Produktna berza

Nedeljni izveštaj

#24 (17. 06 – 21. 06. 2024)

U nedelji za nama zaključeni su prvi SPOT ugovori za uljanu repicu rod 2024. godine. Najviše se trgovalo kukuruzom i stočnim ječmom, dok je zaključenje berzanskih ugovora ove sedmice izostalo kada su u pitanju pšenica i soja. U toku nedelje preko Produktne berze prometovano je 4.285,00 tona robe, ukupne finansijske vrednosti 98.380.050,00 dinara.

Na tržištu kukuruza tokom čitave nedelje primetna je bila izuzetno slaba aktivnost učesnika. Početkom nedelje tražnja je bila nešto veća u odnosu na ponudu, da bi krajem nedelje ponuda bila nešto veća od tražnje. Kukuruzom se u nedelji za nama trgovalo u cenovnom rasponu od 19,00 do 19,20 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 19,09 din/kg bez PDV-a (20,99 din/kg sa PDV-om). U odnosu na sedam dana ranije, primetan je blaži rast cene od 0,46%. Zaključeni su i berzanski ugovori na paritetu CPT luka  u cenovnom opsegu od 19,20 do 19,40 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa kukuruz je učestvovao sa 57% udela.

Na tržištu pšenice tokom ove nedelje bila je primetna veoma slaba aktivnost. Tražnja je bila slaba i na nižem cenovnom nivou od ponude, a kupci su pokazali interesovanje za stočnom pšenicom i pšenicom na paritetu CPT luka. Ipak, slaba aktivnost na strani ponude i razlika u ceni između nuđene i tražene robe doveli su do izostanka zaključenja berzanskih ugovora.

Na tržištu soje tokom ove nedelje primetan je bio gotovo potpuni izostanak učesnika na tržištu, kako na strani ponude tako i na strani tražnje, te je zaključenje robno-berzanskih ugovora izostalo.

Kada je u pitanju stočni ječam, na tržištu je i ove sedmice bilo primetno dosta aktivnosti. Stočnim ječmom se trgovalo u cenovnom rasponu od 16,80 do 17,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 16,97 din/kg bez PDV-a (18,67 din/kg sa PDV-om). Zaključeni su i berzanski ugovori na paritetu CPT po ceni od 17,50 do 18,00 din/kg bez PDV-a. Stočni ječam učestvovao je u ukupnom obimu prometa sa 35% udela.

U toku ove nedelje zaključeni su i prvi SPOT ugovori za uljanu repicu rod 2024. godine po ceni od 49,57 do 50,34 din/kg bez PDV-a, a krajem nedelje bila je primetna slabija ponuda.

Andrea Kostić, Produktna berza

#23 (10. 06 – 14. 06. 2024)

Nakon sedam nedelja tokom kojih je kukuruz bio dominantna kultura u trgovanju, ove sedmice primarno mesto zauzeo je stočni ječam rod 2024. godine. Negativan cenovni trend nastavio se i ove nedelje kada su u pitanju sve primarne poljoprivredne kulture. Preko Produktne berze prometovano je ukupno 3.392,00 tone robe, za 41,04% više u odnosu na prethodnu nedelju. Finansijska vrednost prometa iznosila je 70.693.550,00 dinara.

Nakon dužeg perioda u kom je kukuruz bio dominantna kultura u trgovanju, došlo je do smanjenja aktivnosti na tržištu kukuruza usled pada cene. Nedelja je počela sa slabom ponudom, a od sredine sedmice aktivnost učesnika na tržištu je bila slaba i na strani ponude i na strani tražnje. Berzanski ugovori zaključeni su na jedinstvenom cenovnom nivou od 19,00 din/kg bez PDV-a (20,90 din/kg sa PDV-om), te je to ujedno bila i ponder cena. U odnosu na prethodnu nedelju, primetan je negativan trend cene od 1,92%. U toku sedmice trgovalo se i na paritetu CPT luka po ceni od 19,50 do 20,00 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa kukuruz je učestvovao sa 41% udela.

Budući da je žetva pšenice trenutno u toku na svim paritetima, na tržištu pšenice pažnja je većim delom bila usmerena na novi rod. Do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo usled primetnog cenovnog spreda između ponude i tražnje. Kada je u pitanju pšenica rod 2023. godine zaključeni su berzanski ugovori u cenovnom rasponu od 20,50 do 22,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 21,50 din/kg bez PDV-a (23,65 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na sedam dana ranije primetan pad cene od 5,8%. U ukupnom obimu prometa pšenica je učestvovala sa samo 12% udela.

Na tržištu soje tokom ove sedmice nastavljena je slaba aktivnost učesnika, a usled nedostatka tražnje nije registrovan nijedan kupoprodajni ugovor.

