Produktna berza

Nedeljni izveštaj

#16 (15. 04 – 19. 04. 2024)

Tokom ove sedmice preko Produktne berze je prometovano 4.525,00 tona robe finansijske vrednosti 109.140.500,00 dinara. Za razliku od prethodne dve nedelje, kada je najtrgovanija kultura bila pšenica, ove sedmice je kukuruz zauzeo primarno mesto u trgovanju. Cena kukuruza i pšenice i dalje je u porastu, dok je cena soje zabeležila manji pad u odnosu na prethodnu nedelju.

Prošlonedeljna slaba ponuda kukuruza bila je primetna i prvog radnog dana ove sedmice, nakon čega je došlo do povećanja aktivnosti učesnika na tržištu kako na strani ponude, tako i na strani tražnje, ali je ona pretežno bila usmerena na paritet luke. Kukuruzom se u toku nedelje trgovalo u cenovnom rasponu od 17,00 do 17,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 17,31 din/kg bez PDV-a (19,04 din/kg sa PDV-om), te je cena u odnosu na prethodnu sedmicu zabeležila rast od 0,91%. Trgovalo se i kukuruzom na paritetu CPT luka po ceni od 17,90 do 18,50 din/kg bez PDV-a. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za kukuruz rod 2022. godine na paritetu CPT kupac po ceni od 18,20 din/kg bez PDV-a. S obzirom na povećanu aktivnost učesnika, kukuruz je tokom ove nedelje bio najtrgovanija žitarica, čineći 71% ukupnog nedeljnog prometa.

Tokom čitave sedmice ponuda je na tržištu pšenice bila slaba, dok je nekim danima gotovo potpuno izostajala. Sa druge strane, primetna je bila pojačana tražnja koja je mahom bila usmerena na pšenicu sa 12% i 13% proteina. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 19,00 do 20,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 19,54 din/kg bez PDV-a (21,49 din/kg sa PDV-om). Iako je tržište bilo mirno, u odnosu na proteklu nedelju primetan je rast cene od 1,53%. Trgovalo se i stočnom pšenicom po ceni od 18,50 din/kg bez PDV-a, ali i pšenicom sa 14% proteina po ceni od 24,00 din/kg bez PDV-a. Pšenica je činila 17% ovonedeljnog prometa.

Na tržištu soje je tokom početka nedelje bila primetna slaba aktivnost učesnika. Sredinom nedelje došlo je do blagog povećanja aktivnosti, pri čemu je tražnja bila nešto veća od ponude. Sojinim zrnom trgovalo se u cenovnom rasponu od 54,00 do 55,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 54,62 din/kg bez PDV-a (60,08 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na sedam dana ranije pad cene od 0,69%. U ukupnom obimu prometa soja je učestvovala sa 10%.

Od ostalih roba trgovalo se još i stočnim ječmom sa hektolitarskom masom 60kg po ceni od 16,20 din/kg bez PDV-a.

Andrea Kostić, Produktna berza

#15 (08. 04 – 12. 04. 2024)

U nedelji za nama zaključen je prvi terminski ugovor za kukuruz rod 2024. godine. Pored toga, zaključen je i jedan berzanski ugovor za uljanu repicu rod 2024. godine. U odnosu na prethodnu nedelju obim prometa Produktne berze povećan je za čak 122,46%, a prometovano je ukupno 5.784,00 tone robe. Finansijska vrednost prometa iznosila je 137.557.650,00 dinara. Kao i prethodne dve nedelje, ponovo se najviše trgovalo pšenicom. Cene pšenice i soje nastavile su prošlonedeljni rast, dok je cena kukuruza bila nešto niža u odnosu na prethodnu sedmicu.

Tokom ove sedmice zaključen je prvi terminski ugovor za kukuruz rod 2024. godine po ceni od 16,52 din/kg (141 €/t) bez PDV-a. Početkom nedelje tržište je bilo veoma mirno, dok je tokom druge polovine nedelje tražnja bila veća od ponude. Kupci su pretežno bili zainteresovani za kukuruz sa analizom na aflatoksin. U toku nedelje trgovalo se kukuruzom u cenovnom rasponu od 17,00 do 17,20 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 17,16 din/kg bez PDV-a (18,87 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na sedam dana ranije primetan pad cene od 0,59%. Zaključena su i dva berzanska ugovora na paritetu CPT luka po ceni od 17,70 do 17,80 din/kg bez PDV-a. Kukuruz je ove sedmice činio 20% ukupnog obima prometa.

