Nedeljni izveštaj

#28 (17.07 – 21.07.2023)

Nedelju za nama na robno – berzanskom tržištu obeležio je početak kupovine do 200.000 tona merkantilne pšenice rod 2023. godine domaćeg porekla od strane Republičke Direkcije za robne rezerve. Pored toga, ukidanje sporazuma o izvozu žita preko Crnog mora uticalo je na svetska tržišta i dovelo do pomeranja cena na svetskim berzama, što je posledično imalo odjek i na našem tržištu. Tokom ove nedelje preko Produktne berze prometovano je 4.925,00 tona robe, što je za 16,43% više u odnosu na prošlonedeljni ukupan obim prometa. Finansijska vrednost prometa iznosila je 125.910.500,00 dinara, što je u odnosu na proteklu nedelju rast od 24,75%. Kao i prethodne nedelje, pšenica je bila dominantna kultura u trgovanju, a cene gotovo svih poljoprivrednih proizvoda zabeležile su rast.

Za razliku od prethodne dve nedelje, kada je tržište kukuruza bilo izuzetno mirno, ove nedelje smo zabeležili povećanje aktivnosti na ovom tržištu. Početkom nedelje kupci su bili povučeni i nisu pokazivali veće interesovanje, da bi se krajem nedelje aktivirali i iskazali veću tražnju za kukuruzom. Na strani ponude smo tokom čitave nedelje beležili veću aktivnost. Kukuruzom se trgovalo u širokom cenovnom rasponu od 20,70 do 22,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od pariteta i analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 21,46 din/kg bez PDV-a (23,60 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na prošlu nedelju predstavlja cenovni rast od 4,66 %. Kukuruzom se trgovalo i na paritetu CPT kupac po ceni od 22,50 din/kg bez PDV-a.

Početak kupovine merkantilne pšenice rod 2023. godine od strane Republičke direkcije za robne rezerve uticao je na povećanje aktivnosti na ovom tržištu. Prvog dana u nedelji ponuda pšenice je bila slaba, da bi zatim došlo do povećanja aktivnosti na strani ponude, ali i na strani tražnje. Kao i protekle nedelje, pšenica je i ovaj put zauzela primarno mesto u trgovanju sa 63% učešća u ukupnom obimu prometa. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 22,00 do 23,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 22,50 din/kg bez PDV-a (24,75 din/kg sa PDV-om), te se beleži uzlazni trend cene od 8,53%. Trgovalo se takođe i pšenicom sa preuzimanjem do 31.8.2023. po ceni od 21,50 do 22,00 din/kg bez PDV-a.

Tržište soje je tokom cele nedelje bilo mirno uz veću ponudu u odnosu na tražnju. Krajem nedelje zaključen je berzanski ugovor za sojino zrno po ceni od 61,50 din/kg bez PDV uz obračun kvaliteta (67,65 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu.

Kada posmatramo tržište uljane repice rod 2023. godine, tokom cele nedelje beležimo povećanu tražnju, dok je ponuda bila slaba ili je potpuno izostajala. Uljanom repicom se trgovalo po ceni 46,89 din/kg bez PDV-a (51,58 din/kg sa PDV-om), što je ujedno i ponder cena. Primetan je cenovni rast u odnosu na prošlu nedelju od 12,17%.

Tržište stočnog ječma je čitave nedelje bilo mirno, pri čemu je tražnja bila slaba i na nižem cenovnom nivou od ponude. Stočnim ječmom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 18,00 din/kg bez PDV-a.

Suncokretova sačma sa 33% proteina se tokom nedelje nudila po ceni od 40,00 din/kg bez PDV-a, ali do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo.

 

Andrea Matijašević, Produktna berza

#27 (10.07 – 14.07.2023)

Nedelju za nama na robno – berzanskom tržištu obeležila je žetva novog roda pšenice, koja je shodno tome tokom nedelje bila dominantna kultura u trgovanju. Takođe, zabeležen je cenovni rast kod gotovo svih primarnih poljoprivrednih kultura. U odnosu na prethodnu nedelju primetan je porast ukupnog obima trgovanja od 142,69% i on je iznosio 4.230,00 tona robe. Finansijska vrednost ukupnog prometa bila je 100.930.250,00 dinara, što je u odnosu na proteklu nedelju rast od 103,13%.

