#8 (27.02-03.03.2023.)

Veća aktivnost učesnika i na strani ponude i na strani tražnje nije dovela do većeg obima trgovanja. Zabeležen je dalji pad cena i trgovina sojinim zrnom nakon četiri nedelje, koliko je ova uljarica izostajala iz trgovanja na Produktnoj berzi. Ukupno jer prometovano 2.474 tone robe. Finansijska vrednost prometa iznosi 87.174.987,50 dinara, što je pad od 39,6%.

Drugu nedelju za redom, kukuruz je bio najdominantnija kultura u trgovanju, sa 1.500 tona. Najviša cena zabeležena je početkom nedelje na 29,50 din/kg bez PDV-a (32,45din/kg sa PDV-om), da bi cena krajem nedelje iznosila 26,80 din/kg bez PDV-a (29,48 din/kg sa PDV-om). Ponderisana cena iznosi 27,90 din/kg bez PDV-a, što je pad od 3,9% u odnosu na prethodnu nedelju.

Viša cena pšenice na domaćem tržištu, u odnosu na zemlje iz regiona i dalje sprečava veći plasman naše robe na strana tržišta. U strukturi kupaca našli su se mlinovi i trgovci, a cena se kretala u opsegu od 27,50 din/kg bez PDV-a (30,25 din/kg sa PDV-om) do 30,50 din/kg bez PDV-a (33,55 din/kg sa PDV-om). Ponder cena iznosi 29.13 din/kg bez PDV-a, ukazujući na negativan cenovni trend od 1,9%.

Na tržištu soje zabeležena je trgovina manjim količinama, po jedinstvenoj ceni od 64,50 din/kg bez PDV-a (70,95 din/kg sa PDV-om), uz obračun kvaliteta, što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu zaključenu cenu, kada se krajem januara sojom trgovalo po 67,00 din/kg bez PDV-a, ova cena je niža za 3,7%.

Suncokretovom sačmom sa 33% proteina trgovalo se od 37,00 din/kg bez PDV-a (44,40 din/kg sa PDV-om) do 38,00 din/kg bez PDV-a (45,60 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni upoređujući podatak, zabeležen je pad od 4,3%.

Veštačko đubrivo UREA, ruska 25/1 prometovana je po ceni od 62,24 din/kg bez PDV-a (529,00 €/t), na paritetu FCA, dok je mešano đubrivo NPK 16x16x16, ruski 25/1 prometovan je po ceni od 80,01 din/kg bez PDV-a (680,00 €/t) na paritetu CPT kupac.

Milena Pajičić, Produktna berza

Scroll to top