Nedeljni izveštaj

#6 (05. 02 – 09. 02. 2024)

Tokom ove nedelje preko Produktne berze je prometovano 2.379,00 tona robe, finansijske vrednosti 59.663.530,00 dinara.  Količinski obim prometa bio je povećan u odnosu na prethodnu sedmicu za 69,93%. I ove nedelje je primarna kultura u trgovanju bio kukuruz, a cene svih primarnih poljoprivrednih proizvoda zabeležile su negativan cenovni trend.

Prošlonedeljna povećana tražnja u odnosu na ponudu na tržištu kukuruza nastavila se i ove sedmice, pri čemu je bila izražena tražnja i na paritetu CPT luka/kupac. Krajem nedelje došlo je do povećanja ponude, te je primetna bila veća aktivnost i na strani ponude i na strani tražnje. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 16,50 do 17,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena je iznosila 16,63 din/kg bez PDV-a (18,29 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na sedam dana ranije predstavlja cenovni pad od 3,02%. Povećana tražnja doprinela je tome da kukuruz i ove sedmice bude primarna kultura u trgovanju, te je on u ukupnom obimu prometa učestvovao sa 59% udela. Zaključeni su i robno – berzanski ugovori na paritetu CPT kupac u cenovnom rasponu od 17,20 do 17,80 din/kg bez PDV-a.

Za razliku od prethodne sedmice, kada je pšenica izostala iz nedeljnog trgovanja, ove nedelje došlo je do povećanja aktivnosti na tržištu. Prvog radnog dana tražnja je bila primetno veća od ponude, a ponuda je tokom svih pet dana ostala slabija od tražnje. Pšenicom se trgovalo u cenovnom opsegu od 19,10 do 20,80 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 19,35 din/kg bez PDV-a (21,3 din/kg sa PDV-om), te je cena u odnosu na prethodnu nedelju bila niža za 1,47%. U ukupnom obimu prometa pšenica je učestvovala sa 23% udela.

Na tržištu soje nije bilo većih aktivnosti, a krajem nedelje primetna je bila slabija ponuda. Cenovni raskorak između ponude i tražnje dodatno je otežavao zaključenje  berzanskih ugovora. Sojinim zrnom se trgovalo u cenovnom rasponu od 52,00 do 52,50 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 52,17 din/kg bez PDV-a (57,38 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prošlonedeljnu cenu, cena je bila niža za 2,49%.

Na tržištu đubriva tokom ove nedelje došlo je do povećanja aktivnosti. Trgovalo se UREOM po ceni od 48,65 do 49,48 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od pakovanja, a prometovana je i UREA na paritetu CPT kupac po ceni od 49,78 do 50,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od pakovanja. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za AN po ceni od 38,19 din/kg bez PDV-a.

Kada je u pitanju suncokretova sačma sa 33% proteina, zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 29,00 din/kg bez PDV-a.

Od ostalih roba, zaključen je i jedan ugovor za stočni ječam sa hektolitarskom masom 60kg po ceni od 17,00 din/kg bez PDV-a.

 

Andrea Kostić, Produktna berza

 

 

#5 (29. 01 – 02. 02. 2024)

U nedelji za nama preko Produktne berze prometovano je ukupno 1.400,00 tona robe, te je količinski obim prometa bio za 29,86% manji u odnosu na nedelju dana ranije. Finansijska vrednost prometa iznosila je 31.270.500,00 dinara. Ubedljivo primarno mesto u trgovanju zauzeo je kukuruz, dok je pšenica izostala iz ovonedeljnog trgovanja. Cena kukuruza bila je u padu, dok je cena sojinog zrna zabeležila rast.

Na tržištu kukuruza tokom gotovo čitave sedmice primetna je bila nešto veća tražnja u odnosu na ponudu. Tražnja je tokom sedmice bila izražena i na paritetu CPT kupac, a u ponudi se nalazio i vlažniji kukuruz do 16% vlage. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom opsegu od 16,90 do 17,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 17,15 din/kg bez PDV-a (18,87 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na sedam dana ranije predstavlja pad cene od 0,96%. Kukuruz je tokom ove sedmice bio primarna kultura u trgovanju, a u ukupnom obimu prometa je učestvovao sa čak 88%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT luka po ceni od 17,60 din/kg bez PDV-a.

