Produktna berza

Nedeljni izveštaj

#46 (20.11 – 24.11.2023)

Tokom ove nedelje preko Produktne berze prometovano je 3.650,00 tona robe, što je u odnosu na prethodnu sedmicu rast obima prometa od 10,64%. Finansijska vrednost iznosila je 79.112.000,00 dinara, te je ona bila niža za 3,7% u odnosu na sedam dana ranije. Primarna kultura u trgovanju bila je pšenica, kod koje se nastavio prošlonedeljni pozitivan cenovni trend, dok je kod kukuruza primetan blaži pad cene.

Prvi dan u nedelji obeležila je povećana tražnja u odnosu na ponudu na tržištu kukuruza, pri čemu se najviše potraživao kukuruz sa analizom na aflatoksin do 10ppb na paritetu CPT luka, ali je pokazano interesovanje i za vlažnijim kukuruzom do 16% vlage. Sredinom nedelje primetna je bila izuzetno slaba ponuda kukuruza i taj trend nastavio se do kraja sedmice. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 16,50 do 16,80 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 16,73 din/kg bez PDV-a (18,40 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na nedelju dana ranije pad cene od 0,5%. Za razliku od protekle tri nedelje, kada se najviše trgovalo kukuruzom, ove sedmice on je u ukupnom obimu prometa učestvovao sa 26% udela. Trgovalo se i kukuruzom sa plaćanjem odmah po isporuci na baržu po ceni od 17,70 din/kg bez PDV-a.

Primarna kultura u trgovanju tokom ove nedelje bila je pšenica, zauzimajući 67% udela u ukupnom trgovanju. Tokom čitave nedelje primetna je bila slabija ponuda u odnosu na tražnju, koja je bila usmerena na pšenicu sa različitim parametrima kvaliteta, uključujući i stočnu pšenicu. Pšenicom se trgovalo u cenovnom opsegu od 19,80 do 21,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta prodaje. Ponder cena iznosila je 20,60 din/kg bez PDV-a (22,66 din/kg sa PDV-om), te je zabeležen pozitivan cenovni trend od 2,83%. Trgovalo se, takođe, pšenicom sa proteinom minimum 12% i primesama do 5% po ceni od 20,70 din/kg bez PDV-a.

Tražnja za sojinim zrnom bila je slaba prvog radnog dana u nedelji, da bi ostatak nedelje obeležila slaba aktivnost učesnika kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Ipak, kako je nedelja odmicala, primetan je bio rast cene i ponude i tražnje. U toku sedmice zaključen je jedan berzanski ugovor za soju po ceni od 54,00 din/kg bez PDV-a (59,40 din/kg sa PDV-om) uz obračun kvaliteta, što je ujedno i ponder cena. U odnosu na sedam dana ranije, cena je bila veća za 3,25%.

Nakon dve nedelje mirovanja na tržištu stočnog ječma, ove sedmice došlo je do povećanja aktivnosti i zaključenja berzanskih ugovora. Trgovalo se sa stočnim ječmom sa hl 56kg po ceni od 16,20 din/kg bez PDV-a, kao i stočnim ječmom sa hl 60kg po ceni od 16,50 din/kg bez PDV-a.

 

Andrea Matijašević, Produktna berza

 

#45 (13.11. – 17.11.2023)

Na Produktnoj berzi tokom ove nedelje zabeležen je rast cena svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Ukupan obim trgovanja povećan je u odnosu na prethodnu nedelju za 39,49% i iznosio je 3.299 tona robe, dok je finansijska vrednost prometa bila veća za 44,68% i iznosila je 82.152.560,00 dinara. Primarno mesto u trgovanju imao je kukuruz.

Tokom čitave nedelje na tržištu kukuruza primetna je bila povećana tražnja u odnosu na ponudu koja je bila slaba i na višem cenovnom nivou. Potraživao se kukuruz i sa analizom i bez analize na aflatoksin, a posebno je bila izražena tražnja na paritetu CPT luka/kupac. Krajem nedelje ponuda je uglavnom bila usmerena na kukuruz sa isporukom do luke, a tražnja je bila na nižem cenovnom nivou. Poslednjeg dana u nedelji kupci su potraživali kukuruz sa analizom na aflatoksin na paritetu CPT kupac. Kao i prethodne nedelje, kukuruz je i ove sedmice bio primarna kultura u trgovanju, zauzimajući u ukupnom obimu prometa udeo od 61%. Njime se trgovalo u cenovnom rasponu od 16,50 do 17,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 16,82 din/kg bez PDV-a (18,50 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na prethodnu nedelju predstavlja rast cene od 2,91%. Trgovalo se takođe i kukuruzom na paritetu CPT kupac po ceni od 17,70 do 18,00 din/kg bez PDV-a, kao i na paritetu CPT luka po ceni od 17,50 do 17,70 din/kg bez PDV-a.

