Nedeljni izveštaj

2021 #38 (27.09.-01.10.)

U nedelji za nama na “Produktnoj berzi” zabeležen je rast cena svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Ukupan promet je iznosio 2.200 tona robe (-32,80%), dok je finansijska vrednost iznosila 97.905.500,00 dinara (-29,15).

Tržište soje je najaktivnije. Kao i prethodni period, najveće interesovanje je bilo za kupovinom ove uljarice. Slaba ponuda usled odlaganja prodavaca u iščekivanju željenog cenovnog nivoa, dovela je do toga da ova uljarica zabeleži uzlazni trend od 2,85%. U zavisnosti od klauzule “gratis lager”, kupoprodajni ugovori su zaključeni u cenovnom rasponu od 75,50 do 76,00 din/kg bez PDV-a. Uglavnom se trgovalo uz obračun kvaliteta. Prosečna cena trgovanja je iznosila 75,94 din/kg bez PDV-a (83,53 din/kg sa PDV-om).

Protekle nedelje zabeležena je smanjena aktivnost robno-berzanskih učesnika za kupovinom kukuruza. I dalje je primetna slaba ponuda novog roda, a vremenski uslovi su odložili žetvu. Trgovalo se kukuruzom sa vlagom do 16% na cenovnom nivou od 24,50 din/kg bez PDV-a. Berzanski ugovori za prošlogodišnji rod su zaključeni po jedinstvenoj ceni od 25,30 din/kg bez PDV-a (27,83 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cenu.

Pšenica drugu nedelju beleži pozitivan cenovni trend. Intenzivnija ponuda ove žitarice i dalje izostaje. Berzanski ugovori na paritetu FCA su realizovani u veoma uskom cenovnom rasponu od 26,70 do 26,80 din/kg bez PDV-a, dok su na paritetu CPT zaključeni po ceni od 27,50 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 26,72 din/kg bez PDV-a (29,39 sa PDV-om), što predstavlja rast od 1,21% u odnosu na prethodni upoređujući period.

Suncokret od početka žetve ima kontinuiran rast cene. Trgovanje na paritetu FCA se kretalo na nivou  od 59,50 din/kg bez PDV-a (65,45 din/kg sa PDV-om), što je za 2,59% više u odnosu na prethodni upoređujući podatak. Osim na domaćem tržištu, ovakav trend je zabeležen u regionu i svetu.

Stočnim ječmom se trgovalo po ceni od 24,00 din/kg bez PDV-a (26,40 din/kg sa PDV-om).

 

 

Verica Popov, broker berze

2021 #37 (20.09.-24.09.)

Povećana aktivnost robno berzanskih učesnika i rast cena svih žitarica i uljarica, karakteristike su koje su aktuelne na tržišnoj sceni primarnih poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji. Ukupan promet je iznosio 3.274 tone robe, čija je finansijska vrednost iznosila 138.185.850,00 dinara.

Usled loših vremenskih uslova, žetva soje je odložena. Slaba ponuda dovela je do visokih cenovnih oscilacija tokom protekle nedelje. Od početka žetve cena ove uljarice je otpočela kontinuiranim rastom, što je takođe bilo zabeleženo u istom periodu prethodne godine. Prvog dana, berzanski ugovor je zaključen na cenovnom nivou od 71,00 din/kg bez PDV-a, dok je krajem nedelje registrovana cena od 75,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 73,83 din/kg bez PDV-a, što predstavlja rast od 5,48% u odnosu na prethodni upoređujući period i možemo konstatovati da je soja i dalje na svojoj visokoj tržišnoj poziciji.