Tržište pšenice je tokom čitave sedmice bilo izuzetno mirno, pri čemu su kupci pokazali nešto više aktivnosti od prodavaca. Tražnja je bila izražena i na paritetu CPT luka, a potraživala se i pšenica za stočnu ishranu. Cenovni raskorak između ponude i tražnje dodatno je otežavao zaključenje robno – berzanskih ugovora, te je pšenica ove nedelje izostala iz trgovanja.

Tržište soje je bilo mirnije u odnosu na prethodnu nedelju. Ponuda je bila nešto veća od tražnje, koja je bila slaba ili je izostajala. Zaključen je jedan robno – berzanski ugovor za sojino zrno po ceni od 53,50 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta, što je ujedno bila i ponder cena. U odnosu na prošlu nedelju, cena je zabeležila rast od 1,49%

Ponuda suncokretove sačme tokom cele sedmice je bila veća od tražnje. Poslednjeg dana u nedelji zaključen je jedan berzanski ugovor za suncokretovu sačmu sa 33% proteina po ceni od 30,00 din/kg bez PDV-a.

Kada su u pitanju mineralna đubriva tokom cele sedmice je bila primetna povećana ponuda, ali do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo.

Andrea Kostić, Produktna berza

#4 (22. 01 – 26. 01. 2024)

U toku nedelje preko Produktne berze prometovano je 1.996,00 tona robe finansijske vrednosti 70.380.730,00 dinara. Kao i prethodne sedmice ponovo se najviše trgovalo kukuruzom koji je činio 34% ukupnog prometa. Cena kukuruza bila je niža u odnosu na sedam dana ranije, dok su cene pšenice i soje zabeležile uzlazni trend cene.

U toku čitave nedelje na tržištu kukuruza bila je primetna povećana tražnja u odnosu na ponudu. Kupci su potraživali kukuruz i bez analize na aflatoksin i sa analizom, a tražnja je bila iskazana i na paritetu CPT luka/kupac. Tokom sedmice kupci su pokazali interesovanje i za vlažnijim kukuruzom do 16% vlage. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 17,20 do 17,40 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 17,32 din/kg bez PDV-a (19,05 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na prethodnu sedmicu pad cene od 1,05%. Kukuruz je, kao i prethodne dve nedelje, bio primarna kultura u trgovanju, zauzimajući udeo od 34% u ukupnom obimu prometa. Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT luka uz avansno plaćanje po ceni od 17,70 din/kg bez PDV-a.

Prošlonedeljna povećana tražnja na tržištu pšenice nastavila se i ove nedelje, dok je ponuda bila slaba. Tražnja je bila iskazana i na paritetu CPT luka, a potraživala se i pšenica za stočnu ishranu. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 19,40 do 21,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 19,63 din/kg bez PDV-a (21,60 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na prethodnu nedelju rast cene od 1,80%. U ukupnom obimu prometa pšenica je učestvovala sa 11%.

Za razliku od prethodne nedelje kada nije došlo do zaključenja berzanskih ugovora na tržištu soje, ove sedmice je došlo do povećanja aktivnosti. Sojinim zrnom se trgovalo u cenovnom rasponu od 52,50 do 53,40 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 52,72 din/kg bez PDV-a (57,99 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na poslednji upoređujući podatak rast cene od 1,29%.

Kada su u pitanju mineralna đubriva, ove sedmice se trgovalo UREOM po ceni od 46,08 do 47,37 din/kg  (392 do 403 €/t) bez PDV-a u zavisnosti od pakovanja, a prometovan je i AN u pakovanju 25/1 po ceni od 37,26 din/kg (317 €/t) bez PDV-a.

Od ostale robe, trgovalo se još i suncokretovom sačmom sa 33% proteina po ceni od 30,10 do 30,50 din/kg bez PDV-a, uz jasan silazni trend cene.