Kao i protekle nedelje i ove sedmice na tržištu kukuruza beležimo veoma slabu aktivnost učesnika. Tokom čitave nedelje primetna je bila slaba ponuda, ali i slaba tražnja. U ukupnom obimu trgovanja kukuruz je učestvovao sa samo 4% udela. Kukuruzom se trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 20,50 din/kg bez PDV-a (22,55 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu sedmicu, beleži se cenovni rast od 3,17%.

Usled žetve novog roda pšenice najviše aktivnosti beležimo na ovom tržištu, budući da je pšenica činila čak 90% ukupnog obima prometa. S obzirom na iščekivanje cenovnih kretanja kada je u pitanju novi rod, početkom i sredinom nedelje smo beležili nešto slabiju ponudu pšenice, da bi krajem nedelje došlo do njenog povećanja. Pšenica rod 2023. godine prometovana  je u cenovnom opsegu od 20,00 do 21,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 20,73 din/kg bez PDV-a (22,80 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na prošlonedeljnu cenu predstavlja rast od 7,41%. Trgovalo se i pšenicom starog roda po ceni od 22,50 din/kg bez PDV-a (24,75 din/kg sa PDV-om). U toku nedelje izražena je i tražnja za stočnom pšenicom.

Tržište soje tokom nedelje je bilo veoma mirno, uz slabu aktivnost kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Slaba ponuda i tražnja smenjivale su se u toku nedelje, te je tako zaključenje berzanskih ugovora izostalo. Sojino zrno nudilo se po ceni od 61,50 do 63,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta.

Na tržištu uljane repice rod 2023. tokom cele nedelje beležimo slabiju ponudu u odnosu na tražnju, ali i cenovni rast u odnosu na prošlu nedelju od 1,59%. Uljanom repicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 41,26 do 42,20 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 41,80 din/kg bez PDV-a (45,98 din/kg sa PDV-om).

Tržište stočnog ječma je ove nedelje bilo mirno uz slabu aktivnost, za razliku od prethodne nedelje kada je ječam bio dominantna kultura u trgovanju na robno – berzanskom tržištu. Ječmom sa hektolitrom 56kg se trgovalo po ceni od 16,20 din/kg bez PDV-a (17,82 din/kg sa PDV-om).

Kada su u pitanju sačme, sojina sačma sa 44% proteina se nudila po ceni od 63,50 din/kg bez PDV-a, dok se suncokretova sačma sa 33% proteina nudila po ceni od 39,70 din/kg bez PDV-a.

 

Andrea Matijašević, Produktna berza

#26 (03.07 – 07.07.2023)

U nedelji za nama na robno – berzanskom tržištu beležimo rast cene sojinog zrna, ali i pad cene kukuruza u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše se trgovalo stočnim ječmom rod 2023. godine. Tokom ove nedelje prometovano je 1.743,00 tone robe, što predstavlja pad obima prometa u odnosu na prošlu nedelju od 65,14%. Finansijska vrednost ukupnog prometa iznosila je 49.688.600,00 dinara, za 56,21% manje u odnosu na prošlu nedelju.

Na tržištu kukuruza tokom čitave nedelje beležimo slabu aktivnost učesnika, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Razlika u cenovnom nivou ponude i tražnje, kao i razlika u paritetu i kvalitetu tražene i nuđene robe, dodatno je otežavala zaključenje berzanskih ugovora. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 19,50 do 20,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 19,87 din/kg bez PDV-a (21,85 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na prethodnu nedelju predstavlja cenovni pad od 2,90%. Kukuruzom se trgovalo i na paritetu CPT kupac po ceni od 21,50 din/kg bez PDV-a.

