Pšenica

Produktna berza uspostavila je različite klase ove žitarice, u zavisnosti od procenta proteina i primesa, kao i hektolitarske mase koju sadrži. Da bi se pšenicom trgovalo na Produktnoj berzi, potrebno je da ispunjava sledeće parametre kvaliteta:

Pšenica Klasa
I II III IV Stočna
Vlaga max % 13 13 13 13 13
Proteini min % 13+ 12 11,5 10,5 10,5 -
Hektolitar min kg/hl 76 76 74 74 65
Primese max % 4 4 4 4 12

Pšenica