Andrea Kostić, Produktna berza

 

 

 

#3(15. 01 – 19. 01. 2024)

Na robno – berzanskom tržištu ukupan obim prometa ove nedelje iznosio je 1.598,00 tona robe, 11,22% manje nego prethodne sedmice. Finansijska vrednost ukupnog prometa iznosila je 37.514.220,00 dinara, a primarno mesto u trgovanju ponovo je zauzeo kukuruz. Cene primarnih poljoprivrednih proizvoda zabeležile su negativan cenovni trend.

Kao i prethodne nedelje i ove je na tržištu kukuruza bila primetna povećana tražnja u odnosu na ponudu. Sredinom nedelje došlo je do kratkotrajnog povećanja aktivnosti na strani ponude, da bi u petak ona ponovno bila slaba. Tražnja je bila iskazana na paritetu CPT luka/kupac, a potraživao se i kukuruz do 16% vlage. Kukuruzom se trgovalo po ceni od 17,00 do 18,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 17,50 din/kg bez PDV-a (19,25 din/kg sa PDV-om),  te je u odnosu na prošlonedeljnu ponder cenu primetan cenovni pad od 1,24%. I ove nedelje kukuruz je zauzeo primarno mesto u trgovanju, učestvujući u ukupnom obimu prometa sa 47%.

Početak nedelje na tržištu pšenice obeležila je slaba aktivnost i na strani ponude i na strani tražnje, da bi tokom ostatka nedelje primetna bila povećana tražnja u odnosu na ponudu. Potraživala se pšenica različitih parametara kvaliteta, a kupci su pokazali interesovanje i za pšenicu za stočnu ishranu. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 19,10 do 21,40 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 19,29 din/kg bez PDV-a (21,21 din/kg sa PDV-om), te je primetan negativan trend cene od 3,18%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za pšenicu sa 13,5% proteina sa odloženim plaćanjem po ceni od 22,00 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa pšenica je učestvovala sa 35%.

Na tržištu sojinog zrna ove sedmice nije bilo većih aktivnosti, a zbog cenovnog raskoraka između ponude i tražnje nije došlo do zaključenja berzanskih ugovora.

Suncokretova sačma sa 33% proteina prometovana je ove nedelje na jedinstvenom cenovnom nivou od 30,50 din/kg bez PDV-a.

Kada su u pitanju đubriva, mineralno đubrivo AN bilo je dominantno u trgovanju ove sedmice, a njime se trgovalo u cenovnom rasponu od 35,86 do 36,45 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od pakovanja. Đubrivo je u ukupnom prometu učestvovalo sa 10%.

 

Andrea Kostić, Produktna berza

 

#2 (09. 01 – 12. 01. 2024)

Nakon prazničnih dana i prethodne radne nedelje koja je bila skraćena, ovu sedmicu na Produktnoj berzi obeležilo je povećanje aktivnosti, pogotovo kada je u pitanju tražnja primarnih poljoprivrednih proizvoda. Preko Produktne berze prometovano je 1.800,00 tona robe ukupne finansijske vrednosti 58.898.000,00 dinara. Najviše se trgovalo kukuruzom.

Tokom čitave nedelje na tržištu kukuruza primetna je bila povećana tražnja u odnosu na ponudu. Potraživao se kukuruz i bez analize na aflatoksin i sa analizom, a tražnja je bila iskazana i na paritetu CPT luka. Kupci su ove sedmice bili zainteresovani i za vlažniji kukuruz sa 16% vlage. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 17,70 do 17,80 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 17,72 din/kg bez PDV-a (19,49 din/kg sa PDV-om). Budući da je prethodne nedelje trgovina kukuruzom izostala, ponder cena je u odnosu na poslednji upoređujući podatak bila niža za 1,14%. Kukuruz je ove sedmice bio primarna kultura u trgovanju, a u ukupnom obimu prometa zauzeo je udeo od 56%.

