#48 (04. 12 – 08. 12. 2023)

Tokom ove nedelje preko Produktne berze prometovano je 2,200 tona robe, za 25,14% manje nego prethodne nedelje. Finansijski promet bio je manji za 20,1% i iznosio je ukupno 61.672.500,00 dinara. Cene kukuruza i pšenice nastavile su rast, dok je soja imala silazni trend cene u odnosu na prethodnu sedmicu. Najviše se trgovalo kukuruzom.

Početak nedelje na tržištu kukuruza obeležilo je povećanje aktivnosti i ponuda koja je bila dosta slabija od tražnje, da bi sredinom nedelje došlo do smanjenja aktivnosti učesnika na tržištu. Kukuruz je ove nedelje zauzeo primarno mesto u trgovanju, učestvujući u ukupnom obimu prometa sa 50%, a najviše interesovanja kupci su pokazali za kukuruz sa analizom na aflatoksin. Kukuruzom se trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 17,60 din/kg bez PDV-a (19,36 din/kg sa PDV-om) što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na sedam dana ranije, primetan je cenovni rast od 1,41%. Trgovalo se i kukuruzom sa preuzimanjem do 29.2.2024. godine po ceni od 18,00 din/kg bez PDV-a, a zaključen je i robno-berzanski ugovor na paritetu CPT luka po ceni od 18,50 din/kg bez PDV-a.

Kada je u pitanju pšenica, tokom čitave nedelje tražnja je bila veća od ponude, koja je bila izuzetno slaba. Nakon dve sedmice u kojima je pšenica bila najtrgovanija kultura, ove nedelje ona je u ukupnom obimu prometa učestvovala sa 27%. Žitom se trgovalo u cenovnom rasponu od 21,20 do 24,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 22,86 din/kg bez PDV-a (25,14 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na proteklu nedelju zabeležen rast cene. Budući da se tokom sedmice najviše trgovalo pšenicom sa višim parametrima kvaliteta, rast cene iznosio je 10,7%. Trgovalo se takođe i pšenicom sa hektolitrom 72kg po ceni od 18,30 din/kg bez PDV-a, kao i pšenicom na paritetu CPT kupac sa plaćanjem po isporuci po ceni od 24,71 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu soje tokom čitave nedelje nije zabeležena veća aktivnost učesnika, a odnos ponude i tražnje bio je uravnotežen. Sojinim zrnom se trgovalo u cenovnom rasponu od 53,50 do 55,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta, pri čemu je bio primetan pad cene kako se sedmica bližila kraju. Ponder cena iznosila je 53,84 din/kg bez PDV-a (59,23 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na sedam dana ranije pad cene od 1,39%. Od ukupnog obima prometa soja je činila 18%.

Tržište stočnog ječma i ove nedelje je bilo mirno, a zaključen je jedan robno – berzanski ugovor za stočni ječam sa hektolitrom 60kg po ceni od 16,90 din/kg bez PDV-a (18,59 din/kg sa PDV-om).

Andrea Kostić, Produktna berza

Scroll to top