#8 (19. 02 – 23. 02. 2024)

Tokom ove sedmice preko Produktne berze prometovano je ukupno 2.323,00 tone robe, finansijske vrednosti 52.460.420,00 dinara. Dominantne kulture u trgovanju ove nedelje bile su kukuruz i pšenica, a cene svih primarnih poljoprivrednih proizvoda zabeležile su negativan trend.

Početak sedmice na tržištu kukuruza obeležila je slaba aktivnost učesnika, kako na strani ponude tako i na strani tražnje. Već drugog dana u nedelji došlo je do povećanja aktivnosti, a od sredine nedelje primetna je bila povećana tražnja u odnosu na ponudu. Kupci su najčešće potraživali kukuruz sa analizom na aflatoksin, dok se u ponudi pretežno nalazila roba bez analize. Tokom cele nedelje bila je primetna i tražnja za kukuruzom na CPT paritetu. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 15,50 do 16,20 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin, pri čemu je primetan bio pad cene kako se nedelja bližila kraju. Ponder cena iznosila je 15,86 din/kg bez PDV-a (17,45 din/kg sa PDV-om), a cena je u odnosu na prošlonedeljnu bila niža za 0,86%. U ukupnom obimu prometa kukuruz je ove sedmice učestvovao sa 43%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT kupac po ceni od 16,50 din/kg bez PDV-a, kao i jedan ugovor za vlažniji kukuruz do 15% vlage po ceni od 15,50 din/kg bez PDV-a.

I na tržištu pšenice je ove nedelje bila primetna povećana aktivnost učesnika, ali je ponuda pšenice bila veća od tražnje. Tražnja za pšenicom na paritetu CPT luka bila je izražena i ove sedmice. Berzanski ugovor za pšenicu sa 12% proteina zaključen je na cenovnom nivou od 18,30 din/kg bez PDV-a (20,13 din/kg sa PDV-om), te je to ujedno bila i ponder cena. U odnosu na prošlu nedelju, došlo je do pada cene od 3,17%. U ukupnom obimu prometa pšenica je ove sedmice imala udeo od 41%. Zaključen je jedan berzanski ugovor za pšenicu sa minimum 14% proteina po ceni od 23,50 din/kg bez PDV-a, kao i za pšenicu sa proteinom minimum 15% uz primese 5,2% po ceni od 23,50 din/kg bez PDV-a. Ugovor za pšenicu sa 11,5% proteina na paritetu CPT luka zaključen je po ceni od 19,00 din/kg bez PDV-a. U toku nedelje trgovalo se i pšenicom za stočnu ishranu sa hektolitarskom masom 70kg po ceni od 17,00 din/kg bez PDV-a.

Tržište soje je tokom ove sedmice bilo nešto aktivnije u odnosu na prethodni period, mada i dalje izostaje veća aktivnost učesnika. Sojinim zrnom se trgovalo u cenovnom rasponu od 50,20 do 50,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 50,26 din/kg bez PDV-a (55,29 din/kg sa PDV-om). U odnosu na poslednji upoređujući podatak, cena je bila niža za 3,65%. Zaključeni su i berzanski ugovori na paritetu CPT kupac po ceni od 52,50 din/kg bez PDV-a.

Kada su u pitanju mineralna đubriva, zaključen je jedan berzanski ugovor za AN, ruski, po ceni od 38,67 din/kg bez PDV-a.

Stočni ječam prometovan je početkom nedelje po ceni od 16,80 din/kg bez PDV-a. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za stočni ječam sa hektolitrom 60kg po ceni od 16,50 din/kg bez PDV-a.

Od ostalih roba, u ponudi se još našla i suncokretova sačma sa 33% proteina po ceni od 29,50 din/kg bez PDV-a.

Andrea Kostić, Produktna berza

 

Scroll to top