I na tržištu pšenice je ove nedelje bila izražena tražnja, ali je ponuda žitnog zrna bila izuzetno slaba. Najčešće se potraživala pšenica sa 11% do 12% proteina, ali i pšenica za stočnu ishranu. Trgovalo se u cenovnom opsegu od 19,40 do 22,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 19,92 din/kg bez PDV-a (21,91 din/kg sa PDV-om), što je za 4,84% više u odnosu na prošlonedeljnu ponder cenu, kada se trgovalo pšenicom sa proteinom minimum 11%.

Na tržištu soje  početkom ove sedmice zabeleženo je povećanje aktivnosti, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje, uz primetan cenovni pad kako se nedelja bližila kraju. Sojinim zrnom trgovalo se u cenovnom rasponu od 52,00 do 52,50 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 52,04 din/kg bez PDV-a (57,25 din/kg sa PDV-om). U odnosu na poslednji upoređujući podatak, primetan je cenovni pad od 1,8%.

Tržište stočnog ječma ove sedmice je bilo mirno uz slabiju ponudu koja nije naišla na odgovor tražnje.

Od ostalih roba trgovalo se još i suncokretovom sačmom sa 33% proteina po ceni od 31,00 do 31,50 din/kg bez PDV-a.

Andrea Kostić, Produktna berza

#1 (03. 01 – 05. 01. 2024)

Skraćena radna nedelja za nama bila je izuzetno mirna, pri čemu je primetno bilo odsustvo učesnika na tržištu zbog praznika, te je aktivnost bila slaba. Za tri radna dana u novoj godini prometovano je 100,00 tona robe ukupne finansijske vrednosti 2.090.000,00 dinara. Trgovalo se pšenicom.

Tržište kukuruza je tokom sva tri dana bilo izuzetno mirno. Prvog radnog dana je tražnja bila tek nešto izraženija od ponude, da bi ostatak nedelje obeležila ujednačeno slaba ponuda i tražnja. Nudio se i potraživao kukuruz sa analizom na aflatoksin, ali zbog razlike u paritetu i ceni tražene i nuđene robe nije došlo do zaključenja berzanskih ugovora.

Pšenica je jedina kultura za koju je ove sedmice zaključen robno – berzanski ugovor, iako ni na tržištu pšenice nije bilo veće aktivnosti. Kupci su potraživali pšenicu sa 11% do 12% proteina, dok se u ponudi najčešće nalazila pšenica sa višim parametrima kvaliteta. Berzanski ugovor zaključen je prvog radnog dana za pšenicu sa proteinom minimum 11% po ceni od 19,00 din/kg bez PDV-a (20,90 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prošlonedeljnu, cena je bila niža za 1,81%

Na tržištu soje zabeležena je izuzetno slaba aktivnost tokom ove nedelje, pri čemu je tražnja bila izražena na paritetu CPT kupac. Do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo.

Andrea Kostić, Produktna berza

#51 (25. 12 – 29. 12. 2023)

Preko Produktne berze tokom ove nedelje prometovano je 1.025,00 tona robe (24,63% manje nego prethodne nedelje), ukupne finansijske vrednosti 22.195.500,00 dinara. U poslednjoj sedmici 2023. godine primetna je bila slaba aktivnost na tržištu, a kao i prethodne dve nedelje, ponovo je primarna kultura u trgovanju bio kukuruz.

Tokom čitave sedmice tržište kukuruza bilo je izuzetno mirno uz slabu aktivnost učesnika na tržištu, kako prodavaca, tako i kupaca. Tek pred kraj nedelje došlo je do blagog povećanja aktivnosti, ali je poslednji dan u nedelji ponovo bio miran. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 17,50 do 18,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 17,92 din/kg bez PDV-a ( 19,72 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na sedam dana ranije primetan blagi rast cene od 0,15%. I ove nedelje kukuruz je zauzeo primarno mesto u trgovanju, učestvujući u ukupnom obimu prometa sa čak 83%.