Za razliku od prethodne nedelje, gde je ponuda prošlogodišnjeg roda kukuruza izostala preko Produktne berze, ova nedelja donosi promene u vidu intenzivnije ponude ove žitarice. Zabeležen je uzlazni trend od 3,49%, usled pojačane potražnje od strane domaćih prerađivača i izvoznika. Kupoprodajni ugovori roda 2020. i 2021. godine su zaključeni u cenovnom rasponu od 24,70 do 25,00 din/kg bez PDV-a sa promptnom  isporukom. U narednom periodu očekujemo intenzivniju žetvu kukuruza, a samim tim i veću ponudu roda 2021. godine. Ponderisana cena je iznosila 24,84 din/kg bez PDV-a. Statistički kada uporedimo cenu sa istim periodom prethodne godine (15,70 din/kg bez PDV-a), ova žitarica je viša za oko 58,00%.

Sredinom nedelje, na tržištu pšenice je zabeležena intenzivna tražnja od strane domaćih prerađivača, izvoznika i trgovaca, što je dovelo do pozitivnog cenovnog trenda od 2,33%. Ovakav cenovni trend potpuno je bio korelativan sa dešavanjima na referentnim svetskim i regionalnim tržištima. U zavisnosti od parametara kvaliteta i klauzule „gratis lager“, ugovori su zaključeni od 26,00 do 27,00 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena trgovanja u protekloj nedelji je iznosila 26,40 din/kg bez PDV-a.

Žetva suncokreta je skoro završena. Iako se otkup približava kraju,  interesovanje za kupovinom je i dalje prisutno. Trgovanje na paritetu FCA  se kretalo na nivou cena od 58,00 din/kg bez PDV-a, dok se ova uljarica na paritetu CPT plaćala 59,00 din/kg bez PDV-a. Sadašnji trend je da cena suncokreta raste i ne možemo do detalja prognozirati kako će se kretati u narednom periodu. Cena raste kako kod nas, tako u regionu i svetu.

 

Verica Popov, broker Produktne berze

2021 #36 (13.09.-17.09.)

Prvi ugovor za kukuruz novog roda, rast cena uljarica i pad cene pšenice, obeležili su proteklu nedelju na robno-berzanskom tržištu. Ukupan promet za ovu nedelju na Produktnoj berzi je iznosio 2.005 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 80.250.650,00 dinara.

Žetva ranih hibrida kukuruza počela je na pojedinim lokacijama i rod 2021. godine se pojavio u ponudi od 24,00 din do 25,20 din/kg bez PDV-a. Prvi kupoprodajni ugovor je zaključen na cenovnom nivou od 24,00 din/kg bez PDV-a za promptnu isporuku, što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cenu. Za razliku od prethodne godine, gde je trgovanje novim rodom počelo sredinom avgusta usled malih zaliha  na tržištu i nedostatku ponude, početak ovogodišnje žetve kreće u optimalnom roku. Statistički kada uporedimo cene sa istim periodom prošle godine (19,50 din/kg bez PDV-a), cena ove žitarice je viša za 23,08%. Protekle nedelje, ponuda starog roda je izostala preko “Produktne berze”, što je neuobičajeno. Možemo konstatovati da je smanjena aktivnost robno-berzanskih učesnika za kupovinom ove žitarice.

Cena soje roda 2021. godine je imala uzlazni trend. Berzanski ugovori su realizovani u cenovnom opsegu od 69,00 do 71,00 din/kg bez PDV-a, sa tendencijom rasta cene. Razlog vidimo u slaboj ponudi, malo je operativne robe zbog uzdržanosti prodavaca. Tražnja je intenzivnija za razliku od prethodnog perioda kada je tržište bilo dosta mirnije. Ponderisana cena je iznosila 70,00 din/kg bez PDV-a (77,00 din/kg sa PDV-om).

Žetva suncokreta privodi se kraju. Usled pojačane potražnje došlo je do rasta cene. Trgovanje na paritetu FCA je bilo na cenovnom nivou od 57,80 do 58,00 din/kg bez PDV-a, dok se ova uljarica na paritetu CPT plaćala 58,30 din/kg bez PDV-a. S obzirom na rast cena na stranim tržištima, cena ove uljarice se kreće u pozitivnom smeru.

