Produktna berza

Kukuruz

Pšenica

Soja

Nedeljni izveštaj

2022 #25 (27.06.-01.07.)

Pad cena svih primarnih poljoprivrednih proizvoda obeležio je proteklu nedelju na Produktnoj berzi. Veća dinamika na berzanskom tržištu dovela je do povećanog obima trgovanja. Najviše se trgovalo kukuruzom i uljanom repicom.  Ove nedelje ukupno je realizovano 10.490 tona robe, čija finansijska vrednost dostiže 519.349.150,00 dinara.

Iako je početak nedelje ukazivao na smanjenu aktivnost, kako je nedelja odmicala tržište kukuruza bilo je sve aktivnije. Početkom nedelje, kukuruzom se trgovalo po ceni od 30,00 din/kg bez PDV-a, da bi usled veće zainteresovanosti kupaca, došlo do rasta cene, te se krajem nedelje kukuruzom trgovalo po 31,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 30,23 din/kg bez PDV-a, što statistički predstavlja pad od 5,04%.

Mirna nedelja na tržištu pšenice. Početkom nedelje, ugovor za pšenicu novog roda realizovan je po ceni od 37,50 din/kg bez PDV-a. Ponuda je bila na višim cenovnim nivoima u odnosu na tražnju, te nije došlo do trgovanja velikim količinama. Krajem nedelje, pšenica je trgovana po ceni od 34,00 din/kg bez PDV-a. Trgovanje starim rodom je izostalo. Ponder cena za novi rod iznosi 35,17 din/kg bez PDV-a, što je pad cene od 7,46%.

Usled manje tražnje sojinog zrna, cena ove uljarice beleži negativan trend. S druge strane, ni na strani ponude nije bilo izrazito većeg interesovanja. Sojom se trgovalo u rasponu cena od 68,50 do 69,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosi 68,75 din/kg bez PDV-a. U odnosu na prethodnu nedelju, cena je niža za 5,28%.

Na tržištu uljane repice, tokom cele nedelje bila je primetna povećana tražnja. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 660,00 do 680,00 €/t, na paritetu FCA, dok se na paritetu CPT trgovala u širokom cenovnom rasponu od 610,00 do 680,00 €/t. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 79,01 din/kg bez PDV-a, što je u odnosu na prethodnu nedelju pad od 7,17%.

 

Anja Jakšić, Produktna berza

2022 #24 (20.06.-23.06.)

Prvi spot ugovori za pšenicu i uljanu repicu novog roda obeležili su ovu nedelju na Produktnoj berzi. Slaba tražnja i dalje utiče na smanjeni obim trgovanja. Tokom ove nedelje, prometovano je 950 tona robe, ukupne finansijske vrednosti 48.856.750,00 dinara.

Najviše aktivnosti zabeleženo je na tržištu kukuruza. Viši cenovni nivoi ponude u odnosu na prethodnu nedelju, nisu rezultirali trgovanjem većih količina. Ova žitarica trgovanje je započela po ceni od 32,00 din/kg bez PDV-a, da bi do kraja nedelje berzanski ugovor bio zaključen na nivou cene od 31,00 din/kg bez PDV-a. Statistički gledano, u odnosu na prethodnu nedelju, cena beleži rast od 2,70%. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 31,83 din/kg bez PDV-a.

Od početka nedelje bila je prisutna smanjena aktivnost na tržištu pšenice. Sredinom nedelje, sa prvim otkosima, primetna je povećana ponuda novog roda pšenice. Novi rod, nudi se sa većim procentom proteina, od 14 do 15%. Berzanski ugovori za pšenicu rod 2022. godine zaključeni su po ceni od 38,00 din/kg bez PDV-a, za pšenicu sa minimum 15% proteina. S druge strane, tražnja starog roda je na niskom nivou. Kupci starog roda pšenice, krajem nedelje su bili na nižem cenovnom nivou u odnosu na prethodnu nedelju, međutim, do zaključenja berzanskog ugovora nije došlo.

