#10 (04. 03 – 08. 03. 2024)

Tokom ove nedelje preko Produktne berze prometovano je 3.675,00 tona roba, ukupne finansijske vrednosti 66.893.750,00 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju, prometovano je za 23,65% više robe. Ubedljivo primarno mesto u trgovanju imao je kukuruz, koji je činio čak 93% ukupnog nedeljnog prometa. Negativan trend cena nastavio se i ove sedmice.

Kao i u prethodnom periodu i ove nedelje je na tržištu kukuruza primetna bila povećana tražnja u odnosu na ponudu. Kupci su najčešće potraživali kukuruz sa analizom na aflatoksin, a tražnja je bila izražena i na paritetu CPT luka/kupac. Berzanski ugovori zaključeni su u toku nedelje u cenovnom rasponu od 15,30 do 15,80 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 15,61 din/kg bez PDV-a (17,17 din/kg sa PDV-om), pa je u odnosu na sedam dana ranije primetan pad cene od 0,14%. Zaključen je i jedan robno – berzanski ugovor na paritetu CPT kupac po ceni od 16,10 din/kg bez PDV-a.

Prošlonedeljna povećana tražnja na tržištu pšenice nastavila se i ove sedmice, pri čemu su strukturu kupaca pretežno činili izvoznici. U ponudi se najčešće nalazila pšenica sa višim parametrima kvaliteta u odnosu na tražnju, što je uz cenovni raskorak između nuđene i potraživane robe dovelo do izostanka zaključenja berzanskih ugovora. Početkom nedelje izražena je i prva tražnja za pšenicom rod 2024. godine sa proteinom 11% sa terminskom cenom od 17,30 din/kg bez PDV-a. U toku nedelje zaključen je jedan berzanski ugovor za pšenicu na paritetu CPT kupac po ceni od 18,50 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu soje ni ove sedmice nije bilo većih aktivnosti učesnika, a zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 50,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta (55,00 din/kg sa PDV-om uz obračun kvaliteta), što je ujedno bila i ponderisana cena. U odnosu na poslednji upoređujući podatak cena je bila niža za 0,52%.

Kada su u pitanju mineralna đubriva, tokom nedelje prometovano je đubrivo u formulaciji NPK 15:15:15 na paritetu CPT kupac po ceni od 52,30 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu sačmi ove sedmice se u ponudi našla suncokretova sačma sa 33% proteina po ceni od 29,00 din/kg bez PDV-a, kao i sojina sačma sa 44% proteina po ceni od 57,00 din/kg bez PDV-a.

Od ostalih roba nudio se još i stočni ječam po ceni od 16,00 din/kg bez PDV-a.

 

Andrea Kostić, Produktna berza

Scroll to top