Produktna berza

Nedeljni izveštaj

#38 (25.09 – 29.09.2023)

U nedelji za nama, primetna je bila slabija aktivnost učesnika na robno-berzanskom tržištu u odnosu na prethodnu nedelju. Ukupan obim prometa bio je manji za 63% i iznosio je 1.499,00 tona robe, dok je finansijska vrednost dostigla 34.803.470,00 dinara. Za razliku od protekle sedmice, ove nedelje primetan je bio uzlazni trend cene kukuruza novog roda, dok je cena pšenice stagnirala na prošlonedeljnom cenovnom nivou.

Za razliku od prethodne nedelje, kada je tržište kukuruza bilo izuzetno mirno, ove nedelje je zabeležena povećana aktivnost, te je kukuruz bio primarna poljoprivredna kultura u trgovanju, ostvarujući čak 75% u ukupnom obimu prometa. Već prvi dan ove nedelje doneo je povećanu ponudu kukuruza bez analize na aflatoksin, kao i ponudu kukuruza starog roda, dok je tražnja bila usmerena na kukuruz sa analizom na aflatoksin, a takav odnos zadržao se tokom čitave sedmice. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 15,70 do 16,20 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 16,15 din/kg bez PDV-a (17,76 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na sedam dana ranije primetan uzlazni trend cene od 6,54%. Prometovan je i kukuruz sa vlagom do 16% po ceni od 15,80 din/kg bez PDV-a, a trgovalo se i starim rodom kukuruza u cenovnom rasponu od 15,50 do 16,30 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od pariteta.

Slaba prošlonedeljna aktivnost na tržištu pšenice nastavila se i tokom ove nedelje. Početkom nedelje bila je primetna nešto veća ponuda pšenice u Banatu, dok je tražnja bila izražena na paritetu Bačke. Odnos ponude i tražnje je tokom ostatka nedelje bio ujednačen, a krajem nedelje bila je iskazana tražnja za pšenicom sa višim parametrima kvaliteta, kao i za stočnom pšenicom. Berzanski ugovor zaključen je na cenovnom nivou od 20,00 din/kg bez PDV-a (22,00 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju, cena pšenice je ostala nepromenjena.

Na tržištu soje tokom ove nedelje bila je primetna nešto slabija tražnja u odnosu na ponudu, koja je bila na višem cenovnom nivou. Sojino zrno je u ukupnom obimu prometa učestvovalo sa udelom od 13%. Sojom se trgovalo u cenovnom rasponu od 45,50 do 46,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 45,74 din/kg bez PDV-a (50,31 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prošlu nedelju primetan je blaži cenovni pad.

Nakon dve sedmice mirovanja, na tržištu stočnog ječma ove nedelje je došlo do zaključenja robno-berzanskih ugovora. Stočnim ječmom se trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 15,30 din/kg bez PDV-a (16,83 din/kg sa PDV-om). U ponudi se našao i stočni ječam sa hektolitrom manjim od 62kg, ali se njime nije trgovalo.

Od ostalih roba, trgovalo se u manjim količinama mineralnim đubrivom u formulaciji  MAP 12:52, ruskim, u pakovanju 600/1 na paritetu CPT kupac po ceni od 83,21 din/kg bez PDV-a (91,53 din/kg sa PDV-om).

 

Andrea Matijašević, Produktna berza

#37 (18.09 – 22.09.2023)

Tokom ove nedelje preko Produktne berze prometovano je 4.051,00 tona robe, što u odnosu na proteklu nedelju predstavlja rast obima prometa od 58,55%. Ukupna finansijska vrednost iznosila je 181.784.020,00 dinara, čak 187,94% više nego prethodne sedmice. U toku ove nedelje najtrgovanije robe bile su suncokret i soja.

Nakon četiri nedelje za redom kada je kukuruz bio primarna kultura u trgovanju, tokom ove nedelje došlo je do pada aktivnosti na ovom tržištu, te je kukuruz u ukupnom obimu prometa učestvovao sa samo 4%. Tokom prve polovine nedelje bila je primetna povećana ponuda kukuruza starog roda, dok je tražnja za njim bila slaba ili je u potpunosti izostajala. Sa druge strane, kupci su u većoj meri potraživali kukuruz novog roda, ali je njegova ponuda početkom nedelje bila slaba. U drugoj polovini nedelje dolazi do povećanja ponude kukuruza novog roda i samim tim do zaključenja berzanskih ugovora. Kukuruzom rod 2023. godine trgovalo se u cenovnom rasponu od 16,00 do 16,20 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 16,07 din/kg bez PDV-a (17,67 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, primetan je pad cene novog roda kukuruza od 5,32%.

