#11 (11. 03 – 15. 03. 2024)

Ovu nedelju na robno – berzanskom tržištu obeležio je rast cena gotovo svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Četvrtu nedelju za redom kukuruz je bio dominantna kultura u trgovanju, učestvujući u ukupnom obimu prometa sa 75%. U toku sedmice prometovano je 3.699,00 tona robe, a ukupna finansijska vrednost prometa iznosila je 77.984.540,00 dinara.

Kao i tokom protekle tri nedelje, povećana tražnja u odnosu na ponudu nastavila se i ove sedmice na tržištu kukuruza, te je on ponovo bio primarna kultura u trgovanju. Potraživao se kukuruz i sa analizom na aflatoksin i bez analize, a tražnja je bila iskazana i za vlažnijim kukuruzom do 16% vlage. Strukturu kupaca činili su domaći prerađivači, trgovci i izvoznici, a berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 15,80 do 16,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 16,20 din/kg bez PDV-a (17,82 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na sedam dana ranije rast cene od 3,83%. Zaključeni su i berzanski ugovori na paritetu CPT kupac po ceni od 16,70 do 16,80 din/kg bez PDV-a, a trgovalo se i vlažnijim kukuruzom do 15% vlage sa analizom na aflatoksin do 15 ppb po ceni od 16,60 din/kg bez PDV-a.

U odnosu na prethodni period, tokom ove nedelje je na tržištu pšenice došlo do povećanja aktivnosti na strani ponude. Tražnja je mahom bila izražena na paritetu CPT luka, a razlika u kvalitetu i paritetu nuđene i potraživane robe otežavala je zaključenje berzanskih ugovora. Pšenicom se u nedelji za nama trgovalo u cenovnom opsegu od 18,20 do 19,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 18,24 din/kg bez PDV-a (20,06 din/kg sa PDV-om). Statistički posmatrano, cena pšenice je u odnosu na poslednji upoređujući podatak zabeležila rast od 0,65%. Pšenica je tokom ove nedelje činila 15% ukupnog nedeljnog prometa.

I na tržištu soje je ove sedmice primetan bio rast cene. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 51,00 do 52,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 51,25 din/kg bez PDV-a (56,38 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na prethodnu sedmicu rast cene od 2,5%.

Kada su u pitanju mineralna đubriva, tokom nedelje je zaključen jedan berzanski ugovor za AN, ruski, u pakovanju 600/1, po ceni od 39,96 din/kg bez PDV-a (340 €/t) bez PDV-a.

Od ostalih roba, prometovana je i suncokretova sačma sa 33% proteina po ceni od 27,50 din/kg bez PDV-a, ali i sojina sačma sa 44% proteina po ceni od 56,30 din/kg bez PDV-a.

Andrea Kostić, Produktna berza

Scroll to top