Kada govorimo o tržištu pšenice, na početku nedelje beležimo veću ponudu u odnosu na tražnju, da bi krajem nedelje došlo do smanjenja ponude. Kada je u pitanju pšenica rod 2022. godine, najčešće se u ponudi nalazila pšenica sa višim parametrima kvaliteta, dok je tražnja bila slaba i usmerena na pšenicu sa nižim parametrima kvaliteta. Potraživala se takođe i stočna pšenica. Do zaključenja berzanskih ugovora za pšenicu rod 2022. godine nije došlo. U nedelji za nama beležimo aktivnosti na tržištu kada je u pitanju pšenica novog roda, te se tako pšenicom rod 2023. godine sa hektolitrom 75kg i proteinom 12% trgovalo po jedinstvenoj ceni od 19,30 din/kg bez PDV-a (21,23 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu.

U nedelji za nama najviše aktivnosti po pitanju trgovanja beležimo na tržištu ječma, pri čemu je prometovano 608 tona stočnog ječma, što predstavlja 35% udela u ukupnom obimu prometa. Prvog radnog dana u nedelji tražnja za stočnim ječmom je bila slaba, da bi tokom ostatka nedelje došlo do smanjenja aktivnosti na strani ponude. Stočnim ječmom se trgovalo u cenovnom rasponu od 16,80 do 17,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 16,96 din/kg bez PDV-a (18,65 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na prethodnu nedelju predstavlja blagi cenovni rast od 0,04%. Trgovalo se takođe i ječmom sa hektolitrom manjim od 62kg u cenovnom rasponu od 16,00 do 16,30 din/kg bez PDV-a.

Za razliku od prethodne nedelje, kada je trgovanje na tržištu soje izostalo, ove nedelje se sojinim zrnom trgovalo u cenovnom rasponu od 60,00 do 62,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 60,67 din/kg bez PDV-a (66,73 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na poslednji upoređujući podatak predstavlja rast cene od 14,47%.

Uljana repica rod 2023. godine prometovana je u cenovnom opsegu od 40,91 do 41,27 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 41,15 din/kg bez PDV-a (45,26 din/kg sa PDV-om).

Suncokretova sačma sa 33% proteina nudila se u toku nedelje u cenovnom rasponu od 39,00 do 40,00 din/kg bez PDV-a, ali do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo.

Andrea Matijašević, Produktna berza

 

 

#25(26.06-30.06.2023)

U nedelji za nama beležimo nastavak uzlaznog trenda cena na robno-berzanskom tržištu kada su u pitanju svi primarni poljoprivredni proizvodi. Pored rasta cena, zabeleženo je i trgovanje pšenicom novog roda po ceni od 22,00 din/kg bez PDV-a. Ukupan obim prometa povećan je  u odnosu na prošlonedeljni za 59,24%, pri čemu je ukupan promet iznosio 5.000,00 tona robe. Finansijska vrednost prometa iznosila je 113.468.500,00 dinara, što je rast od 64,52% u odnosu na proteklu nedelju. Za razliku od prethodne dve nedelje, kada je tržište pšenice bilo veoma mirno, ove nedelje dolazi do promene dinamike, te pšenica zauzima primarno mesto u ukupnom obimu prometa.

Tokom nedelje na tržištu kukuruza beležimo nešto veću ponudu u odnosu na tražnju, koja je bila na nižem cenovnom nivou, a tokom sredine nedelje je u potpunosti izostala. Kukuruzom se u nedelji za nama trgovalo u cenovnom rasponu od 20,20 do 20,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,46 din/kg bez PDV-a (22,51 din/kg sa PDV-om), što predstavlja rast od 3,31% u odnosu na prošlonedeljnu cenu. U ukupnom prometu kukuruz je zauzeo treće mesto sa tek 16% učešća u trgovanju. Trgovalo se takođe i kukuruzom na paritetu CPT kupac po ceni od 22,00 din/kg bez PDV-a (24,20 din/kg sa PDV-om).

