Kalendar

 

Nova godina 1., 2. i 3. januar
Božić 7. januar
Dan državnosti 15. i 16. februar
Uskrs 22. - 25. april
Praznik rada 1., 2. i 3. maj
Dan primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembar