Produktna berza

Nedeljni izveštaj

#59 (19. 02 – 23. 02. 2024)

Tokom ove sedmice preko Produktne berze prometovano je ukupno 2.323,00 tone robe, finansijske vrednosti 52.460.420,00 dinara. Dominantne kulture u trgovanju ove nedelje bile su kukuruz i pšenica, a cene svih primarnih poljoprivrednih proizvoda zabeležile su negativan trend.

Početak sedmice na tržištu kukuruza obeležila je slaba aktivnost učesnika, kako na strani ponude tako i na strani tražnje. Već drugog dana u nedelji došlo je do povećanja aktivnosti, a od sredine nedelje primetna je bila povećana tražnja u odnosu na ponudu. Kupci su najčešće potraživali kukuruz sa analizom na aflatoksin, dok se u ponudi pretežno nalazila roba bez analize. Tokom cele nedelje bila je primetna i tražnja za kukuruzom na CPT paritetu. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 15,50 do 16,20 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin, pri čemu je primetan bio pad cene kako se nedelja bližila kraju. Ponder cena iznosila je 15,86 din/kg bez PDV-a (17,45 din/kg sa PDV-om), a cena je u odnosu na prošlonedeljnu bila niža za 0,86%. U ukupnom obimu prometa kukuruz je ove sedmice učestvovao sa 43%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT kupac po ceni od 16,50 din/kg bez PDV-a, kao i jedan ugovor za vlažniji kukuruz do 15% vlage po ceni od 15,50 din/kg bez PDV-a.

I na tržištu pšenice je ove nedelje bila primetna povećana aktivnost učesnika, ali je ponuda pšenice bila veća od tražnje. Tražnja za pšenicom na paritetu CPT luka bila je izražena i ove sedmice. Berzanski ugovor za pšenicu sa 12% proteina zaključen je na cenovnom nivou od 18,30 din/kg bez PDV-a (20,13 din/kg sa PDV-om), te je to ujedno bila i ponder cena. U odnosu na prošlu nedelju, došlo je do pada cene od 3,17%. U ukupnom obimu prometa pšenica je ove sedmice imala udeo od 41%. Zaključen je jedan berzanski ugovor za pšenicu sa minimum 14% proteina po ceni od 23,50 din/kg bez PDV-a, kao i za pšenicu sa proteinom minimum 15% uz primese 5,2% po ceni od 23,50 din/kg bez PDV-a. Ugovor za pšenicu sa 11,5% proteina na paritetu CPT luka zaključen je po ceni od 19,00 din/kg bez PDV-a. U toku nedelje trgovalo se i pšenicom za stočnu ishranu sa hektolitarskom masom 70kg po ceni od 17,00 din/kg bez PDV-a.

Tržište soje je tokom ove sedmice bilo nešto aktivnije u odnosu na prethodni period, mada i dalje izostaje veća aktivnost učesnika. Sojinim zrnom se trgovalo u cenovnom rasponu od 50,20 do 50,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 50,26 din/kg bez PDV-a (55,29 din/kg sa PDV-om). U odnosu na poslednji upoređujući podatak, cena je bila niža za 3,65%. Zaključeni su i berzanski ugovori na paritetu CPT kupac po ceni od 52,50 din/kg bez PDV-a.

Kada su u pitanju mineralna đubriva, zaključen je jedan berzanski ugovor za AN, ruski, po ceni od 38,67 din/kg bez PDV-a.

Stočni ječam prometovan je početkom nedelje po ceni od 16,80 din/kg bez PDV-a. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za stočni ječam sa hektolitrom 60kg po ceni od 16,50 din/kg bez PDV-a.

Od ostalih roba, u ponudi se još našla i suncokretova sačma sa 33% proteina po ceni od 29,50 din/kg bez PDV-a.

Andrea Kostić, Produktna berza

 

#58 (12. 02 – 14. 02. 2024)

Tokom ove skraćene radne nedelje preko Produktne berze je prometovano 480,00 tona robe, finansijske vrednosti 9.295.000,00 dinara. Berzanski ugovori zaključeni su za kukuruz i pšenicu, a cene ovih poljoprivrednih kultura imale su negativan trend.