Na tržištu pšenice zabeleženo je trgovanje pšenicom rod 2023. godine sa preuzimanjem do 10. septembra po ceni od 22,00 din/kg bez PDV-a (24,20 din/kg sa PDV-om). Nakon mirovanja na tržištu pšenice koje je trajalo prethodne dve nedelje, ove sedmice dolazi do povećanja aktivnosti, te je tako pšenica bila najtrgovanija kultura sa 45% udela u ukupnom obimu prometa. Prvog dana u nedelji pšenicom se trgovalo u manjim količinama, nakon čega su dalje ponude izostale, a dalja tražnja je bila slaba. Od utorka dolazi do povećanja aktivnosti na strani ponude i tražnje i zaključenja više berzanskih ugovora. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 20,30 do 24,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 22,80 din/kg bez PDV-a (25,07 din/kg sa PDV-om), te se primećuje uzlazni trend cene u odnosu na prošlu nedelju od 3,49%.

Za razliku od prethodne nedelje, kada je stočni ječam bio dominantna kultura u trgovanju, ove nedelje beležimo smanjenje aktivnosti na ovom tržištu. Tražnja za stočnim ječmom pretežno je bila usmerena na ječam sa hektolitrom 62kg, dok je tražnja za ječmom sa slabijim parametrima kvaliteta bila na nižem cenovnom nivou. Stočnim ječmom sa hektolitrom 62kg trgovalo se po ceni od 16,90 do 17,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 16,95 din/kg bez PDV-a (18,65 din/kg sa PDV-om). Zaključeni su i berzanski ugovori za stočni ječam sa hektolitrom manjim od 62kg u cenovnom rasponu od 16,50 do 16,70 din/kg bez PDV-a, ali i za stočni ječam na paritetu CPT kupac po ceni od 17,30 do 17,70 din/kg bez PDV-a. U ukupnom trgovanju stočni ječam je učestvovao sa 36%.

Uljanom repicom rod 2023. godine trgovalo se u cenovnom rasponu od 38,70 do 39,00 din/kg bez PDV-a.

Od ostale robe, suncokretova sačma sa 33% proteina prometovana je u manjim količinama  po ceni od 38,80 din/kg bez PDV-a (46,56 din/kg sa PDV-om)

Tržište soje je tokom nedelje bilo mirno uz smanjenu aktivnost kako na strani ponude tako i na strani tražnje, te je zaključenje berzanskih ugovora izostalo.

 

Andrea Matijašević, Produktna berza

#24(19.06-23.06.2023)

U nedelji za nama na robno-berzanskom tržištu beležimo rast cena kada su u pitanju svi primarni poljoprivredni proizvodi, ali i rast ukupnog obima prometa u odnosu na prethodnu nedelju. Porast cena na svetskim tržištima uzrokovan sušom u regionima proizvodnje, ali i upitnim produžetkom važenja Sporazuma o transportu žitarica Crnomorskim koridorom, uticao je i na naše tržište.  Dominantna kultura u trgovanju ove nedelje bio je stočni ječam novog roda, koji je u ukupnom prometu učestvovao sa čak 57% udela. Preko Produktne berze tokom ove nedelje prometovano je ukupno 3.140,00 tona robe, finansijske vrednosti 68.969.000,00 dinara. Obim prometa veći je u odnosu na prošlonedeljni za 49,52%, dok je finansijska vrednost ukupnog prometa povećana za 44,85%.

Na tržištu kukuruza tokom čitave nedelje beležimo slabu aktivnost, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Tokom cele nedelje ponuda je bila slaba i prodavci su kukuruz nudili u manjim količinama. Početkom nedelje iskazana je i tražnja za vlažnijim kukuruzom, ali je ponuda izostala. Kukuruzom se u toku nedelje trgovalo u cenovnom rasponu od 19,20 do 20,00 din/kg  bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena ove nedelje iznosila je 19,81 din/kg bez PDV-a (21,78 din/kg sa PDV-om), čime se nastavio cenovni rast kukuruza od 7,52% u odnosu na proteklu nedelju. U ukupnom obimu prometa kukuruz zauzima drugo mesto, sa 21% učešća. Trgovalo se takođe i kukuruzom rod 2021. godine sa analizom na aflatoksin do 20 ppb po ceni od 20,00 din/kg bez PDV-a.

