Produktna berza

Nedeljni izveštaj

#20 (20. 05 – 24. 25. 2024)

Kao i prethodne četiri nedelje i ove sedmice je kukuruz bio primarna kultura u trgovanju, pri čemu su cene svih primarnih poljoprivrednih proizvoda nastavile rast. Tokom ove nedelje prometovano je 2.927,00 tona robe, ukupne finansijske vrednosti 93.522.550,00 din.

Tržište kukuruza bilo je tokom sedmice mirno uz slabu aktivnost učesnika. Ponuda je početkom nedelje bila slaba, da bi tek krajem sedmice došlo do njenog povećanja. Tražnja je bila slaba i pretežno izražena na paritetu CPT. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 19,80 do 21,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin i pariteta. Ponder cena iznosila je 20,29 din/kg bez PDV-a (22,31 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu sedmicu primetan je rast cene kukuruza od 4,45%.  Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT luka po ceni od 21,30 din/kg bez PDV-a. Kukuruz je i ove sedmice bio najtrgovanija poljoprivredna kultura, čineći 57% ukupnog nedeljnog prometa.

Tržište pšenice je, takođe, bilo mirno ove nedelje. Ponuda je bila nešto veća od tražnje, koja je bila slaba i na nižem cenovnom nivou. Pšenicom se trgovalo u cenovnom opsegu od 22,30 do 23,80 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 22,91 din/kg bez PDV-a (25,19 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na sedam dana ranije primetan rast cene od 3,4%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za pšenicu sa 15% proteina po ceni od 26,00 din/kg bez PDV-a, kao i za pšenicu sa hektolitrom 73kg po ceni od 21,40 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa pšenica je učestvovala sa 25% udela.

Na tržištu soje bilo je nešto više aktivnosti u odnosu na prethodni period, pri čemu je primetna bila slaba ponuda sojinog zrna. Berzanski ugovori zaključeni su u širokom cenovnom rasponu od 62,00 do 65,50 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 64,92 din/kg bez PDV-a (71,41 din/kg sa PDV-om), te je cena u odnosu na prošlonedeljnu bila veća za 7,94%. Soja je ove sedmice činila 18% ukupnog nedeljnog prometa.

Od ostalih roba, u ponudi se ove sedmice našao stočni ječam po ceni od 17,80 din/kg bez PDV-a, tritikale sa hektolitrom 75 kg po ceni 20,50 din/kg bez PDV-a, kao i suncokretova sačma po ceni od 31,00 do 32,00 din/kg bez PDV-a, ali do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo.

Andrea Kostić, Produktna berza

#19 (13. 05 – 17. 05. 2024)

U nedelji za nama zaključen je prvi berzanski ugovor za novi rod pšenice. Već četvrtu nedelju za redom kukuruz je zauzeo dominantno mesto u trgovanju, dok su cene svih primarnih poljoprivrednih proizvoda i ove sedmice nastavile rast. Tokom ovih pet radnih dana preko Produktne berze je prometovano 4.170,00 tona robe, ukupne finansijske vrednosti 103.429.500,00 dinara.

Na tržištu kukuruza nedelja je počela sa izuzetno slabom ponudom uz tražnju koja je bila na nižem cenovnom nivou i mahom usmerena na paritet luke. Ovaj trend zadržao se do kraja nedelje, kada je usled rasta cene kukuruza došlo do povećanja ponude. Kukuruzom se u nedelji za nama trgovalo u cenovnom rasponu od 19,00 do 20,10 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin i pariteta. Ponder cena iznosila je 19,42 din/kg bez PDV-a (21,36 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na prošlonedeljnu ponder cenu primetan rast od 2,84%. Kukuruz je ponovo bio najtrgovanija kultura i ove sedmice činio je 62% ukupnog nedeljnog prometa. Zaključeni su i berzanski ugovori na paritetu CPT luka po ceni od 20,30 do 20,50 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu pšenice tokom ove nedelje zaključen je prvi berzanski ugovor za pšenicu rod 2024. godine po ceni od 22,00 din/kg bez PDV-a. Kada je u pitanju rod 2023. godine, ovu sedmicu obeležila je slaba ponuda pšenice i tražnja koja je bila na nižem cenovnom nivou. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 21,80 do 23,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 22,15 din/kg bez PDV-a (24,37 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na prethodnu sedmicu primetan rast cene od 5,66%. U ukupnom obimu prometa pšenica je ove sedmice učestvovala sa 19% udela. Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT kupac po ceni od 22,20 din/kg bez PDV-a.

