Soja

Soja predstavlja jedan od najrasprostranjenijih useva na svetu. Na Produktnoj berzi trguje se sojom na spot i terminskom tržištu. Pored soje, trguje se i njenim proizvodima kao što su sačma, ulje, ali i drugim uljaricama koje su na Listingu berze.

Minimalni standard kvaliteta koji soja treba da ispuni da bi se njome moglo trgovati na Berzi je sledeći:

Vlaga max % 13
Primese (nečistoće) max % 2

Soja