Na tržištu kukuruza tokom ova tri radna dana ponuda je i dalje bila slabija od tražnje i na višem cenovnom nivou. Zaključen je jedan robno-berzanski ugovor za kukuruz bez analize na aflatoksin po ceni od 16,00 din/kg bez PDV-a (17,60 din/kg sa PDV-om), te je to ujedno bila i ponder cena. U odnosu na prošlu nedelju, cena je bila niža za 3,8%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT kupac po ceni od 17,00 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu pšenice je tokom ove skraćene radne nedelje primetan bio cenovni raskorak između ponude i tražnje, pri čemu je ponuda bila veća u odnosu na prethodni period. Berzanski ugovor zaključen je za pšenicu po ceni od 18,90 din/kg bez PDV-a (20,79 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. Cena je u odnosu na proteklu nedelju zabeležila negativan cenovni trend od 2,3%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT luka po ceni od 19,50 din/kg bez PDV-a, a trgovalo se i stočnom pšenicom po ceni od 18,50 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu soje nije bilo veće aktivnosti tokom nedelje, pri čemu je ponuda bila nešto slabija od tražnje. Do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo.

Kada su u pitanju sačme, nudila se sojina sačma sa 44% proteina po ceni od 60,00 din/kg bez PDV-a i suncokretova sačma sa 33% proteina po ceni od 29,00 do 29,50 din/kg bez PDV-a.

Od ostalih roba, u ponudi se našao stočni ječam sa hektolitarskom masom 60kg po ceni od 17,50 din/kg bez PDV-a.

Andrea Kostić, Produktna berza

#57 (05. 02 – 09. 02. 2024)

Tokom ove nedelje preko Produktne berze je prometovano 2.379,00 tona robe, finansijske vrednosti 59.663.530,00 dinara.  Količinski obim prometa bio je povećan u odnosu na prethodnu sedmicu za 69,93%. I ove nedelje je primarna kultura u trgovanju bio kukuruz, a cene svih primarnih poljoprivrednih proizvoda zabeležile su negativan cenovni trend.

Prošlonedeljna povećana tražnja u odnosu na ponudu na tržištu kukuruza nastavila se i ove sedmice, pri čemu je bila izražena tražnja i na paritetu CPT luka/kupac. Krajem nedelje došlo je do povećanja ponude, te je primetna bila veća aktivnost i na strani ponude i na strani tražnje. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 16,50 do 17,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena je iznosila 16,63 din/kg bez PDV-a (18,29 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na sedam dana ranije predstavlja cenovni pad od 3,02%. Povećana tražnja doprinela je tome da kukuruz i ove sedmice bude primarna kultura u trgovanju, te je on u ukupnom obimu prometa učestvovao sa 59% udela. Zaključeni su i robno – berzanski ugovori na paritetu CPT kupac u cenovnom rasponu od 17,20 do 17,80 din/kg bez PDV-a.

Za razliku od prethodne sedmice, kada je pšenica izostala iz nedeljnog trgovanja, ove nedelje došlo je do povećanja aktivnosti na tržištu. Prvog radnog dana tražnja je bila primetno veća od ponude, a ponuda je tokom svih pet dana ostala slabija od tražnje. Pšenicom se trgovalo u cenovnom opsegu od 19,10 do 20,80 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 19,35 din/kg bez PDV-a (21,3 din/kg sa PDV-om), te je cena u odnosu na prethodnu nedelju bila niža za 1,47%. U ukupnom obimu prometa pšenica je učestvovala sa 23% udela.

Na tržištu soje nije bilo većih aktivnosti, a krajem nedelje primetna je bila slabija ponuda. Cenovni raskorak između ponude i tražnje dodatno je otežavao zaključenje  berzanskih ugovora. Sojinim zrnom se trgovalo u cenovnom rasponu od 52,00 do 52,50 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 52,17 din/kg bez PDV-a (57,38 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prošlonedeljnu cenu, cena je bila niža za 2,49%.

Na tržištu đubriva tokom ove nedelje došlo je do povećanja aktivnosti. Trgovalo se UREOM po ceni od 48,65 do 49,48 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od pakovanja, a prometovana je i UREA na paritetu CPT kupac po ceni od 49,78 do 50,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od pakovanja. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za AN po ceni od 38,19 din/kg bez PDV-a.

Kada je u pitanju suncokretova sačma sa 33% proteina, zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 29,00 din/kg bez PDV-a.

Od ostalih roba, zaključen je i jedan ugovor za stočni ječam sa hektolitarskom masom 60kg po ceni od 17,00 din/kg bez PDV-a.

 

Andrea Kostić, Produktna berza

 

 

Kukuruz

Pšenica

Soja