#3(15. 01 – 19. 01. 2024)

Na robno – berzanskom tržištu ukupan obim prometa ove nedelje iznosio je 1.598,00 tona robe, 11,22% manje nego prethodne sedmice. Finansijska vrednost ukupnog prometa iznosila je 37.514.220,00 dinara, a primarno mesto u trgovanju ponovo je zauzeo kukuruz. Cene primarnih poljoprivrednih proizvoda zabeležile su negativan cenovni trend.

Kao i prethodne nedelje i ove je na tržištu kukuruza bila primetna povećana tražnja u odnosu na ponudu. Sredinom nedelje došlo je do kratkotrajnog povećanja aktivnosti na strani ponude, da bi u petak ona ponovno bila slaba. Tražnja je bila iskazana na paritetu CPT luka/kupac, a potraživao se i kukuruz do 16% vlage. Kukuruzom se trgovalo po ceni od 17,00 do 18,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 17,50 din/kg bez PDV-a (19,25 din/kg sa PDV-om),  te je u odnosu na prošlonedeljnu ponder cenu primetan cenovni pad od 1,24%. I ove nedelje kukuruz je zauzeo primarno mesto u trgovanju, učestvujući u ukupnom obimu prometa sa 47%.

Početak nedelje na tržištu pšenice obeležila je slaba aktivnost i na strani ponude i na strani tražnje, da bi tokom ostatka nedelje primetna bila povećana tražnja u odnosu na ponudu. Potraživala se pšenica različitih parametara kvaliteta, a kupci su pokazali interesovanje i za pšenicu za stočnu ishranu. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 19,10 do 21,40 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 19,29 din/kg bez PDV-a (21,21 din/kg sa PDV-om), te je primetan negativan trend cene od 3,18%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za pšenicu sa 13,5% proteina sa odloženim plaćanjem po ceni od 22,00 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa pšenica je učestvovala sa 35%.

Na tržištu sojinog zrna ove sedmice nije bilo većih aktivnosti, a zbog cenovnog raskoraka između ponude i tražnje nije došlo do zaključenja berzanskih ugovora.

Suncokretova sačma sa 33% proteina prometovana je ove nedelje na jedinstvenom cenovnom nivou od 30,50 din/kg bez PDV-a.

Kada su u pitanju đubriva, mineralno đubrivo AN bilo je dominantno u trgovanju ove sedmice, a njime se trgovalo u cenovnom rasponu od 35,86 do 36,45 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od pakovanja. Đubrivo je u ukupnom prometu učestvovalo sa 10%.

 

Andrea Kostić, Produktna berza

 

Scroll to top