Organizacija

ORGANIZACIJA

Organizacionu strukturu Produktne berze čine sledeći organizacioni oblici:

  1. DIREKTOR
  2. SEKTORI kao zaokruženi procesi rada

 

VD Direktora

Dr Vlado Kovačević

 

B1. Sektor poslovnih operacija

Direktor: Maša Arsić

 

B2. Sektor za finansijske i administrativno – tehničke poslove.

Direktor: Branislava Stojakov

Organi upravljanja berzom su:

  • Skupština kao najviši organ upravljanja, koju čine predstavnici države kao jedinog akcionara u vlasničkoj strukturi,
  • Direktor, koga postavlja Skupština.