#42 (23.10-27.10.2023)

Tokom protekle nedelje na robno- berzanskom tržištu  prisutna je bila veća tražnja u odnosu na ponudu.

Zabeležen je rast cena svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Preko Produktne berze ukupno je prometovano 3.397 tona robe (+ 9,91%), čija finansijska vrednost iznosi 64.320.050 dinara (- 0,30%).

 

Kukuruz je količinski bio najdominantnija kultura u trgovanju, sa prometovanih 2.498 tona robe, odnosno 74% ukupnog nedeljnog prometa. Strukturu kupaca činili su pretežno trgovci i izvoznici, dok je udeo domaćih prerađivača bio manji. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom opsegu od 15,00    do 16,50 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti  od analize na aflatoksin i pariteta. Ponder cena iznosila je 15,78 din/kg bez PDV-a ( 17,36 din/kg sa PDV-om). U odnosu na sedam dana ranije, cena kukuruza viša je za 8,66%. Kukuruz sa većim procentom vlage (16%) prometovan je po ceni od 15,00 din/kg bez PDV-a, a po istoj ceni zaključen je i ugovor za kukuruz rod 2022.

 

Na tržištu pšenice veća aktivnost bila je prisutna na strani tražnje. Kupci su pored hlebnog zrna sa proteinom 11,5 – 12% , bili zainteresovani i za pšenicu sa boljim parametrima kvaliteta, protein min. 13%, ali i pšenicu za stočnu ishranu. Ponuda je tokom nedelje bila slaba ili je u potpunosti izostajala.

Berzanski ugovori zaključeni su po jedinstvenoj ceni od 19,50 din/kg bez PDV-a ( 21,45 din/kg sa PDV-om) što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju, cena je viša za 0,43%. Ugovori za stočnu pšenicu zaključeni su u cenovnom rasponu od 17,90 do 18,50 din/kg bez PDV-a.

 

Sam početak radne nedelje na tržištu soje obeležila je ponuda manjih količina ove uljarice, dok je tražnja izostala. Već od narednog dana dolazi do promene odnosa ponude i tražnje. Tražnja ostaje naglašena do kraja nedelje, dok je ponuda bila izuzetno slaba. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 47,50 do 50,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 48,75 din/kg bez PDV-a ( 53,62 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 5,98% u odnosu na prethodnu nedelju.

 

Veštačko đubrivo prometovano je u formulaciji NPK 16:16:16 u pakovanju 25/1,na paritetu CPT kupac po ceni od 54,65 din/kg ( 465,00 eur/t) bez PDV-a, dok je NPK 5:15:15 u džambo vrećama, na paritetu CPT kupac, prometovan po 46,05 din/kg (393,00 eur/t) bez PDV-a. Dalja ponuda za NPK 16:16:16 25/1 je na višem cenovnom nivou, od 485,00 do 490,00 eur/t, dok se NPK 20:20:0 25/1 nudi po 448,00 eur/t, a džambo vreće po 443,00 eur/t bez PDV-a.

 

 

 

Scroll to top