Na tržištu pšenice je, takođe, tokom cele sedmice bila primetna smanjena aktivnost. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 19,00 do 19,70 din/kg bez PDV-a, pri čemu je ponder cena iznosila 19,35 din/kg bez PDV-a (21,86 din/kg sa PDV-om). Budući da je tokom ove nedelje prometovana pšenica sa 11% do 12% proteina, dok se prethodne sedmice trgovalo pšenicom sa višim parametrima kvaliteta, zabeležen je cenovni pad od 13,76%. U ukupnom trgovanju pšenica je učestvovala sa 10%.

Na tržištu soje tokom nedelje gotovo da nije bilo aktivnosti ni na strani ponude, ni na strani tražnje. Zaključen je jedan berzanski ugovor početkom nedelje na cenovnom nivou od 53,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta, te je to ujedno bila i ponder cena. U odnosu na prošlu nedelju, cena je bila veća za 0,95%

Od ostalih roba, zaključeni su berzanski ugovori za suncokretovu sačmu sa 33% proteina u cenovnom opsegu od 30,50 do 31,20 din/kg bez PDV-a.

 

Andrea Kostić, Produktna berza

 

#50 (18. 12 – 22. 12. 2023)

Na robno – berzanskom tržištu ukupan obim prometa ove nedelje iznosio je 1.360,00 tona robe, za 22,52% više nego prethodne sedmice. Finansijska vrednost ukupnog prometa iznosila je 32.444.000,00 dinara. Primarna kultura u trgovanju i ove sedmice bio je kukuruz.

Na tržištu kukuruza tokom ove nedelje tražnja je bila veća od ponude, a primetan je bio i cenovni raskorak između ponude i tražnje. Uprkos razlici u ceni nuđene i tražene robe, kukuruz je ove nedelje bio najtrgovanija kultura, učestvujući u ukupnom obimu prometa sa 66%. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 17,50 do 18,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 17,90 din/kg bez PDV-a (19,69 din/kg sa PDV-om), te je ove nedelje bio primetan pad cene od 2,92%.

Tržište pšenice u prvoj polovini nedelje obeležila je slaba tražnja, da bi krajem nedelje došlo do smanjenja aktivnosti učesnika na tržištu, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 21,50 do 24,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 22,44 din/kg bez PDV-a (24,68 din/kg sa PDV-om). U odnosu na sedam dana ranije, cena pšenice zabeležila je rast od 11,44%. U ukupnom obimu prometa pšenica je učestvovala sa 15%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za pšenicu sa hektolitrom 72kg po ceni od 18,50 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu soje ni ove sedmice nije bilo veće aktivnosti, a tražnja je bila izražena na paritetu CPT kupac. Zaključen je jedan berzanski ugovor za sojino zrno po ceni od 52,50 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta (57,75 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju došlo je do pada cene soje od 2,5%.

Od ostale robe, trgovalo se suncokretovom sačmom sa 33% proteina u cenovnom rasponu od 30,50 do 31,50 din/kg bez PDV-a.

 

Andrea Kostić, Produktna berza

#49 (11.12-14.12.2023)

Na robno-berzanskom tržištu tokom ove nedelje najviše se trgovalo kukuruzom, dok je soja izostala iz trgovanja. Ukupan obim trgovanja bio je manji u odnosu na prethodnu nedelju i iznosio je 1.110,00       tona robe. Finansijska vrednost prometovane robe iznosila je 24.576.000,00 dinara.

Na tržištu kukuruza do sredine nedelje bila je primetna povećana tražnja u odnosu na ponudu, da bi krajem nedelje došlo do povlačenja kupaca.  Tražnja je najčešće bila usmerena na kukuruz sa analizom na aflatoksin do 10ppb sa isporukom do luke. Strukturu kupaca činili su pretežno izvoznici, dok je udeo domaćih prerađivača i trgovaca bio manji. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od  18,00      do 19,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 18,44 din/kg bez PDV-a  ( 20,28 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od  4,75 % u odnosu na prethodnu nedelju. Udeo kukuruza u ukupnom nedeljnom prometu iznosio je 50 %.

