Zajedničkim aktivnostima sa Ministarstvom unutrašnje I spoljne trgovine Republike Srbije

Zajedničkim aktivnostima sa Ministarstvom unutrašnje I spoljne trgovine Republike Srbije obezbedićemo predvidivost za naše poljoprivrednike zaključak je sastanka sa ministrom unutrašnje I spoljne trgovine Republike Srbije Tomislavom Momirovićem. Poljoprivrednicima je dostupna mogućnost efikasnog osiguranja cena žitarica i uljarica korišćenjem fjučers tržišta, dok je proizvod još uvek na njivi u samoj fazi proizvodnje.

Sigurnost u pogledu cena poljoprivrednih proizvoda je od velikog, ako ne i od presudnog značaja za srpski agrar. Konstatovali smo na sastanku da se promene cena žitarica i uljarica na svetskom tržištu reflektuju i na Srbiju, kao i da se oscilacije cena mogu očekivati i u narednom periodu usled klimatskih promena koje imaju uticaj na obim proizvodnje. Poljoprivrednici mogu uz podršku Produktne berze osigurati cene za svoje proizvode kroz fjučers tržište. Ovo je jako važno jer omogućava poljoprivrednicima da preduprede bilo kakvu nepredvidivost i osiguraju siguran prihod za svoje proizvode.

Ministarstvo trgovine će nastaviti sa ulaganjima koje će dovesti do podizanja organizovanosti i bezbednosti našeg tržišta, dok će zajedno sa ljudima iz Produktne berze Novi Sad i ekspertima u ovoj oblasti pokrenuti sistemsku, kontinuiranu edukacionu kampanju vezanu za načine osiguranja cene žitarica i uljarica na postojećim terminskim tržištima. #MUST

Scroll to top