Tržište stočnog ječma beležilo je najviše aktivnosti tokom ove sedmice, a tokom svih pet dana primetna je bila pojačana tražnja za novim rodom stočnog ječma u odnosu na ponudu. Stočnim ječmom trgovalo se u cenovnom opsegu od 17,30 do 17,60 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 17,52 din/kg bez PDV-a (19,27 din/kg sa PDV-om). U odnosu na proteklu nedelju, cena je bila niža za 1,57%. Stočnim ječmom se trgovalo i na paritetu CPT kupac po ceni od 17,50 din/kg bez PDV-a, a zaključeni su i berzanski ugovori za stočni ječam sa hektolitarskom masom manjom od 62 kg u cenovnom rasponu od 16,50 do 17,30 din/kg bez PDV-a. Stočni ječam činio je 47% ukupnog ovonedeljnog prometa.

U toku nedelje, zaključen je i jedan ugovor za manje količine sojinog ulja po ceni od 92,00 din/kg bez PDV-a. Od ostalih roba u ponudi se našlo i stočno brašno u pakovanju 30/1 po ceni od 16,00 din/kg bez PDV-a.

 

Andrea Kostić, Produktna berza

#22 (03. 06 – 07. 06. 2024)

Vremenske prilike uslovile su ove godine raniju žetvu svih poljoprivrednih kultura. U nedelji za nama zaključeni su prvi robno – berzanski ugovori za stočni ječam rod 2024. godine, a cene svih primarnih poljoprivrednih kultura su posle dužeg vremena zabeležile pad. Preko Produktne berze ukupno je prometovano 2.405,00 tona robe (58,64% više u odnosu na prethodnu nedelju), ukupne finansijske vrednosti 59.005.100,00 dinara. Primarna kultura u trgovanju ponovo je bio kukuruz.

Tokom prve polovine ove nedelje na tržištu kukuruza primetna je bila povećana ponuda u odnosu na tražnju, koja je bila slaba i na nižem cenovnom nivou. Tek krajem sedmice, usled negativnog trenda cene, došlo je do povlačenja prodavaca i slabije ponude kukuruza. Kukuruzom se u nedelji za nama trgovalo u cenovnom rasponu od 19,30 do 19,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin i pariteta. Ponder cena iznosila je 19,37 din/kg bez PDV-a (21,31 din/kg sa PDV-om). Prošlonedeljni pad cene nastavio se i ove sedmice, a cena je bila niža za 4,28% u odnosu na sedam dana ranije. Ipak, kao i u prethodnom periodu, kukuruz je ponovo bio dominantna kultura u trgovanju, čineći 55% ukupnog nedeljnog prometa. Zaključeni su i berzanski ugovori na paritetu CPT luka po ceni od 20,00 do 20,10 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu pšenice početkom nedelje primetna je bila izuzetno slaba aktivnost učesnika. Prvog radnog dana u nedelji kupci su bili suzdržani, da bi narednog dana izostala ponuda. Slaba aktivnost na obe strane zadržala se do kraja nedelje, kada je došlo do povećanja ponude u odnosu na prethodne dane. Pšenicom se tokom ovih pet radnih dana trgovalo u širokom cenovnom opsegu od 22,70 do 25,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta prodaje. Ponder cena iznosila je 22,82 din/kg bez PDV-a (25,11 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na prethodnu sedmicu primetan pad cene od 0,73%. Zaključen je i jedan robno – berzanski ugovor za pšenicu sa hektolitarskom masom 73 kg po ceni od 21,00 din/kg bez PDV-a. U ponudi se našla i pšenica rod 2024. godine po ceni od 24,00 din/kg bez PDV-a, ali do trgovanja nije došlo. U ukupnom obimu prometa pšenica je ove nedelje učestvovala sa 30% udela.

U prvim danima nedelje tražnja za sojinim zrnom je bila izuzetno slaba ili je u potpunosti izostajala. Slaba aktivnost na tržištu soje, kako na strani ponude tako i na strani tražnje, zadržala se do kraja sedmice. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 65,00 do 66,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta uz jasan silazni trend cene tokom nedelje. Ponder cena iznosila je 65,50 din/kg bez PDV-a (72,05 din/kg sa PDV-om), te je i kod sojinog zrna primetan pad cene u odnosu na prethodnu nedelju od 2,24%

U odnosu na prethodnu godinu prvi SPOT ugovor za novi rod stočnog ječma zaključen je gotovo dve nedelje ranije. Stočni ječam rod 2024. godine prometovan je po ceni od 17,80 din/kg bez PDV-a. Zaključeni su i berzanski ugovori za stočni ječam sa hektolitrom 60kg na paritetu CPT kupac po ceni od 18,50 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa stočni ječam je učestvovao sa 11% udela.

Andrea Kostić, Produktna berza

Kukuruz

Pšenica

Soja