDV-a. U toku nedelje trgovalo se i pšenicom za stočnu ishranu sa hektolitarskom masom 70kg po ceni od 17,00 din/kg bez PDV-a.

Tržište soje je tokom ove sedmice bilo nešto aktivnije u odnosu na prethodni period, mada i dalje izostaje veća aktivnost učesnika. Sojinim zrnom se trgovalo u cenovnom rasponu od 50,20 do 50,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 50,26 din/kg bez PDV-a (55,29 din/kg sa PDV-om). U odnosu na poslednji upoređujući podatak, cena je bila niža za 3,65%. Zaključeni su i berzanski ugovori na paritetu CPT kupac po ceni od 52,50 din/kg bez PDV-a.

Kada su u pitanju mineralna đubriva, zaključen je jedan berzanski ugovor za AN, ruski, po ceni od 38,67 din/kg bez PDV-a.

Stočni ječam prometovan je početkom nedelje po ceni od 16,80 din/kg bez PDV-a. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za stočni ječam sa hektolitrom 60kg po ceni od 16,50 din/kg bez PDV-a.

Od ostalih roba, u ponudi se još našla i suncokretova sačma sa 33% proteina po ceni od 29,50 din/kg bez PDV-a.

Andrea Kostić, Produktna berza

 

#7 (12. 02 – 14. 02. 2024)

Tokom ove skraćene radne nedelje preko Produktne berze je prometovano 480,00 tona robe, finansijske vrednosti 9.295.000,00 dinara. Berzanski ugovori zaključeni su za kukuruz i pšenicu, a cene ovih poljoprivrednih kultura imale su negativan trend.

Na tržištu kukuruza tokom ova tri radna dana ponuda je i dalje bila slabija od tražnje i na višem cenovnom nivou. Zaključen je jedan robno-berzanski ugovor za kukuruz bez analize na aflatoksin po ceni od 16,00 din/kg bez PDV-a (17,60 din/kg sa PDV-om), te je to ujedno bila i ponder cena. U odnosu na prošlu nedelju, cena je bila niža za 3,8%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT kupac po ceni od 17,00 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu pšenice je tokom ove skraćene radne nedelje primetan bio cenovni raskorak između ponude i tražnje, pri čemu je ponuda bila veća u odnosu na prethodni period. Berzanski ugovor zaključen je za pšenicu po ceni od 18,90 din/kg bez PDV-a (20,79 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. Cena je u odnosu na proteklu nedelju zabeležila negativan cenovni trend od 2,3%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT luka po ceni od 19,50 din/kg bez PDV-a, a trgovalo se i stočnom pšenicom po ceni od 18,50 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu soje nije bilo veće aktivnosti tokom nedelje, pri čemu je ponuda bila nešto slabija od tražnje. Do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo.

Kada su u pitanju sačme, nudila se sojina sačma sa 44% proteina po ceni od 60,00 din/kg bez PDV-a i suncokretova sačma sa 33% proteina po ceni od 29,00 do 29,50 din/kg bez PDV-a.

Od ostalih roba, u ponudi se našao stočni ječam sa hektolitarskom masom 60kg po ceni od 17,50 din/kg bez PDV-a.

Andrea Kostić, Produktna berza

Block A

Content of the block

Block B

Content of the block

Block C

Content of the block