Na tržištu pšenice početkom ove nedelje primetna je bila povećana aktivnost učesnika, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Struktura kupaca bila je raznolika, pri čemu su pšenicu najčešće potraživali mlinari i izvoznici. Tokom druge polovine nedelje primetna je bila slabija ponuda, a tražnja je mahom bila usmerena na pšenicu sa višim parametrima kvaliteta. Kupci su, takođe, pokazali interesovanje i za pšenicu za stočnu ishranu. Tokom sedmice pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 19,00 do 19,30 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 19,24 din/kg bez PDV-a (21,17 din/kg sa PDV-om), te se rast cene nastavio i ove nedelje. Cena je u odnosu na prošlonedeljnu povećana za 1,6%. Zaključena su i dva berzanska ugovora za pšenicu za stočnu ishranu po ceni od 17,70 din/kg bez PDV-a. I ove sedmice pšenica je bila primarna kultura u trgovanju, te je činila 62% ukupnog obima prometa.

Kada je u pitanju tržište soje, na njemu je primetno bilo blago povećanje aktivnosti, a slaba ponuda uslovila je rast cene sojinog zrna. Berzanski ugovori za sojino zrno zaključeni su na jedinstvenom cenovnom nivou od 55,00 din/kg bez PDV-a (60,50 din/kg sa PDV-om), te je to ujedno bila i ponder cena. U odnosu na prethodnu sedmicu, primetan je rast cene od 2,8%.

U toku nedelje zaključen je i jedan berzanski ugovor za uljanu repicu rod 2024. po ceni od 43,57 din/kg (372 €/t) bez PDV-a.

Kada je u pitanju stočni ječam zaključen je jedan berzanski ugovor za ječam sa hektolitrom ponder 60kg  po ceni od 16,30 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu mineralnih đubriva prometovan je AN, mađarski, u pakovanju 25/1 po ceni od 39,94 din/kg bez PDV-a.

Od ostalih roba, trgovalo se suncokretovom sačmom sa 33% proteina po ceni od 27,50 din/kg bez PDV-a, a prometovano je i sojino ulje u manjim količinama po ceni od 90,55 din/kg bez PDV-a.

Andrea Kostić, Produktna berza

#14 (01. 04 – 05. 04. 2024)

Tokom prve nedelje aprila preko Produktne berze je prometovano 2.600 tona robe ukupne finansijske vrednosti 54.730.500,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu, promet je bio manji za 38,99%. Kao i prethodne nedelje, ponovo je najviše interesovanja na tržištu pokazano za pšenicu, te je ona bila dominantna kultura u trgovanju. Cene primarnih poljoprivrednih proizvoda nastavile su rast i ove sedmice.

Uskršnji praznici i neradni dani na svetskim berzama imali su uticaj i na naše tržište, te početkom nedelje na tržištu kukuruza nije bilo puno aktivnosti, budući da su učesnici iščekivali informacije i cene sa svetskih tržišta. Do povećanja aktivnosti došlo je tek sredinom nedelje, a krajem nedelje tražnja je bila nešto veća od ponude. Primetno je bilo i interesovanje za vlažnijim kukuruzom do 16% vlage. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 17,20 do 17,30 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 17,26 din/kg bez PDV-a (18,98 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu sedmicu, primetan je rast cene kukuruza od 0,5%. Kukuruzom se trgovalo i na paritetu CPT luka po ceni od 17,80 din/kg bez PDV-a. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za kukuruz rod 2022. godine na paritetu CPT kupac po ceni od 17,50 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa ove nedelje kukuruz je učestvovao sa 33%.

Kao i kod kukuruza, i tržište pšenice je početkom nedelje bilo mirno uz primetnu slabiju tražnju. Drugog dana u nedelji došlo je do njenog povećanja, da bi već u sredu ponuda bila veća od tražnje. Ipak, tokom ostatka nedelje, primetna je bila povećana tražnja u odnosu na ponudu. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 18,90 do 19,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 18,94 din/kg bez PDV-a (20,84 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na sedam dana ranije cena pšenice bila viša za 1,47%. Pšenica je bila primarna kultura u trgovanju ove nedelje i činila je 65% ukupnog  nedeljnog prometa.

Na tržištu soje ove sedmice je bilo primetno povećanje aktivnosti, pri čemu je ponuda bila slabija od tražnje. Zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 53,50 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta (58,85 din/kg sa PDV-om), što je ujedno bila i ponder cena. U odnosu na prethodnu nedelju, primetan je rast cene sojinog zrna od 2,49%.

Andrea Kostić, Produktna berza

Kukuruz

Pšenica

Soja