Kada je u pitanju pšenica, slaba aktivnost učesnika beleži se od početka nedelje, pri čemu je tražnja bila  veća od ponude sve do kraja nedelje, kada je zabeležena nešto veća ponuda. Hlebno zrno prometovano je na cenovnom nivou od 19,80 do 21,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,13 din/kg bez PDV-a ( 22,15 din/kg sa PDV-om) .Statistički posmatrano cena pšenice niža je za 11,92 % u odnosu na prošlonedeljnu, čemu je doprinela i razlika u klasi prometovane robe. Pšenica je u ukupnom nedeljnom prometu učestvovala sa  45 %. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za pšenicu na paritetu CPT kupac, po ceni od 20,50 din/kg bez PDV-a.

Izuzetno slaba aktivnost učesnika na tržištu soje, kako na strani ponude tako i na strani tražnje, uticala je da soja izostane iz trgovanja.

Suncokretova sačma sa 33% proteina prometovana je po ceni od 31,50 din/kg bez PDV-a.

 

#48 (04. 12 – 08. 12. 2023)

Tokom ove nedelje preko Produktne berze prometovano je 2,200 tona robe, za 25,14% manje nego prethodne nedelje. Finansijski promet bio je manji za 20,1% i iznosio je ukupno 61.672.500,00 dinara. Cene kukuruza i pšenice nastavile su rast, dok je soja imala silazni trend cene u odnosu na prethodnu sedmicu. Najviše se trgovalo kukuruzom.

Početak nedelje na tržištu kukuruza obeležilo je povećanje aktivnosti i ponuda koja je bila dosta slabija od tražnje, da bi sredinom nedelje došlo do smanjenja aktivnosti učesnika na tržištu. Kukuruz je ove nedelje zauzeo primarno mesto u trgovanju, učestvujući u ukupnom obimu prometa sa 50%, a najviše interesovanja kupci su pokazali za kukuruz sa analizom na aflatoksin. Kukuruzom se trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 17,60 din/kg bez PDV-a (19,36 din/kg sa PDV-om) što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na sedam dana ranije, primetan je cenovni rast od 1,41%. Trgovalo se i kukuruzom sa preuzimanjem do 29.2.2024. godine po ceni od 18,00 din/kg bez PDV-a, a zaključen je i robno-berzanski ugovor na paritetu CPT luka po ceni od 18,50 din/kg bez PDV-a.

Kada je u pitanju pšenica, tokom čitave nedelje tražnja je bila veća od ponude, koja je bila izuzetno slaba. Nakon dve sedmice u kojima je pšenica bila najtrgovanija kultura, ove nedelje ona je u ukupnom obimu prometa učestvovala sa 27%. Žitom se trgovalo u cenovnom rasponu od 21,20 do 24,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 22,86 din/kg bez PDV-a (25,14 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na proteklu nedelju zabeležen rast cene. Budući da se tokom sedmice najviše trgovalo pšenicom sa višim parametrima kvaliteta, rast cene iznosio je 10,7%. Trgovalo se takođe i pšenicom sa hektolitrom 72kg po ceni od 18,30 din/kg bez PDV-a, kao i pšenicom na paritetu CPT kupac sa plaćanjem po isporuci po ceni od 24,71 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu soje tokom čitave nedelje nije zabeležena veća aktivnost učesnika, a odnos ponude i tražnje bio je uravnotežen. Sojinim zrnom se trgovalo u cenovnom rasponu od 53,50 do 55,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta, pri čemu je bio primetan pad cene kako se sedmica bližila kraju. Ponder cena iznosila je 53,84 din/kg bez PDV-a (59,23 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na sedam dana ranije pad cene od 1,39%. Od ukupnog obima prometa soja je činila 18%.

Tržište stočnog ječma i ove nedelje je bilo mirno, a zaključen je jedan robno – berzanski ugovor za stočni ječam sa hektolitrom 60kg po ceni od 16,90 din/kg bez PDV-a (18,59 din/kg sa PDV-om).

Andrea Kostić, Produktna berza

Block A

Content of the block

Block B

Content of the block

Block C

Content of the block