Završena kupovina merkantilne pšenice Republičke direkcije za robne rezerve

Republička direkcija za robne rezerve završila je kupovinu merkantilne pšenice rod 2022. godine, domaćeg porekla.

Kupovina koja se vršila posredovanjem Produktne berze, završena je danas. Tokom prethodna dva meseca ukupno je aplicirano za 118.912 tona merkantilne pšenice, a najveće interesovanje izrazila su poljoprivredna gazdinstva.

Podsetimo, početkom jula, Direkcija je raspisala poziv za kupovinu merkantilne pšenice u ukupnoj količini od 131.000 tona, sa sledećim parametrima kvaliteta: hektolitarska masa min 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese maks. 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25% sadržaj proteina minimum 11,5% na suvu materiju.

Cena je bila 40,00 din/kg sa PDV-om.

Scroll to top