Na grafikonu su prikazane ponderisane cene suncokreta u prethodne tri godine:

Pšenica drugu nedelju za redom beleži stabilan cenovni nivo. Ova žitarica je uzela apsolutni količinski primat u trgovanju, a trgovanje je bilo u cenovnom rasponu od 25,60 din/kg do 25,90 din/kg sa klauzulom „gratis lager“ septembar/oktobar. U strukturi kupaca dominiraju izvoznici i trgovci, dok tražnje od strane domaćih prerađivača nije bilo. Prosečna cena trgovanja u protekloj nedelji je iznosila 25,81 din/kg bez PDV-a (28,39 sa PDV-om), što je za 0,76% niže u odnosu na prethodni upoređujući podatak.

Sojinom sačmom sa 44% proteina se trgovalo po ceni od 72,00 din/kg bez PDV-a.

Verica Popov, broker Produktne berze

2021 #35 (06.09.-10.09.)

Prvi ugovori za soju novog roda, rast cene pšenice i pad kukuruza, obeležili su proteklu nedelju na Produktnoj berzi. Ukupan promet je iznosio 5.350 tona robe (+87,72%), čija je finansijska vrednost iznosila 188.643.750,00 dinara (+69,07%).

Žetva soje je počela. Prema informacijama od poljoprivrednih proizvođača, prinosi su očekivano mali. Deficit padavina od početka setve, kao i visoke temperature tokom poslednjih meseci, negativno su se odrazili i na kvalitet zrna. Prvi kupoprodajni ugovori novog roda sa promptnom isporukom su zaključeni na cenovnom nivou od 70,00 din/kg bez PDV-a (77,00 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cenu. Ovako visok cenovni nivo se očekivao, s obzirom da je poslednji ugovor prošlogodišnjeg roda zaključen po ceni od 80,00 din/kg bez PDV-a. Statistički kada uporedimo cene sa istim periodom prošle godine (40,00 din/kg bez PDV-a), cena ove uljarice je viša za 75%.

Na grafikonu je prikazano kretanje soje rod 2020. godine.

Za razliku od prethodne nedelje, gde je bila izraženija tražnja za kukuruzom, tokom ove nedelje došlo je do smirivanja tržišta. Povećana ponuda je dovela do toga, da ova žitarica zabeleži silazni trend. Početkom nedelje, ugovori su zaključeni na nivou od 25,70 din/kg bez PDV-a, da bi se poslednjeg dana registrovala cena od 25,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 25,57 din/kg bez PDV-a, što predstavlja pad od 1,08% .

Pšenica je uzela primat u trgovanju na robno-berzanskom tržištu. Početkom nedelje, ugovori su realizovani u cenovnom opsegu od 26,00 din/kg do 27,20 din/kg (protein min 14%, gluten 30, HL 80 kg) bez PDV-a. Na ovako veliki cenovni spred najviše su uticali parametri kvaliteta ove žitarice. Iako je na kraju nedelje došlo do pada cene na nivo od 25,50 din/kg bez PDV-a, statistički, u odnosu na prethodni upoređujući podatak, zabeležen je rast od 4,42%.

Suncokret je zadržao stabilan cenovni nivo. Berzanski ugovori na paritetu CPT su zaključeni u cenovnom rasponu od 56,42 do 57,02 din/kg bez PDV-a (480,00 do 485,00€/t u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja).

 

Verica Popov, broker Produktne berze

2021 #34 (30.08.-03.09.)

Prve nedelje septembra zabeležen je rast cena svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Najizraženiji je bio kod sojinog zrna od čak 11,62%. Ukupan promet je uznosio 2.850 tona robe (+23,34%), čija je finansijska vrednost iznosila 111.575.500,00 dinara (+12,78%).