Slaba prošlonedeljna aktivnost na tržištu pšenice nastavila se i ove sedmice. Prvog dana u nedelji ponuda i tražnja bile su na istom cenovnom nivou, ali zbog razlike u paritetima ponuđene i potraživane robe nije došlo do zaključenja berzanskih ugovora. Od drugog dana nedelje beležimo blago povećanje aktivnosti na tržištu, pa je tako došlo i do zaključenja berzanskih ugovora za pšenicu u cenovnom rasponu od 22,00 do 22,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 22,03 din/kg bez PDV-a (24,23 din/kg sa PDV-om), što predstavlja blagi cenovni rast od 0,37%. U ukupnom obimu trgovanja pšenica je učestvovala sa 16%.  Trgovalo se takođe i pšenicom na paritetu CPT kupac po ceni od 22,00 din/kg bez PDV-a.

Tokom čitave nedelje ponuda sojinog zrna je bila slaba ili je čak izostajala, što je doprinelo smanjenju aktivnosti na tržištu soje i otežavanju zaključenja berzanskih ugovora. Sojom se trgovalo u manjim količinama na cenovnom nivou od 53,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta (58,30 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju, beleži se uzlazni trend cene od 4,95%.

Usled žetve novog roda stočnog ječma beležimo najviše aktivnosti upravo na ovom tržištu, budući da stočni ječam rod 2023. godine čini više od polovine ukupnog ovonedeljnog obima prometa. Stočni ječam sa hektolitrom manjim od 62kg prometovan je u cenovnom rasponu od 15,70 do 16,30 din/kg bez PDV-a. Trgovalo se takođe i stočnim ječmom sa hektolitrom manjim od 62kg na paritetu CPT kupac po ceni od 16,60 din/kg bez PDV-a.

Berzanski ugovor za novi rod uljane repice zaključen je po ceni od 40,00 din/kg bez PDV-a.

Od ostalih roba, trgovalo se još i sojinom sačmom sa 44% proteina po ceni od 56,00 din/kg bez PDV-a.

Andrea Matijašević, Produktna berza

#23(12.06.-16.06.2023)

U nedelji za nama na robno-berzanskom tržištu primetan je rast cene kada su u pitanju kukuruz i pšenica , ali i pad obima prometa u odnosu na prethodnu nedelju od 19,54%. Primarno mesto u obimu trgovanja ove nedelje zauzimali su kukuruz i stočni ječam novog roda 2023. godine. Tokom ove nedelje preko Produktne berze je prometovano 2.100,00 tona robe finansijske vrednosti 47.613.900,00 dinara. Finansijska vrednost prometa manja je u odnosu na prošlonedeljnu za 13,62%.

Na tržištu kukuruza tokom čitave nedelje beležimo slabu ponudu, koja je bila na višem cenovnom nivou u odnosu na tražnju. Tek sredinom nedelje došlo je do zaključenja berzanskih ugovora kada je u pitanju ova poljoprivredna kultura. U ukupnom obimu prometa kukuruz učestvuje sa 38%. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom opsegu od 18,00 do 18,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosi 18,42 din/kg bez PDV-a (20,65 din/kg sa PDV-om), što predstavlja cenovni rast od 7,62% u odnosu na prošlonedeljnu ponder cenu.

Trgovalo se takođe i kukuruzom do 16% vlage po ceni od 18,50 din/kg bez PDV-a, kukuruzom do 15% vlage po ceni od 18,00 din/kg bez PDV-a, ali i kukuruzom rod 2021. godine po ceni od 19,00 din/kg bez PDV-a.

Za razliku od prethodnih nedelja, kada je pšenica zauzimala vodeće mesto u obimu trgovanja, ove nedelje dolazi do mirovanja na tržištu. Berzanski ugovori za pšenicu zaključeni su tek poslednjeg dana u nedelji, a ponuda je bila izuzetno slaba u toku cele nedelje, da bi u nekim danima čak i potpuno izostala. Pšenicu su potraživali trgovci i mlinovi, a tokom nedelje bila je primetna i tražnja za stočnom pšenicom. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 21,50 do 22,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 21,94 din/kg bez PDV-a (24,13 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na prošlonedeljnu ponder cenu predstavlja rast od 9,49%.

