Obaveštenje 12.09.2023.

Obaveštavamo vas da je doneta Odluka o Izmeni i dopuni Pravilnika o standardizaciji tržišnog materijala (PTSM). U Članu 5 Stav 1 se u tabeli u grupi Komponente stočne hrane dodaje: „DDGS (Distiller’s dried grains with solubles) Protein minimum 30%“.

Scroll to top