Pšenica je bila najtraženija na robno-berzanskom tržištu. Pošto je cenovni maksimum od početka žetve iz prethodne nedelje pomerio kriterijume i očekivanja prodavaca, odsustvo ponude i pojačana tražnja je dovela do toga da pšenica ima uzlazni trend na domaćem tržištu. Kupoprodajni ugovori su zaključeni u cenovnom opsegu od 24,30 din/kg do 25,30 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 24,89 din/kg bez PDV-a, što predstavlja rast od 3,07% u odnosu na prethodni upoređujući podatak. Možemo konstatovati da se cena pšenice ponovo približava ceni kukuruza. Ono što je neuobičajeno, jeste, da je pšenica već šest meseci na nižem cenovnom nivou od cene kukuruza.

U tabeli su prikazane ponderisane cene pšenice i kukuruza od početka godine.

 

 

Kukuruz drugu nedelju za redom beleži pozitivan cenovni trend. Početkom nedelje registrovana cena je iznosila 25,70 din/kg bez PDV-a, dok je poslednjeg dana iznosila 26,20 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena trgovanja za ovu nedelju je 25,85 din/kg bez PDV-a, što predstavlja rast ove žitarice od 2,74%. Terminska tražnja kukuruza rod 2021. godine po ceni od 23,50 din/kg bez PDV-a nije adekvatno odreagovala na ponudu koja već duži vremenski period izostaje preko “Produktne berze”.

Na tržištu soje došlo je do velikih promena. Ugovori su zaključeni u cenovnom opsegu od 77,00 do 80,00 din/kg bez PDV-a. Izražena tražnja za ovom uljaricom je od strane domaćih prerađivača i trgovaca. Neizvesnost kvaliteta i prinosa novog roda, odsustvo ponude prošlogodišnjeg roda su faktori koji su doveli da ova uljarica zabeleži rast od 11,62% u odnosu na poslednju registrovanu cenu. Ponderisana cena je iznosila 79,25 din/kg bez PDV-a.

Vremenski uslovi su odložili žetvu suncokreta. Svi kupoprodajni ugovori su zaključeni po jedinstvenoj ceni od 55,61 din/kg bez PDV-a (473,00 €/t). U odnosu na prethodnu nedelju, zabeležen je blagi rast od 0,23%.

 

Verica Popov, broker Produktne berze

2021 #33 (23.08.-27.08.)

Prvi ugovori za suncokret novog roda sa promptnom isporukom i rast cena primarnih poljoprivrednih proizvoda, obeležili su nedelju za nama na organizovanom robno-berzanskom tržištu. Ukupan promet je iznosio 2.527 tona robe (-34,53%), čija je finansijska vrednost iznosila 90.458.150,00 dinara
(-12,27%).

Najveće interesovanje je bilo za kupovinom suncokreta. Vremenski uslovi su odložili žetvu ove uljarice. Na osnovu informacija sa terena, operativne robe je malo usled odlaganja ponude od strane prodavaca. Prvi ugovori za promptnu isporuku su zaključeni u cenovnom rasponu od 55,26 din (470,00 €/t) do 55,62 din/kg (473,00 €/t) bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 55,48 din/kg bez PDV-a (61,02 din/kg sa PDV-om). U odnosu na isti period prethodne godine gde je preko “Produktne berze” registrovana cena od 35,50 din/kg bez PDV-a, možemo konstatovati da je zabeležen rast od čak 56,28%.

Prethodne nedelje, pšenica je bila najtraženija berzanska roba, dok je ove nedelje domaće tržište mnogo mirnije. U zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta, ugovori su zaključeni u cenovnom opsegu od 23,80 din/kg do 24,50 din/kg bez PDV-a. Bez obzira što se ovom žitaricom trgovalo malo, zabeležen je uzlazni trend od 1,42% u odnosu na prethodni upoređujući podatak. Ponderisana cena je iznosila 24,18 din/kg bez PDV-a, odnosno 26,59 din/kg sa PDV-om.