Tržište pšenice je tokom čitave nedelje bilo dosta mirno, uz slabu tražnju i ponudu. Berzanski ugovor za pšenicu zaključen je na cenovnom nivou od 20,00 din/kg bez PDV-a (22,00 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju, cena je bila viša za 3,63%.

Na tržištu soje posle dužeg vremena beležimo značajno povećanje aktivnosti, na šta je uticao početak trgovanja novim rodom soje. Tražnja za novim rodom je tokom čitave nedelje bila izražena, te je soja u ukupnom prometu učestvovala sa čak 46% udela. Prva trgovina sojinim zrnom rod 2023. ove nedelje  realizovana je na cenovnom nivou od 48,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta, dok su svi ostali berzanski ugovori zaključeni po ceni od 46,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 46,11 din/kg bez PDV-a (50,71 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na prethodnu nedelju, kada su zaključeni prvi berzanski ugovori za novi rod soje, predstavlja pad cene od 6,85%.

Suncokret je tokom ove nedelje bio najtrgovanija kultura učestvujući u ukupnom obimu prometa sa 49%. Njime se trgovalo u cenovnom rasponu od 38,00 do 38,10 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 38,08 din/kg bez PDV-a (41,89 din/kg sa PDV-om), što predstavlja pad cene od 2,59% u odnosu na sedam dana ranije.

Kada su u pitanju đubriva, trgovalo se u manjim količinama UREOM, ruskom, u pakovanju 500/1 na paritetu CPT kupac uz plaćanje odmah po isporuci po ceni od 53,92 din/kg bez PDV-a.

Od ostalih roba, u ponudi se našla sojina sačma po ceni od 60,00 din/kg bez PDV-a, kao i DDGS sa 30% proteina po ceni od 30,00 din/kg bez PDV-a.

Andrea Matijašević, Produktna berza.

 

#36 (11.09 – 15.09.2023)

Tokom ove nedelje preko Produktne berze prometovano je 2.555,00 tona robe, što u odnosu na prethodnu nedelju predstavlja pad ukupnog obima prometa od 38,42%. Ukupna finansijska vrednost iznosila je 63.132.250,00 dinara, za 30,36% manje nego protekle nedelje. Već četvrtu nedelju za redom kukuruz je bio najtrgovanija poljoprivredna kultura, a tokom ove nedelje zaključeni su i prvi robno – berzanski ugovori za novi rod soje.

Tokom čitave nedelje na tržištu kukuruza bila je primetna povećana tražnja u odnosu na ponudu, posebno kada je u pitanju novi rod kukuruza. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 16,60 do 16,75 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 16,68 din/kg bez PDV-a (18,34 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju primetan je cenovni pad od 1,19%. Novim rodom kukuruza trgovalo se po ceni od 16,50 do 16,70 din/kg bez PDV-a, kao i po ceni od 17,00 din/kg bez PDV-a za kukuruz sa preuzimanjem od 01.11.2023. do 31.01.2024. godine. I ove nedelje kukuruz je bio najtrgovanija kultura, učestvujući u ukupnom obimu prometa sa 61%.

Na tržištu pšenice tokom cele nedelje bila je primetna slaba aktivnost učesnika, uz izjednačenu aktivnost na strani ponude i tražnje. Kupci su se raspitivali za pšenicu sa višim parametrima kvaliteta, a bila je iskazana i tražnja za stočnom pšenicom. Pšenicom se tokom nedelje trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 19,30 din/kg bez PDV-a (21,23 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju beleži se negativan cenovni trend od 2,91%.

Na tržištu soje krajem nedelje zaključeni su prvi robno – berzanski ugovori za soju rod 2023. godine po jedinstvenoj ceni od 49,50 din/kg bez PDV-a (54,45 din/kg sa PDV-om) uz obračun kvaliteta. Tražnja za starim rodom soje je bila slaba ili je u potpunosti izostajala.

Tražnja za suncokretovim zrnom tokom ove nedelje je bila nešto slabija u odnosu na ponudu i na nižem cenovnom nivou. Suncokretom se trgovalo u cenovnom opsegu od 38,50 do 39,80 din/kg bez PDV-a, pri čemu je cena padala kako se nedelja bližila kraju. Ponder cena iznosila je 39,09 din/kg bez PDV-a (43,00 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na prethodnu sedmicu predstavlja pad cene od 2,05%.

Od ostalih roba tokom ove nedelje nudilo se i stočno brašno u manjim količinama po ceni od 12,00 din/kg bez PDV-a (14,40 din/kg sa PDV-om).

 

Andrea Matijašević, Produktna berza

 

Kukuruz

Pšenica

Soja