Blok tržište

Ukoliko se kupac i prodavac bez ispostavljanja naloga vanberzanski dogovore oko svih elemenata zaključnice, oni mogu u pisanom obliku da obaveste Produktnu berzu o elementima tako dogovorene zaključnice da zahtevaju od Produktne berze da je tretira kao zaključnicu koja je zaključena na berzi.