Kukuruz, kao i pšenica, beleži pozitivan cenovni trend. Primetna je slaba ponuda ove žitarice, dok je tražnja iz dana u dan bila intenzivnija. Početkom nedelje kupoprodajni ugovori na FCA su zaključeni po ceni od 25,00 do 25,20 din/kg bez PDV-a, dok se kukuruzom na paritetu CPT trgovalo u veoma uskom cenovnom rasponu od 25,40 do 25,50 din/kg bez PDV-a. Poslednjeg dana tražnja na višem cenovnom nivou od realizovanih nije rezultirala zaključenjem berzanskog ugovora. Prosečna cena trgovanja je iznosila 25,16 din/kg bez PDV-a (27,67sa PDV-om), što predstavlja rast od 1,20%.

Za razliku od prethodnog perioda kada su svi tržišni faktori bili razlog da tržište soje bude izuzetno pasivno i cena u padu, situacija u protekloj nedelji se bitno promenila u vidu izraženije tražnje za ovom uljaricom i rastom cene. Sojom uz obračun kvaliteta se trgovalo po ceni od 71,00 din/kg bez PDV-a (78,10 din/kg sa PDV-om). Izostanak ponude na robno-berzanskom tržištu, doveo je do toga, da tražnja od strane domaćih prerađivača i trgovaca krajem nedelje bude na cenovnom nivou od 72,00 din/kg bez PDV-a (uz obračun kvaliteta).

Stočnim ječmom se trgovalo od 21,80 do 22,00 din/kg bez PDV-a (23,98 do 24,20 sa PDV-om), što predstavlja rast cene od 1,94%.

 

Verica Popov, broker Produktne berze

2021 #32 (16.08.-20.08.2021.)

Povećana aktivnost robno-berzanskih učesnika, rast cena pšenice i kukuruza karakteristike su koje su aktuelne na tržišnoj sceni primarnih poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 3.860 tona robe (+75,85%), čija je finansijska vrednost iznosila 103.110.700,00 dinara (+66,75%).

Pšenica je bila najtraženiji primarni poljoprivredni proizvod. Početkom nedelje, tržišta su oštro rasla. Raznolika situacija zabeležena u Francuskoj i drugim evropskim izvoznim zemljama kada je reč o kvalitetu, uticala je da ova žitarica ima uzlazni trend i na domaćem tržištu. Prvog dana nedelje, kupoprodajni ugovori su zaključeni po ceni od 23,50 din/kg bez PDV-a. Slaba ponuda, bila je razlog za intenzivniju tražnju za kupovinom od strane izvoznika, domaćih prerađivača i trgovaca. Sredinom nedelje na Evronekstu, zabeležen je oštar pad cene, da bi krajem nedelje tržište pokazalo volatilnost i na taj način nadoknadilo gubitak. Posledica ovakve okolnosti je visoka cena od 24,20 din/kg bez PDV-a, koja je registrovana krajem nedelje. Poslednjeg dana tražnja na višem cenovnom nivou od realizovanih nije rezultirala zaključenjem berzanskog ugovora, što ukazuje na pozitivan trend. Ponderisana cena je iznosila 23,84 din/kg bez PDV-a (26,22 sa PDV-om), što predstavlja rast od 10,88 % u odnosu na prethodnu nedelju.

Slaba ponuda kukuruza i pojačana potražnja od strane domaćih prerađivača, dovela je do rasta cene od 1,90% u odnosu na prethodni upoređujući podatak. Kupoprodajni ugovori na FCA su realizovani u cenovnom opsegu od 24,70 do 25,00 din/kg bez PDV-a, dok se kukuruzom na paritetu CPT trgovalo po jedinstvenoj ceni od 25,40 din/kg bez PDV-a. Ovonedeljna ponderisana cena je iznosila 24,86 din/kg bez PDV-a (27,35 din/kg sa PDV-om).

