2021 #27 (12.07.-16.07.)

Neuobičajeno slab promet na novosadskoj “Produktnoj berzi” obeležio je proteklu sedmicu. Razlog, pre svega, vidimo u smanjenog aktivnosti izvoznika na robno-berzanskom tržištu, jer cene na FOB-u nisu prihvatljive usled velikog cenovnog spreda između kupaca i prodavaca na domaćem tržištu. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 950 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 27.719.250,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 84,71%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 84,62 %.

Odsustvo izvoza i slaba tražnja domaćih prerađivača  rezultirali su izostankom tražnje za kukuruzom. Kupoprodajni ugovor je zaključen po jedinstvenoj ceni od 25,80 din/kg bez PDV-a (28,38 din/kg sa PDV-om), što predstavlja ujedno i ovonedeljnu ponderisanu cenu. U odnosu na prethodni upoređujući period zabeležen je pad od 0,47%. Kada uporedimo cenu ove žitarice sa istim period prethodne godine, cena je viša za 50%. Kod kukuruza, ono što najviše zabrinjava poljoprivredne proizvođače je nedostatak padavina, tj. smanjenje zaliha vlage u zemljištu. Imajući u vidu sve ove okolnosti, opravdan je strah proizvođača i stručnjaka da će prinosi biti smanjeni i da će ova godina biti veoma neizvesna.

Pojačana potražnja za pšenicom novog roda i ponude na višem cenovnom nivou pomerali su cenu u pozitivnom smeru tokom čitave nedelje. Berzanski ugovori su zaključeni na cenovnom nivou od 20,00 din/kg bez PDV-a (22,00 din/kg sa PDV-om). Kada uporedimo cenu ovogodišnjeg i prošlogodišnjeg roda u istom periodu nakon žetve, zabeležen je rast od 8,11%.

Sojino zrno beleži odsustvo iz trgovanja na “Produktnoj berzi”. Ponuda se kretala u cenovnom rasponu od 73,50 do 74,00 din/kg bez PDV-a. Međutim, do realizacije nije došlo. Iako je poslednja dva meseca smanjeno interesovanje za kupovinom od strane domaćih prerađivača i izvoznika, možemo reći da ova uljarica i dalje beleži visok cenovni nivo.

Stočni ječam, SRPS kvalitet, prometovan je po ceni od 19,70 din/kg bez PDV-a (21,67 din/kg sa PDV-om).

Uljana repica je na ino-tržištu imala pozitivan cenovni trend protekle nedelje. Tražnja za ovom uljaricom je daleko manja u odnosu na prethodni period, što se nije odrazilo na rast cene na domaćem tržištu. Realizovan je jedan ugovor na paritetu CPT Bačka po ceni od 515,00 €/t (60,55 din/kg bez PDV-a) u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS.

 

 

Verica Popov, broker Produktne berze

Scroll to top