Potvrda o ceni

Produktna berza izdaje potvrde o ceni za robe koje se nalaze na Listingu berze, te vam pruža mogućnost da saznate cene robe kojima se trguje na berzi. Kako biste dobili potvrdu o ceni robe, potrebno je da nam pošaljete upit sa svim neophodnim podacima. Molimo Vas, da u upitu precizirate za koju robu se izdaje tražena potvrda o ceni i za koji vremenski period.