Ponuda sojinog zrna tokom čitave nedelje je bila izuzetno slaba ili je čak potpuno izostajala. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 59,00 do 62,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 60,14 din/kg bez PDV-a (66,16 din/kg sa PDV-om), za 3,87% više u odnosu na prethodnu nedelju.

Kada su u pitanju sačme, trgovalo se suncokretovom sačmom sa 33% proteina po ceni od 29,30 do 29,80 din/kg bez PDV-a, ali i sojinom sačmom sa 44% proteina po ceni od 68,00 din/kg bez PDV-a. U ponudi se našla i sačma uljane repice sa 32% proteina po ceni od 40,00 din/kg bez PDV-a.

Od ostalih roba, trgovalo se i stočnim ječmom sa hektolitarskom masom 60kg po ceni od 17,30 do 17,60 din/kg bez PDV-a.

 

Andrea Kostić, Produktna berza

#18 (29. 04 – 30. 04. i 07. 05 – 10. 05. 2024)

Tokom ove skraćene radne nedelje, kao i tokom dva radna dana pre praznika (29. i 30. april), preko Produktne berze je ukupno prometovano 6.050,00 tona robe, finansijske vrednosti 136.706.500,00 dinara. Kao i prethodne dve sedmice, ponovo je kukuruz zauzeo primarno mesto u trgovanju. Rast cena svih poljoprivrednih proizvoda se nastavio.

Kukuruz je i u ovom posmatranom periodu bio dominantna kultura u trgovanju, čineći 65% ukupnog prometa. U danima pre praznika primetna je bila povećana ponuda koja je bila izražena na višem cenovnom nivou uz slabiju tražnju. Tokom ove sedmice uočljiva je bila povećana aktivnost učesnika na tržištu kukuruza, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 18,30 do 19,20 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin i pariteta. Ponder cena za posmatrane dane iznosi 18,88 din/kg bez PDV-a (20,77 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na poslednju upoređujuću ponder cenu primetan rast od 2,69%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT kupac po ceni od 19,50 din/kg bez PDV-a.

Kada je u pitanju tržište pšenice, u danima pre praznika primetna je bila povećana ponuda i slaba tražnja. Nakon praznika došlo je do promene dinamike, te je tokom ove sedmice tražnja bila veća od ponude. Pšenica je prometovana u cenovnom rasponu od 20,80 do 22,20 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena za posmatrani period iznosila je 20,97 din/kg bez PDV-a (23,06 din/kg sa PDV-om), te je ona u odnosu na poslednju upoređujuću ponder cenu bila veća za 3,22%. U ukupnom obimu prometa pšenica je učestvovala sa 30% udela.

Na tržištu soje u posmatranim danima nije bilo veće aktivnosti učesnika, pri čemu je ponuda bila nešto slabija od tražnje. Zaključeni su berzanski ugovori po ceni od 57,00 do 58,20 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 57,90 din/kg bez PDV-a (63,69 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na poslednju upoređujuću ponder cenu primetan rast od 4,32%.

Od ostalih roba trgovalo se još i suncokretovom sačmom sa 33% proteina po ceni od 27,80 do 28,00 din/kg bez PDV-a.

Andrea Kostić, Produktna berza

Kukuruz

Pšenica

Soja