Soja beleži odsustvo iz trgovanja na robno-berzanskom tržištu. Tražnja na paritetu FCA Vojvodina po ceni od 69,00 din/kg bez PDV-a, SRPS kvalitet uz obračun kvaliteta, nije naišla na adekvatan odgovor ponude. Žetva novog roda očekuje se da počne početkom septembra. Ono što najviše zabrinjava poljoprivredne proizvođače, jesu prinosi koji će biti umanjeni i daleko od očekivanih usled suše i fitofagnih grinja koje su se pojavile kao posledica visokih temperatura. Terminska ponuda preko “Produktne berze” izostaje. S obzirom da smo tokom ove tekuće ekonomske godine imali ekstremnu godinu sa aspekta cenovnih dešavanja, onda je opravdano zbog čega nema terminskog trgovanja ovom uljaricom.

Žetva suncokreta rod 2021. godine je počela. Primetno je veliko interesovanje za kupovinom ove uljarice. Terminska tražnja se kretala od 420,00 €/t do 425,00 €/t u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Stočni ječam je prometovan po ceni od 21,00 do 21,60 din/kg bez PDV-a (od 23,10 do 23,76 din/kg sa PDV-om), što je rast od 4,57%.

 

Verica Popov, broker Produktne berze

2021 #31 (09.08.-13.08.)

U nedelji za nama na novosadskoj „Produktnoj berzi“ nije bilo značajnijih cenovnih oscilacija kukuruza i soje, dok je krajem nedelje potražnja za pšenicom bila na višim cenama. Ukupan promet je iznosio 2.195 tona, dok je finansijska vrednost iznosila 61.844.750,00 dinara. Statistički posmatrano, količinski obim prometa je manji za 18,70%, dok je finansijski promet niži za 15,97%.

Kada uporedimo ponderisane cene, pšenica nije značajno oscilirala u odnosu na prethodnu nedelju. Ugovori za pšenicu su zaključivani po 21,50 din/kg bez PDV-a (23,65 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja ponder cenu, +0,90%. Međutim krajem nedelje tražnja za hlebnim zrnom je bila oko 23,00 din/kg, dok za robu dovezenu u luku potražnja je bila na nivou od 23,50 din/kg bez PDV-a. Prodavci nisu bili zainteresovani za prodaju preko berze, što ukazuje na rast cene. Izveštaj USDA je najviše uticao na povećanju potražnju po višim cenama zbog vesti o globalnoj proizvodnji koja je snižena za 2%, zbog manjeg roda u Rusiji, Kanadi, Turskoj, Kazahstanu i SAD. Globalna potrošnja je gotovo nepromenjena u odnosu na prethodni izveštaj. Zalihe su snižene za više od 5% u odnosu na prethodnu prognozu i spuštene su na najniži nivo u 5 godina.

Početkom nedelje se stekao utisak da će cena kukuruza da raste, trgovanje se odvijalo na nivou od 24,40 din/kg bez PDV-a (23,65 din/kg sa PDV-om), međutim tokom sedmice kukuruz je imao negativan trend. Kukuruz sa klauzulom „fco-kupac“ je realizovan po 24,30 din/kg. U odnosu na prošlonedeljni podatak, ponderisana cena je ostala gotovo na istom nivou -0,60%.

Soja se zadržala na istom nivou kao i prethodnih nedelja. Sojino zrno je trgovano u uskom cenovnom rasponu od 70,30 do 70,50 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 70,43 din/kg bez PDV-a (77,47 din/kg sa PDV-om), što predstavlja minimalnu oscilaciju od -0,09%.

Stočni ječam je trgovan po jedinstvenoj ceni od 20,50 din/kg bez PDV-a (22,55 din/kg sa PDV-om).

2021 #30 (02.08.-06.08.)

Nedelju na novosadskoj „Produktnoj berzi“ obeležio je rast cene pšenice, dok za kukuruz i soju možemo reći da nije bilo velikih cenovnih oscilacija. Ukupan promet je iznosio 2.700 tona, dok je finansijska vrednost iznosila 73.601.000,00 dinara. Statistički posmatrano, količinski obim prometa je veći za 43,24%, dok je finansijski promet veći za 19,18%.