U odnosu na prošlu nedelju, kada na tržištu soje nije bilo trgovanja, ove nedelje su se zaključili berzanski ugovori na cenovnom nivou od 50,50 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta, što ujedno predstavlja i ponder cenu. Ponder cena sa PDV-om iznosila je 55,55 din/kg. U odnosu na prethodnu nedelju, primetan je blagi rast cene od 0,79%.  U ukupnom obimu trgovanja sojino zrno je učestvovalo sa 6% udela.

Trgovalo se takođe i sojom sa primesama do 5% po ceni od 47,50 do 50,50 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta.

Od ostalih roba trgovalo se suncokretovom sačmom sa 33% proteina po ceni od 37,00 din/kg bez PDV-a, što je pad cene od 2,63% u odnosu na poslednji upoređujući podatak. Stočni ječam novog roda 2023. godine sa hektolitrom manjim od 62 kg trgovan je u cenovnom opsegu od 15,20 do 16,00 din/kg bez PDV-a, zauzimajuću udeo u ukupnom obimu trgovanja od 40%.

Sojina sačma nudila se početkom nedelje po ceni od 57,00 din/kg bez PDV-a.

 

Andrea Matijašević, Produktna berza

#22(05.06.-09.06.2023.)

U nedelji za nama na robno-berzanskom tržištu primetan je blagi porast cene kada je u pitanju pšenica, ali i nastavak pada cena kod ostalih poljoprivrednih kultura. Obim prometa je manji u odnosu na prethodnu nedelju, i to za 33,54%. Preko Produktne berze tokom ove nedelje ukupno je prometovano 2.610 tona robe, finansijske vrednosti 50.669.300,00 dinara. Finansijska vrednost prometa manja je za 53,31% u odnosu na prošlonedeljnu.

Na tržištu kukuruza tokom čitave nedelje beležimo slabu tražnju koja je bila na nižem cenovnom nivou od ponude. Početkom i sredinom nedelje tražnja je bila usmerena na veštački sušen kukuruz sa analizom na aflatoksin, da bi se krajem nedelje više potraživao kukuruz do 16% vlage. Udeo kukuruza u ukupnom obimu prometa ove nedelje iznosio je 27%. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 17,00 do 17,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosi 17,12 din/kg bez PDV-a (18,83 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na prethodnu nedelju predstavlja cenovni pad od 1,12%.
Trgovalo se u manjim količinama i kukuruzom rod 2021. godine sa analizom na aflatoksin do 10 po ceni od 17,50 din/kg bez PDV-a.

Kao i prethodne i ove nedelje pšenica zauzima najveći udeo u ukupnom trgovanju, sa čak 69% udela u ukupnom obimu prometa. Početkom nedelje tražnja je bila slaba i najčešće usmerena na pšenicu sa 11,5% do 12% proteina. Sredinom nedelje tržište je bilo mirno uz slabiju ponudu i tražnju, pri čemu je tražnja bila usmerena na pšenicu sa 11% proteina. Krajem nedelje dolazi do povećanja tražnje u odnosu na prethodne dane, ali je ponuda bila slaba. U poslednjim danima nedelje potraživala se, takođe, i stočna pšenica. Pšenicom se u toku nedelje trgovalo u cenovnom rasponu od 20,00 do 20,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametra kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 20,04 din/kg bez PDV-a (22,04 din/kg sa PDV-om), te je primetan uzlazni trend cene od 1,67% u odnosu na prošlu nedelju.

Za razliku od prethodne nedelje, kada je sojino zrno činilo više od četvrtine ukupnog nedeljnog prometa, ove nedelje je tržište bilo veoma mirno, bez zaključenja berzanskih ugovora. Soja se u toku nedelje nudila u cenovnom rasponu od 47,50 do 49,50 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta.
Od ostale robe, trgovalo se još i stočnim ječmom po ceni od 20,50 din/kg bez PDV-a.
Suncokretova sačma sa 33% proteina nudila se u toku nedelje po ceni od 37,50 do 38,20 din/kg bez PDV-a, ali do trgovanja nije došlo, dok je sojina sačma sa 44% proteina bila u ponudi na 57,50 din/kg bez PDV-a.

