#59 (19. 02 – 23. 02. 2024)

Tokom ove sedmice preko Produktne berze prometovano je ukupno 2.323,00 tone robe, finansijske vrednosti 52.460.420,00 dinara. Dominantne kulture u trgovanju ove nedelje bile su kukuruz i pšenica, a cene svih primarnih poljoprivrednih proizvoda zabeležile su negativan trend. Početak sedmice na tržištu kukuruza obeležila je slaba aktivnost učesnika, kako na strani ponude tako i na strani...Continue reading

#58 (12. 02 – 14. 02. 2024)

Tokom ove skraćene radne nedelje preko Produktne berze je prometovano 480,00 tona robe, finansijske vrednosti 9.295.000,00 dinara. Berzanski ugovori zaključeni su za kukuruz i pšenicu, a cene ovih poljoprivrednih kultura imale su negativan trend. Na tržištu kukuruza tokom ova tri radna dana ponuda je i dalje bila slabija od tražnje i na višem cenovnom nivou....Continue reading

#57 (05. 02 – 09. 02. 2024)

Tokom ove nedelje preko Produktne berze je prometovano 2.379,00 tona robe, finansijske vrednosti 59.663.530,00 dinara.  Količinski obim prometa bio je povećan u odnosu na prethodnu sedmicu za 69,93%. I ove nedelje je primarna kultura u trgovanju bio kukuruz, a cene svih primarnih poljoprivrednih proizvoda zabeležile su negativan cenovni trend. Prošlonedeljna povećana tražnja u odnosu na...Continue reading

#56 (29. 01 – 02. 02. 2024)

U nedelji za nama preko Produktne berze prometovano je ukupno 1.400,00 tona robe, te je količinski obim prometa bio za 29,86% manji u odnosu na nedelju dana ranije. Finansijska vrednost prometa iznosila je 31.270.500,00 dinara. Ubedljivo primarno mesto u trgovanju zauzeo je kukuruz, dok je pšenica izostala iz ovonedeljnog trgovanja. Cena kukuruza bila je u...Continue reading

#55 (22. 01 – 26. 01. 2024)

U toku nedelje preko Produktne berze prometovano je 1.996,00 tona robe finansijske vrednosti 70.380.730,00 dinara. Kao i prethodne sedmice ponovo se najviše trgovalo kukuruzom koji je činio 34% ukupnog prometa. Cena kukuruza bila je niža u odnosu na sedam dana ranije, dok su cene pšenice i soje zabeležile uzlazni trend cene. U toku čitave nedelje...Continue reading

#54(15. 01 – 19. 01. 2024)

Na robno – berzanskom tržištu ukupan obim prometa ove nedelje iznosio je 1.598,00 tona robe, 11,22% manje nego prethodne sedmice. Finansijska vrednost ukupnog prometa iznosila je 37.514.220,00 dinara, a primarno mesto u trgovanju ponovo je zauzeo kukuruz. Cene primarnih poljoprivrednih proizvoda zabeležile su negativan cenovni trend. Kao i prethodne nedelje i ove je na tržištu...Continue reading

#53 (09. 01 – 12. 01. 2024)

Nakon prazničnih dana i prethodne radne nedelje koja je bila skraćena, ovu sedmicu na Produktnoj berzi obeležilo je povećanje aktivnosti, pogotovo kada je u pitanju tražnja primarnih poljoprivrednih proizvoda. Preko Produktne berze prometovano je 1.800,00 tona robe ukupne finansijske vrednosti 58.898.000,00 dinara. Najviše se trgovalo kukuruzom. Tokom čitave nedelje na tržištu kukuruza primetna je bila...Continue reading

#52 (03. 01 – 05. 01. 2024)

Skraćena radna nedelja za nama bila je izuzetno mirna, pri čemu je primetno bilo odsustvo učesnika na tržištu zbog praznika, te je aktivnost bila slaba. Za tri radna dana u novoj godini prometovano je 100,00 tona robe ukupne finansijske vrednosti 2.090.000,00 dinara. Trgovalo se pšenicom. Tržište kukuruza je tokom sva tri dana bilo izuzetno mirno....Continue reading

#51 (25. 12 – 29. 12. 2023)

Preko Produktne berze tokom ove nedelje prometovano je 1.025,00 tona robe (24,63% manje nego prethodne nedelje), ukupne finansijske vrednosti 22.195.500,00 dinara. U poslednjoj sedmici 2023. godine primetna je bila slaba aktivnost na tržištu, a kao i prethodne dve nedelje, ponovo je primarna kultura u trgovanju bio kukuruz. Tokom čitave sedmice tržište kukuruza bilo je izuzetno...Continue reading

#50 (18. 12 – 22. 12. 2023)

Na robno – berzanskom tržištu ukupan obim prometa ove nedelje iznosio je 1.360,00 tona robe, za 22,52% više nego prethodne sedmice. Finansijska vrednost ukupnog prometa iznosila je 32.444.000,00 dinara. Primarna kultura u trgovanju i ove sedmice bio je kukuruz. Na tržištu kukuruza tokom ove nedelje tražnja je bila veća od ponude, a primetan je bio...Continue reading

Scroll to top