Povećano interesovanje kupaca za pšenicom bilo je primetno već na početku nedelje, što je pomeralo cenu u pozitivnom smeru. Pšenica boljeg kvaliteta, sa minimalnim proteinom od 13%, je trgovana po maksimalnoj ceni od 22,00 din/kg bez PDV-a, dok pšenica sa lošijm parametrima realizovana u cenovnom rasponu od 21,00 o 21,20 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 21,70 din/kg bez PDV-a (23,86 din/kg sa PDV-om), što predstavlja rast od 7,45% u odnosu na predhodnu sedmicu. Na svetskim tržištima u SAD i Kanadi jara pšenica je podbacila zbog suše. Iz Rusije takođe stižu vesti da je prinos jare pšenice lošiji u odnosu na prethodnu godinu.

Za razliku od pšenice, kukuruz je imao silazni cenovni trend. Ugovori za kukuruz su zaključivani u cenovnom opsegu od 24,50 do 24,80 din/kg bez PDV-a. Potražnja tokom nedelje je bila slabija u odnosu na ponudu što je rezultiralo blagim padom cena. Ponderisana cena je iznosila 24,55 din/kg bez PDV-a (27,00 din/kg sa PDV-om), što predstavlja pad od 1,81% u u odnosu na prethodni posmatrani period.

Za tržište soje možemo reći da je bilo mirno, cenovne oscilacije su bile minimalne. Kupci su bili na prošlonedeljnim cenama dok su prodavci bili suzdržani. Soja je trgovana po jedinstvenoj ceni od 70,50 din/kg bez PDV-a (77,55 din/kg sa PDV-om) što ujedno predstavlja ponderisanu cenu +0,71%.

2021 #29 (26.07.-30.07.)

Protekla nedelja na Produktnoj berzi u Novom Sadu je donela pad prometa u odnosu na prethodnu. Ukupan promet je iznosio 1.885 tona, vrednosno iskazano 61.756.750,00 dinara. Statistički posmatrano, količinski promet je manji za 42,31%, a vrednosni za 36,27%.

Za razliku od prethodne nedelje, količinski promet pšenice i kukuruza se izjednačio. Pšenica je trgovana u rasponu od 20,00 do 20,50 din/kg bez PDV-a, uz jasan cenovni uzlazni trend. Sam kraj nedelje je doneo povećanu tražnju, što je dovelo do rasta cene. Svi kupoprodajni ugovori su zaključeni uz klauzulu „gratis lager“ do 15. odnosno 30. avgusta. Ovonedeljna ponder cena je 20,19 din/kg bez PDV-a, što je 0,47% niže u odnosu na raniju nedelju. Razlog za ovakvo cenovno kretanje se između ostalog može pronaći u nepovoljnim vremenskim prilikama, pre svega u Francuskoj, gde će evidentno žetva u određenim regionima kasniti, što će dovesti do upitnog kvaliteta, zbog povećane količine padavina.

Za razliku od pšenice, cena kukuruza ima jasan silazni trend. Početkom nedelje je zaključen ugovor po ceni od 25,50 din/kg bez PDV-a, da bi krajem nedelje kupoprodajni ugovori bili zaključivani po ceni od 24,80 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena za ovu nedelju iznosi 25,00 din/kg bez PDV-a, što je manje za 1,96% u odnosu na prethodni posmatrani period. Ovakvo cenovno kretanje je možda iznenađujuće, spram stanja useva ove žitarice na poljima. Na stranim berzama, zabeležen je rast cene kukuruza u odnosu na prethodnu nedelju.

Tržište soje je tokom nedelje bilo potpuno pasivno, da bi na samom kraju nedelje ugovori bili zaključeni po ceni 70,00 din/kg bez PDV-a na paritetu FCA i 70,50 din/kg na paritetu CPT. S obzirom na ovonedeljne zaključene cene soje, može se konstatovati cenovni pad u odnosu na prethodnu nedelju. Ponder cena iznosi 70,00 din/kg bez PDV-a, što predstavlja pad za 1,46%.

Zlatko Beglerbegović, broker Produktne berze

Block A

Content of the block

Block B

Content of the block

Block C

Content of the block