Kako trgovati

Produktna berza, kao institucija sa višedecenijskim organizovanjem robno-berzanskog tržišta, nudi mogućnost trgovanja na spot, terminskom ili blok tržištu. Da biste trgovali na robno-berzanskom tržištu, potrebno je da prvo stupite u članstvo na Produktnoj berzi, potpisivanjem Ugovora o članstvu i uplatom članarine.

Kako se trguje

Članovi berze svoju tražnju ili ponudu neke robe, mogu objaviti uz pomoć brokera, dajući im elektronski ili telefonski nalog ili direktnim unošenjem putem online platforme za trgovanje. Na berzi možete trgovati robom koja se nalazi na Listingu berze, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00h.

Produktna berza omogućava svojim članovima trgovanje na inovativnoj platformi za trgovanje e-NSCOMEX. Putem ove platforme članovi mogu samostalno da trguju, odnosno uparuju naloge, kao i da prate trgovanje koje se odvija posredstvom berze.

Elektronsko uparivanje kotiranih limit naloga kupovine/prodaje

Nakon što član kreira nalog na platformi za trgovanje (samostalno ili uz pomoć brokera), broker vrši formalnu proveru naloga, čiji svi elementi trebaju biti u skladu sa Pravilnikom berze. Kontrolor berze automatski dobija obaveštenje o prispelom nalogu i verifikuje ga.

Nalozi ponude i tražnje se uparuju prema prioritetu cene, a ukoliko postoji više naloga kod kojih su cene jednake, prednost se daje ranije kotiranom nalogu. Ukoliko su nalozi sa različitim cenama, transakcija se zaključuje sa onim nalogom koji ima povoljniju cenu po kupca. Kada se nalozi upare, na platformi za trgovanje se automatski formira Zaključnica, čime se smatra da je robno-berzanski posao zaključen.