Andrea Matijašević, Produktna berza

#21 (29.05.-02.06.2023)

Nedelju za nama na robno-berzanskom tržištu obeležio je rast prometa robe, ali i nastavak negativnog cenovnog trenda kada su u pitanju svi primarni poljoprivredni proizvodi. Preko Produktne berze tokom ove nedelje ukupno je prometovano 3.927 tona robe, što u odnosu na obim trgovanja prethodne nedelje predstavlja rast od 37,60%. Finansijska vrednost prometovane robe iznosila je 118.069.600,00 dinara.

Na tržištu kukuruza tokom ove nedelje ne beležimo veću aktivnost učesnika. Tržište je bilo dosta mirno, a nizak trend cene se nastavio kada je u pitanju i ova poljoprivredna kultura. Početkom nedelje tražnja je bila slaba i usmerena na vlažniji kukuruz. Sredinom i krajem nedelje ponuda kukuruza je bila veća u odnosu na tražnju, koja je bila slaba i na niskom cenovnom nivou. Kukuruzom se tokom ove nedelje trgovalo u cenovnom rasponu od 16,70 do 17,50 din/kg bez PDV-a, sa primetnim silaznim trendom cene krajem nedelje. Ponder cena iznosila je 17,31 din/kg bez PDV-a ( 19,04 din/kg sa PDV-om), što predstavlja cenovni pad od 4,81% u odnosu na prethodnu nedelju.

Najveći udeo u ovonedeljnom obimu trgovanja zauzima pšenica, koja čini 42% ukupnog prometa. Početkom nedelje beležimo slabu ponudu pšenice, da bi se sredinom i krajem nedelje uočila veća aktivnost na strani ponude. Prodavci su najčešće nudili pšenicu sa boljim parametrima kvaliteta, ali je tražnja tokom cele nedelje bila slabija u odnosu na ponudu i na nižem cenovnom nivou. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 19,50 do 20,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosi 19,71 din/kg bez PDV-a ( 21,70 din/kg sa PDV-om), te je primetan silazni trend cene od 3,62% u odnosu na prošlonedeljnu ponder cenu.

Kada govorimo o tržištu soje, primetna je veća aktivnost u odnosu na prethodni period, budući da je sojino zrno u ovonedeljnom obimu prometa učestvovalo sa 27%. Berzanski ugovori za soju zaključeni su početkom nedelje, da bi krajem nedelje tražnja za sojinim zrnom izostala. Sojom se trgovalo u cenovnom rasponu od 49,50 do 50,30 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosi 50,10 din/kg bez PDV-a (55,11 din/kg sa PDV-om), što predstavlja pad cene od 0,21% u odnosu na poslednji upoređujući podatak. Trgovalo se takođe i sojinim zrnom rod 2021. godine po jedinstvenoj ceni od 50, 40 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta.

Suncokretova sačma sa 33% proteina nudila se u toku nedelje u cenovnom opsegu od 38,00 do 38,20 din/kg bez PDV-a, ali do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo.

Sojina sačma se nudila na cenovnom nivou od 58,00 din/kg bez PDV-a.

Andrea Matijašević, Produktna berza

#20(22.05.-26.05.2022)

Nedelju za nama na robno-berzanskom tržištu obeležio je nastavak negativnog cenovnog trenda kod svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Iako su cene na tržištu nastavile pad, ostvareni promet preko Produktne berze je za 661,07% veći od prošlonedeljnog, koji je bio na niskom nivou, i iznosi 2.854 t robe. Finansijska vrednost prometovane robe iznosila je 64.375.700 dinara.