Od početka meseca soja se zadržala se na istom cenovnom nivou. Primetna je povećana ponuda ove uljarice, dok s druge strane tražnja je veoma slaba. Berzanski ugovori su se tokom ove nedelje realizovali u veoma uskom rasponu od 72,50 do 72,60 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 72,58 din/kg bez PDV-a, što je minimalno odstupanje u odnosnu na prošlu nedelju, od -0,07%.

Mnogo veća ponuda ječma, u odnosu na tražnju, prisutna je od početka nedelje. Interesovanje kupaca za kupovinu ove žitarice se, kako je nedelja odmicala, smanjivalo. Ječmom se trgovalo početkom nedelje, po ceni od 33,00 din/kg bez PDV-a, da bi krajem nedelje došlo do pada cene na 32,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 32,50 din/kg bez PDV-a, što u odnosu na prošlu nedelju predstavlja pad od 4,41%.

Ugovor za uljanu repicu zaključen je po 85,12 din/kg bez PDV-a, odnosno 725,00 €/t. Tražnja krajem nedelje bila je na nižem cenovnom nivou od 645,00 do 650,00 €/t.

Suncokretova sačma se tokom ove nedelje nudila od 34,50 do 36,00 din/kg bez PDV-a, ali nije bilo odgovora tražnje.

 

Anja Jakšić, Produktna berza

2022 #23 (13.06.-17.06.)

Prvi ugovori za ječam novog roda, rast cene kukuruza, pad cene pšenice i stabilan cenovni nivo soje dešavanja su koja su obeležila nedelju za nama na robno-berzanskom tržištu. Ove nedelje aktivnost je bila veća na tržištu kukuruza, koji beleži apsolutni primat u trgovanju. Obim prometa dostigao je 2.150 tona robe, čija finansijska vrednost iznosi 78.407.000,00 dinara.

Na tržištu kukuruza beleži se uzlazni cenovni trend. Najviše se nudio kukuruz sa gratis lagerom tokom jula. Ovom žitaricom trgovalo se u cenovnom rasponu od 29,30 do 31,30 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od vremena preuzimanja i gratis lagera. Krajem nedelje, tražnja kukuruza bila je na višem cenovnom nivou od realizovanih. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 31,00 din/kg bez PDV-a, što je rast od 3,29%. Na berzi u Čikagu, cena kukuruza takođe beleži rast cene usled suvog i toplog vremena u kukuruznom pojasu.

Izrazito mirna nedelja na tržištu pšenice. Ova žitarica nastavlja silazni cenovni trend i tokom ove nedelje. Ovakvo cenovno kretanje zabeleženo je usled smanjene aktivnost na tržištu, kako na strani tražnje, tako i na strani ponude. Početkom nedelje, ponuda je bila nešto veća, da bi kako je nedelja odmicala, ponuda bivala sve manja. Usled primetno male tražnje, ove nedelje je prometovano svega 50 tona ove žitarice po ceni od 39,00 din/kg bez PDV-a. U odnosu na prethodnu nedelju, cena je niža za 0,38%. Krajem nedelje, aktivnost na ovom tržištu je u potpunosti izostala.

U odnosu na prethodnu nedelju, cena soje nije zabeležila veće promene. Početkom nedelje, ovom uljaricom se trgovalo po ceni od 72,50 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. U nastavku nedelje, ponude na višem cenovnom nivou nisu naišle na odgovor tražnje. Tek krajem nedelje, berzanski ugovor je zaključen na blago višem nivou u odnosu na početak nedelje, na 72,70 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Cele nedelje, interesovanje kupaca bilo je izrazito malo. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 72,63 din/kg bez PDV-a, što je rast od 0,18%.

Žetva ječma dovela je do veće dinamike na ovom tržištu. Tražnja novog roda bila je povećana tokom cele nedelje i kretala se na različitim cenovnim nivoima, u zavisnosti od parametara kvaliteta. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 32,00 do 32,25 din/kg bez PDV-a, za ječam sa nižim parametrima kvaliteta, dok se ječam sa HL 62kg, trgovao po ceni od 34,00 din/kg bez PDV-a. Iako je žetva u toku, ponude ove žitarice su male.

Suncokretovom sačmom se trgovalo po ceni od 36,00 din/kg bez PDV-a.

 

Anja Jakšić, Produktna berza