Početkom nedelje ponuda pšenice je bila slaba, da bi se sredinom nedelje zabeležila veća aktivnost na tržištu i povećana ponuda u odnosu na prve dane u nedelji. Tokom nedelje se potraživala pšenica sa različitim parametrima kvaliteta, pri čemu je krajem nedelje tražnja bila slabija. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 20,00 do 21,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 20,03 din/kg bez PDV-a (22,03 din/kg sa PDV-om). U odnosu na sedam dana ranije, beleži se rast cene od 4,33%. Trgovalo se takođe i pšenicom sa primesama do 5% po ceni od 19,50 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa pšenica je učestvovala sa 25%.

Tržište soje je bilo mirnije ove nedelje u odnosu na kraj prethodne sedmice kada smo imali povećanje aktivnosti. Početkom nedelje bila je primetna slaba tražnja, da bi krajem nedelje došlo do smanjenja ponude. Sojom se trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 52,30 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta (57,53 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu sedmicu, primetan je pozitivan trend cene od 3,03%. Trgovalo se takođe i sojom sa plaćanjem 48h po utovaru po ceni od 52,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta.

Od ostalih roba, tokom ove nedelje trgovalo se mineralnim đubrivima. Berzanski ugovor za UREU u pakovanju 500/1 zaključen je po ceni od 50,07 din/kg bez PDV-a (55,08 din/kg sa PDV-om), dok je AN, ruski, u pakovanju 600/1 prometovan po ceni od 35,85 din/kg bez PDV-a (39,44 din/kg sa PDV-om).

 

Andrea Matijašević, Produktna berza

#44 (06.11 – 10.11.2023)

Na robno – berzanskom tržištu tokom ove nedelje zabeležen je rast cena kukuruza i soje, ali i pad cene pšenice. Ukupan obim trgovanja bio je manji u odnosu na prethodnu nedelju za 28,87% i iznosio je 2.365,00 tona robe, pri čemu je njegova finansijska vrednost iznosila 56.781.550,00 dinara (22,36% manje nego protekle nedelje). Najviše se trgovalo kukuruzom i pšenicom.

Kukuruz je tokom ove nedelje bio najtrgovanija kultura i njegov udeo u ukupnom obimu prometa iznosio je 46%. Tokom čitave nedelje tražnja je bila veća od ponude. Potraživao se kukuruz sa analizom na aflatoksin, kao i kukuruz bez analize, ali i vlažniji kukuruz do 16% vlage. Posebno je bila iskazana tražnja za kukuruzom na paritetu CPT luka sa isporukom u decembru. Kupce su najčešće činili izvoznici, trgovci i domaći prerađivači. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 16,00 do 16,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 16,34 din/kg bez PDV-a ( 17,98 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na prethodnu sedmicu predstavlja rast cene od 2,11%. Trgovalo se takođe i kukuruzom na paritetu CPT kupac po ceni od 17,20 din/kg bez PDV-a, kao i kukuruzom rod 2022. godine na paritetu CPT kupac po ceni od 17,00 din/kg bez PDV-a.

Kada je u pitanju pšenica, ona je u ukupnom obimu prometa učestvovala sa udelom od 42%. Početkom nedelje primetna je bila povećana tražnja za pšenicom. Sredinom nedelje ponuda je bila blago povećana, da bi krajem nedelje ona bila izuzetno slaba, a tražnja povećana, pri čemu su kupci potraživali pšenicu sa različitim parametrima kvaliteta. Pšenicom se tokom ove nedelje trgovalo na jedinstvenom cenovnom  nivou od 19,20 din/kg bez PDV-a (21,12 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na sedam dana ranije, primetan je pad cene od 1,29%. Zaključeni su i berzanski ugovori za pšenicu sa primesama do 5% na cenovnom nivou od 20,30 din/kg bez PDV-a.

Tržište soje je tokom cele nedelje bilo veoma mirno, da bi tek poslednjeg dana u nedelji došlo do povećanja aktivnosti. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 50,70 do 51,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 50,76 din/kg bez PDV-a (55,84 din/kg sa PDV-om), te je primetan rast cene od 2,68%.

Od ostale robe, trgovalo se još i mineralnim đubrivom u formulaciji NPK 16:16:16 u pakovanju 25/1 po ceni od 54,66 din/kg bez PDV-a. U ponudi se našao i MAP 12:52 u manjim količinama po ceni od 84,15 din/kg bez PDV-a.

Suncokretova sačma sa 33% proteina nudila se u toku nedelje po ceni od 30,20 din/kg bez PDV-a.

 

Andrea Matijašević, Produktna berza

Kukuruz

Pšenica

Soja