Tržište kukuruza je početkom nedelje bilo izuzetno mirno uz smanjenu tražnju, da bi tek od sredine nedelje došlo do trgovanja ovom poljoprivrednom kulturom. Nizak trend cene je nastavljen, a kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 18,00 do 18,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od pariteta i analize na aflatoksin. Ponder cena iznosi 18,19 din/kg bez PDV-a (20,00 din/kg sa PDV-om), što predstavlja pad cene u odnosu na prethodnu nedelju od 11,28%.

Kukuruzom sa rokom preuzimanja u junu se trgovalo po ceni od 18,50 din/kg bez PDV-a, odnosno 20,35 din/kg sa PDV-om.

Na tržištu pšenice je tokom cele nedelje bila primetna slaba aktivnost učesnika. Produženje važenja sporazuma o Crnomorskom koridoru za dodatnih dva meseca uticalo je na suzdržanost učesnika na tržištu. Tražnja je bila najčešće usmerena na pšenicu sa slabijim proteinom, a ponuda je bila slaba, što je dodatno uticalo na nastavak pada cena. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 20,00 do 20,70 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta robe. Ponder cena iznosi 20,45 din/kg bez PDV-a( 22,49 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, primetan je cenovni pad od 7,03 %.

Za razliku od prethodne nedelje, kada se sojom nije trgovalo, ove nedelje beležimo zaključenje berzanskih ugovora za manje količine sojinog zrna. Početkom nedelje tražnja za sojinim zrnom je izostajala, da bi krajem nedelje došlo do trgovanja. Soja je prometovana  po ceni od 50.00 din/kg bez PDV-a (55,00 din/kg sa PDV-om) uz obračun kvaliteta, što ujedno predstavlja i ponder cenu.

Suncokretovom sačmom sa proteinom 33% se ove nedelje trgovalo u malim količinama po ceni od 38,00 din/kg bez PDV-a (45,60 din/kg sa PDV-om).

 

Andrea Matijašević, Produktna berza

#19(15.05.-19.05.2023)

Nedelju za nama na robno-berzanskom tržištu obeležio je primetan pad prometa robe i nastavak negativnog cenovnog trenda kod svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Preko Produktne berze ukupno je prometovano 375 t robe, što predstavlja pad od čak 90,58% u odnosu na obim trgovanja prethodne nedelje. Finansijska vrednost prometovane robe iznosila je 8.541.500 dinara.

Na tržištu kukuruza tokom cele nedelje je bila primetna slaba aktivnost učesnika. Nizak trend cene i razlika u kvalitetu između nuđene i potraživane robe dodatno su otežavali zaključivanje berzanskih ugovora. Kukuruzom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 20,50 din/kg bez PDV-a (22,55 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju, cena beleži pad od 8,63%.
Vlažnim kukuruzom do 16% vlage trgovalo se po ceni od 19,50 din/kg bez PDV-a (21,45 din/kg sa PDV-om).

Za razliku od prethodne nedelje, kada je pšenica bila najtrgovanija poljoprivredna kultura, ove nedelje dolazi do primetnog smanjenja aktivnosti učesnika na tržištu, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Početkom nedelje, iščekivanje informacija u vezi sa najavljenim pregovorima o produžetku važenja sporazuma o Crnomorskom koridoru dovelo je do neizvesnosti i suzdržanosti kupaca i prodavaca. Krajem nedelje, produženje pomenutog sporazuma za period od 2 meseca dodatno je doprinelo mirovanju na tržištu. Pšenicom se trgovalo po ceni od 22,00 din/kg bez PDV-a (24,20 din/kg sa PDV-om), što je ujedno i ponder cena. Cena pšenice je u odnosu na prethodnu nedelju niža za 1,13 %.

Na tržištu soje ove nedelje nije bilo veće aktivnosti ni na strani ponude, ni na strani tražnje. Do zaključenja berzanskih ugovora za sojino zrno nije došlo.
Stočnim ječmom sa hektolitrom 56 trgovalo se u malim količinama po ceni od 21,60 din/kg bez PDV-a (23,76 din/kg sa PDV-om).

Andrea Matijašević, Produktna berza

Block A

Content of the block

Block B

Content of the block

Block C

Content of the block